ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → \"Методична розробка практичного заняття з курсу \"\"Німецька мова\"\"\"

Методична розробка практичного заняття з курсу \"німецька мова\"

Тема: Готель, види готелів та їх сервіс.Lectoin1

Актуальність: З розвитком готельного господарства та розширенням звязків з іноземними державами дана тема стає актуальною.

Навчальна мета: Активізувати нову тематичну лексику по темі \"готель\". Вчити студентів вживати їх в різних мовних ситуаціях. Тренувати студентів вживати їх в різних мовних ситуаціях. Тренувати студентів в аудіюванні тексту, видами питальних речень в німецькій мові. Навчити студентів будувати речення за різним.

Міжпредметна інтеграція: Етика, менеджмент готельного господарства.

Внутрішньо-предметна інтеграція: Структура питальних речень в німецькій мові.

матеріали методичного забезпечення:

 • Матеріали методичного заняття: Ілюстративний матеріал, граматичні таблиці, \"Утворення і вживання дієприкметника ІІ\". \"Модальні дієслова\".

 • Матеріали основного етапу заняття: Фонетичний практикум – ПN1. Пакет з лексичним розетковим матеріалом 2ЛРМ. Пакет з граматичним розетковим матеріалом 3ГРМ. Текст для аудіювання. Контрольні питання по тексту. Тести лексико-граматичні ПN4Т.

 • Матеріали заключного етапу заняття: контрольні тести, ситуаційні задачі і т.д. контрольні тести. ТЗН.

  Література:

  Основна:

 • Н.Ф. Борисенко: \"Бізнес курс німецької мови\", К. \"Логос\" ст. 107-109.

 • А.А. Попов: \"Практичний курс німецької мови\", М. \"Лист\", ст. 68-71.

  Додаткова:

 • С.М. Кравченко \"Граматика в таблицях\", К. \"Логос\" ст. 66.

  План і організаційна структура заняття:

  пп

  Основні етапи заняття, їх функції і зміст

  Мета рівня засво-єння

  Методи контролю і навчання

  Матеріали методичного забезпечення

  Час

  І.

  Підготовчий етап

  Бесіда викладача з черговим студентом. Опис погоди

  3хв.

  1.

  Організація заняття

  2.

  Постановка навчальних цілей

  3.

  Контроль вихідного рівня знань, навиків, умінь

  Фонетичний практикум

  Фонетична зарядка

  Групова робота над виділенням інтонації в різних видах речень

  П№1

  Будова речень різних видів: пи-тальних з питальним словом і без нього. Виділення інтонації в цих реченнях

  Гра: \"Ланцюжок\"

  ІІ.

  Основний етап

  Формування вмінь і навиків

  1.

  Вступне слово викладача

  1. Слово викладача

  2. Робота на новою тематичною лексикою

  2.

  Активізація нової т. лексики

  Тренувальні лексичні вправи

  2ЛРМ

  20хв

  3.

  Лексичний тренінг

  Опис картин із зображенням різних готелів з використанням нової лексики

  Ілюстративний матеріал

  4.

  Лексико-граматичні вправи

  5.

  Аудіювання тексту \"Ein Unglckstag\"

  Відповідь студентів на питання до тексту. Індивідуальна робота

  Магнітофон

  25хв

  6.

  Складння плану тексту

  Групова робота

  7.

  Побудова запитань студентами між собою

  Робота парами

  8.

  Робота з грам. матеріалом. Утво-рення і вживання дієприкметника

  Робота над тестами

  П№4Т

  10хв

  Модельне дієслово і їх відмінювання та вживанння

  ІІІ.

  Заключний етап.

  1.

  Контроль основних вмінь і навиків

  2.

  Виконання лексико-граматичних вправ

  Індивідуальна робота

  3ГРМ

  10хв

  2.

  Підведення підсумків

  Оцінювання і мотивація знань студентів

  5хв

  3.

  Домашнє завдання

  Вивчити т. лексику.

  Виписати речення з дієприкметниками ІІ та модальними дієсловами


 •