ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → \"Методична розробка практичного заняття з курсу \"\"Німецька мова\"\"\"

Київський національний торговельно-економічний університет

Коломийський економіко-правовий коледж

Методична розробка практичного заняття з курсу \"німецька мова\" для студентів ІІ курсу денної форми навчання

Викладач: Кендзьор О. Л.

Тема: Готель, види готелів та їх сервіс.Lectoin2.

Актуальність: ________________________________________________

________________________________________________________________

Навчальна мета: Розвивати навики вживання нової лекції і граматичного матеріалу. Розвивати навики ситуативного мовлення по темі.

ВИХОВНА МЕТА: Виховувати в студентів інтерес до вивчення іноземної мови. Розвивати естетичні смаки та культуру поведінки.

Міжпредметна інтеграція: __________________________________

________________________________________________________________

1. Забезпечуючі дисципліни: менеджмент готельного господарства, етика

2. Забезпечувані дисципліни: _____________________________________

3. Внутрішньо-предметна інтеграція: ______________________________

матеріали методичного забезпечення:

 • Матеріали методичного заняття: Питання, фонетичні вправи, ілюстративний матеріал.

 • Матеріали основного етапу заняття: Фонетичний практикум – ПN1. Пакет з лексичним розетковим матеріалом 1РМ. Пакет з граматичним розетковим матеріалом 3ГРМ. Опорні схеми П№2. Тести П№2.

 • Матеріали заключного етапу заняття: ТЗН. Ситуаційні завдання.

  Література:

  Основна:

 • А.А. Попов: \"Практичний курс німецької мови\", М. \"Лист\", ст. 68-71.

  Додаткова:

 • Н.Ф. Борисенко: \"Бізнес курс німецької мови\", К. \"Логос\" ст. 107-109.

  План і організаційна структура заняття:

  пп

  Основні етапи заняття, їх функції і зміст

  Мета рівня засво-єння

  Методи контролю і навчання

  Матеріали методичного забезпечення

  Час

  І.

  Підготовчий етап

  Підготовка ауди-торії до заняття

  1.

  Організація заняття

  Бесіда викладача з студентами про новини в житті коледжу

  2.

  Постановка навчальних цілей

  3.

  Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь

  І. Повторення лексики по темі

  Фонетичний практикум

  Фонетична за-рядка. Гра \"Ланцюжок\"

  П№1

  10хв

  Лексичний тренінг

  Контроль домаш-нього завдання

  ІІ.

  Основний етап

  Формування вмінь і навиків

  І. Вступне слово викладача

  1. Слово викла-дача

  Заслуховування повідомлення

  Повідомлення студентів та обговорення

  Повідомлення студентів по темі

  Робота з граматичним матеріалом. Утворення і вживання дієприкметників

  Робота з ПВН.

  1РМ

  Контрольні тести

  ІІІ

  Заключний етап.

  1.

  Контроль основних вмінь і навиків

  Складення тексту за опорними словами

  Індивідуальна робота

  Робота над лексико-грам. Схемою до даної теми

  Групова робота

  2.

  Підведення підсумків

  Оцінювання і мотивація знань студентів

  3.

  Домашнє завдання

  Скласти повідом-лення по темі

  Заповнити регі-страційний фор-муляр готелю

  Київський національний торговельно-економічний університет

  Коломийський економіко-правовий коледж

  Методична розробка практичного заняття з курсу \"німецька мова\" для студентів ІІ курсу денної форми навчання


 •