ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


ЗАЙМЕННИК

(DAS PRONOMEN)

Загальні відомості

1.У німецькій мові є такі займенники:

Особові займенники: ich (я), du (ти) та ін.

Присвійній займенники: mein (мій), dein (твій) та ін.

Зворотний займенник sich (-ся)

Безособовий займенник es (не перекладається)

З а й м е н н и к и

Вказівні займенники: dieser, -e, -es, (цей, -я, -е), jener, -e, -es (той, та, те) та ін.

Неозначені і заперечні займенники: kein(ніякий) та ін.

Відносні займенники: der, die, das (який, -а, -а)

Питальні займенники: wer? (хто?), was? (що?) та ін.

Займенники можуть виступати в ролі іменника або прикметника і залежно від цього бувають у реченні підметом, додаток, предикативом або означенням.

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

(PERSONALPRONOMEN)

2.До особових займенників належать:

ich – я wir - ми

du - ти ihr - ви

er - він sie - вони

sie - вона Sie – Ви (форма ввічливого звертання)

er – воно

Особові займенники відмінюються так:

Відмінок

Однина

Множина

1-а особа

2-а особа

1-а особа

2-а особа

Nom.

Dat.

Akk.

ich – я

mir

mich

du – ти

dir - тобі

dich - тебе

wir – ми

uns - нам

uns - нас

ihr – ви

euch - вам

euch - вас

Відмінок

Однина

Множина всіх трьох родів

3-я особа

Чоловічий рід

Жіночий рід

Nom.

Dat.

Akk.

er – він

ihm - йому

ihn - його

es – воно

ihm - йому

es - його

sie – вона

ihr – їй

sie - її

sie – вони

ihnen - їм

sie - їх

Відмінок

Форма ввічливого звертання

Nom.

Dat.

Akk.

sie – Ви

ihnen – Вам

sie – Вас

Примітка. В таблиці нема родового відмінка особових займенників, бо ці форми в сучасній німецькій мові майже не вживаються.

Деякі особові займенники мають однакову форму, але різне значення. Особливо це стосується займенника sie.

Прівняйте

Sie arbeitet hier.

Вона працює тут.

Dort steht meine Freundin; ich sehe sie gut.

Там стоїть моя подруга; я бачу її добре.

Dort stehen meine Freundinnen; ich sehe sie gut.

Там стоять мої подруги; ф бачу їх добре.

Meine Freunde arbeiten in einem Werk. Sie arbeiten gut.

Мої друзі працюють на заводі. Вони працюють добре.

Genosse Iwanow, Ihre Arbeit geflt uns senr. Sie arbeiten gut.

Товариш Іванов, Ваша робота нам дуже подобається. Ви працюєте добре.

Особовий займенник Sie вживається:

 • При звертанні до однієї особи, якщо той, хто говорить, з ним на Ви. Наприклад:

  Die Schler fragten den Klassenleiter: \"Wann knnen Sie mit uns ins Museum gehen?\"

  Учні запитали класного керівника: Коли Ви зможете піти з нами в музей?\"

 • При звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них Ви. Наприклад:

  Der Professor sagte den Studenten: \"Nchshe Woche haben wir eine Konferenz, und Sie mussuen daran teilnehmen\"

  Професор сказав студентам: \"Наступного тижня у нас буде конференція, і ви повинні взяти участь у ній\"

  Займенник ihr вживається при звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них на ти. Наприклад:

  Der Lehrer sagte den Schlern: \"Diese Regel Kennt ihr schlecht. Ihr mβt sie noch einmal wiederholen.\"

  Учитель сказав учням: \"Це правило ви знаєте ще погано. Ви повинні повторити його ще раз\"

  3.Perfekt утворюється з Prasens допоміжних дієслів haben або sein і другого дієприкметника (Partizip ІІ) відміюваного дієслова.

  In diesem Janr haben wir viele deutsche Mrchen und Sagen gelesen.

  У цьому році ми читали (прочитали) багато німецьких казок і легенд.

  Junge Menschen aus verschiedenen Lndern sind den VІ. Weitfestspielen nach Moskau gekommen.

  Молоді люди з різних країн приїхали в Москву на шостий Всесвітній фестиваль молоді.

  Схема утворення Perfekt

  Perfekt=PrasensЗайменник (Das pronomen)+ Partizip ІІ відмінюваного дієслова

  Відмінювання дієслів у Perfekt

  Perfekt

  ich habe gelesen – я читав (читала) і т.д.

  du hast gelesen

  Займенник (Das pronomen)

  wir haden gelesen

  ihr habt gelesen

  sie haben gelesen

  Sie haben gelesen

  ich din gekommen – я прийшов (прийшла) і т.д.

  du bist gekommen

  Займенник (Das pronomen)

  wir sind gekommen

  ihr seid gekommen

  sie sind gekommen

  Sie sind gekommen


 •