ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


ЗАЙМЕННИК

(DAS PRONOMEN)

Загальні відомості

1.У німецькій мові є такі займенники:

Особові займенники: ich (я), du (ти) та ін.

Присвійній займенники: mein (мій), dein (твій) та ін.

Зворотний займенник sich (-ся)

Безособовий займенник es (не перекладається)

З а й м е н н и к и

Вказівні займенники: dieser, -e, -es, (цей, -я, -е), jener, -e, -es (той, та, те) та ін.

Неозначені і заперечні займенники: kein(ніякий) та ін.

Відносні займенники: der, die, das (який, -а, -а)

Питальні займенники: wer? (хто?), was? (що?) та ін.

Займенники можуть виступати в ролі іменника або прикметника і залежно від цього бувають у реченні підметом, додаток, предикативом або означенням.

ОСОБОВІ ЗАЙМЕННИКИ

(PERSONALPRONOMEN)

2.До особових займенників належать:

ich – я wir - ми

du - ти ihr - ви

er - він sie - вони

sie - вона Sie – Ви (форма ввічливого звертання)

er – воно

Особові займенники відмінюються так:

Відмінок

Однина

Множина

1-а особа

2-а особа

1-а особа

2-а особа

Nom.

Dat.

Akk.

ich – я

mir

mich

du – ти

dir - тобі

dich - тебе

wir – ми

uns - нам

uns - нас

ihr – ви

euch - вам

euch - вас

Відмінок

Однина

Множина всіх трьох родів

3-я особа

Чоловічий рід

Жіночий рід

Nom.

Dat.

Akk.

er – він

ihm - йому

ihn - його

es – воно

ihm - йому

es - його

sie – вона

ihr – їй

sie - її

sie – вони

ihnen - їм

sie - їх

Відмінок

Форма ввічливого звертання

Nom.

Dat.

Akk.

sie – Ви

ihnen – Вам

sie – Вас

Примітка. В таблиці нема родового відмінка особових займенників, бо ці форми в сучасній німецькій мові майже не вживаються.

Деякі особові займенники мають однакову форму, але різне значення. Особливо це стосується займенника sie.

Прівняйте

Sie arbeitet hier.

Вона працює тут.

Dort steht meine Freundin; ich sehe sie gut.

Там стоїть моя подруга; я бачу її добре.

Dort stehen meine Freundinnen; ich sehe sie gut.

Там стоять мої подруги; ф бачу їх добре.

Meine Freunde arbeiten in einem Werk. Sie arbeiten gut.

Мої друзі працюють на заводі. Вони працюють добре.

Genosse Iwanow, Ihre Arbeit geflt uns senr. Sie arbeiten gut.

Товариш Іванов, Ваша робота нам дуже подобається. Ви працюєте добре.

Особовий займенник Sie вживається:

 • При звертанні до однієї особи, якщо той, хто говорить, з ним на Ви. Наприклад:

  Die Schler fragten den Klassenleiter: \"Wann knnen Sie mit uns ins Museum gehen?\"

  Учні запитали класного керівника: Коли Ви зможете піти з нами в музей?\"

 • При звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них Ви. Наприклад:

  Der Professor sagte den Studenten: \"Nchshe Woche haben wir eine Konferenz, und Sie mussuen daran teilnehmen\"

  Професор сказав студентам: \"Наступного тижня у нас буде конференція, і ви повинні взяти участь у ній\"

  Займенник ihr вживається при звертанні до багатьох осіб, якщо той, хто говорить, з кожним із них на ти. Наприклад:

  Der Lehrer sagte den Schlern: \"Diese Regel Kennt ihr schlecht. Ihr mβt sie noch einmal wiederholen.\"

  Учитель сказав учням: \"Це правило ви знаєте ще погано. Ви повинні повторити його ще раз\"

  Минулий час

  Загальні відомості

  1.У німецькій мові на відміну від української є три форми вираження минулого часу: Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt.

  За своїм утворенням Imperfekt – проста форма часу, а Perfekt і Plusquamperfekt – складні форми часу. Кожна з цих форм вживається в певних випадках (див. нижче).

  Imperfekt

  Схема особових закінчень дієслова в Imperfekt

  Особа

  Закінчення

  Однина

  Множина

  1-ша ос.

  2-га ос.

  3-тя ос.

  -

  • (е)st

  • - (e) n

  • -(e) t

  • -(e) n

  Таблиця відмінювання дієслів у Imperfekt

  Дієслова

  слабкі

  модальні

  сильні

  zumachen

  arbeitrn

  mussen

  einschlafen

  Ich mach-te zu

  Du mach-te-st zu

  Займенник (das pronomen)

  wir mach-te-n zu

  ihr macg-te-t zu

  sie mach-te-n zu

  Sie mach-te-n zu

  arbeit-ete

  arbeit-ete-st

  arbeit-ete

  arbeit-ete-n

  arbeit-ete-t

  arbeit-ete-n

  arbeit-ete-n

  muβ-te

  muβ-te-st

  muβ-te

  muβ-te-n

  muβ-te-t

  muβ-te-n

  muβ-te-n

  schlief ein

  schlief-st ein

  schlief ein

  schlief-en ein

  schlief –t ein

  schlief-en ein

  schlief-en ein

  • Слабкі і модальні дієслова утворюють Imperfekt від сонови дієслова. Слабкі дієслова приймають суфікс -(e) tе, модальні – приймають суфікс –te і втрачають умлаут. Наприклад:

  Erzahl – (en) konn- (en)

  Erzahl – te konn- te

  Примітка. Суфікс –ete мають слабкі дієслова, основа яких закінчується на d, t або m, n попереднім приголосним.

  Bad-en (купатися) Bad-ete

  Atm-en (дихати) Atm- ete

  Zeichn-en (малювати) Zeichn- ete

  Offn-en (відчиняти) Offn- ete

  Сильні дієслова утворюють Imperfekt зміною кореневого голосного.

  Усі дієслова мають у Imperfekt одні й ті самі закінчення.

  В 1-й і 3-1 особах однини Imperfekt нема особових закінчень у всіх дієсловах.

  Відокремлювані префікси відокремлюються в Imperfekt так, як і в Prasens.

  Дієслова haben, sein I werden у Imperfekt такі форми:

  Imperfekt

  Ich hatte - я мав

  Du hatte

  Займенник (das pronomen)

  wir hatten

  ihr hattet

  sie hatten

  Sie hatten

  Ich war - я був

  Du warst

  Займенник (das pronomen)

  wir waren

  ihr wart

  sie waren

  Sie waren

  Ich wurde – я став

  Du wurdest

  Займенник (das pronomen)

  wir wurden

  ihr wurdet

  sie wurden

  Sie wurden

  Imperfekt вживається:

  Правило

  Приклади

  Переклад

  При описі подій, що відбуваються у минулому. Тому Imperfekt називається минулим розповідним.

  Der kranke Arbeiter Ludwig Semper hatte nur eine Freude, wenn sein Sohn Asmus mit neuen glnzenden Erfolgen aus der Schule kam. Asmus erzahlte dem Vater jeden Tag ber Vater lchelte zufrieden. Da kam dieZeit, als Asmus einen Beruf whlen sollte. Was sollte er werden: Dichter, Arzt oder vielleicht Seemann?Aber nein, er muβte hier bleiben und seinen Eltern helfen. Er wollte doch so gern Lehrer werden... Aber das war unmoglich, weil seine Eltern arm waren.

  (Nach dem Roman von Otto Ernst, asmus semper der Jndling.)

  У хворого робітника Людвіга Темпера була тільки одна радість, коли його син Ас мус повертався із школи додому з новими блискучими успіхами. Ас мус розповідав щодня батькові про свої успіхи, і батько задоволено посміхався. Потім настав час коли Ас мус повинен був вибрати професію. Ким він повинен був стати: поетом, лікарем чи, може, моряком? Але ні, він повинее був залишитися і допомагати своїм батькам. А йому так хотілося стати неможливо, бо його батьки були бідні.

  Perfekt

  3.Perfekt утворюється з Prasens допоміжних дієслів haben або sein і другого дієприкметника (Partizip ІІ) відміюваного дієслова.

  In diesem Janr haben wir viele deutsche Mrchen und Sagen gelesen.

  У цьому році ми читали (прочитали) багато німецьких казок і легенд.

  Junge Menschen aus verschiedenen Lndern sind den VІ. Weitfestspielen nach Moskau gekommen.

  Молоді люди з різних країн приїхали в Москву на шостий Всесвітній фестиваль молоді.

  Схема утворення Perfekt

  Perfekt=PrasensЗайменник (das pronomen)+ Partizip ІІ відмінюваного дієслова

  Відмінювання дієслів у Perfekt

  Perfekt

  ich habe gelesen – я читав (читала) і т.д.

  du hast gelesen

  Займенник (das pronomen)

  wir haden gelesen

  ihr habt gelesen

  sie haben gelesen

  Sie haben gelesen

  ich din gekommen – я прийшов (прийшла) і т.д.

  du bist gekommen

  Займенник (das pronomen)

  wir sind gekommen

  ihr seid gekommen

  sie sind gekommen

  Sie sind gekommen


 •