ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → \"Методична розробка практичного заняття з курсу \"\"Німецька мова\"\"\"

Викладач: Кендзьор О. Л.

Тема: Готель, види готелів та їх сервіс.Lectoin5.

Актуальність: З розширенням міжнародних звязків України та розвитком готельного господарства дана тема стає актуальною.

Навчальна мета: Розвивати навики та вміння студентів вести не підготовлене та спонтанне мовлення шляхом створення різноманітних ситуацій.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати у студентів культуру спілкування, прийняту в сучасному цивілізованому світі. Розвивати в них пізнавальний інтерес

Міжпредметна інтеграція: __________________________________

________________________________________________________________

 • Забезпечуючи дисципліни: Менеджмент готельного господарства

 • Забезпечувані дисципліни: Туризм

 • Внутрішньо-предметна інтеграція: Прийменники в німецькій мові.

  МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • Матеріали методичного заняття: ілюстративний матеріал. Граматична таблиця \"Прийменики\", тестові завдання.

 • Матеріали основного етапу заняття: фонетичний практикум П№1. Роздатковий матеріал П№2, ситуаційні завдання П№3, газетний матеріал.

 • Матеріали заключного етапу заняття: тести.

  Література:

  Основна:

  1. Н.Ф. Борисенко: \"Бізнес курс німецької мови\", К. \"Логос\" ст. 107-109.

  Додаткова:

  1. \"Методичні рекомендації з розвитку навичок усної мови\", К.. 1998р., . 12-15.

  План і організаційна структура заняття:

  пп

  Основні етапи заняття, їх функції і зміст

  Мета рівня засво-єння

  Методи контролю і навчання

  Матеріали методичного забезпечення

  Час

  І.

  Підготовчий етап

  Підготовка ауди-торії до заняття

  1.

  Організація заняття

  2.

  Постановка навчальних цілей

  3.

  Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь

  І. Повторення лексики по темі

  Фонетичний практикум

  Фонетична за-рядка.

  П№2

  10хв

  Повторення тематичної лексики

  Bar, Lage, Wahl, nett, fremd, Lrm, Fhrer, gemflich, jung, gelingen, denken, die Umgeburg, stren, die Mdlichkeit, bitttn-bitten

  Гра: \"Wer Kent mehr Wrker\"

  ІІ.

  Основний етап

  Формування вмінь і навиків

  Діалогічне мовлення

  Робота з ТЗН

  Інсценування діалогу

  Робота з підручником

  Діалог записаний на ТЗН

  Складення діалогів на основі ситуаційних завдань

  Групова робота

  Підручник

  Робота в парі

  Переклад діалогу з української на німецьку мову

  Робота з граматичними матеріалами – вживання прийменників з іменниками в давальному та знахідному відмінках

  Коментоване читання

  Підручник

  ІІІ

  Заключний етап.

  1.

  Контроль основних вмінь і навиків

  Складення діалогу за опорними словами

  Індивідуальна робота

  2.

  Підведення підсумків

  Оцінювання знань студентів

  3.

  Домашнє завдання

  Заповнити регі-страційний фор-муляр готелю.

  За допомогою схеми описати кімнату готелю. Скласти діалог за аналогією


 •