ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Praesens indicativi activi et passivi. Praesens conjunctivi activi et passive

 • Praesens indicativi activi et passivi.

 • Praesens conjunctivi activi et passive.

 • Вживання стандартних рецептурних формул.

  1. Латинське дієслово в теперішньому часі дійсного способу змінюється за особами і числами. Теперішній час утворюється за допомогою особових закінчень, які додають до основи дієслова.

  Особові закінчення дієслова

  Activum

  Passivum

  Sing. 1 oc. – o (m)

  2 oc. – s

  3 oc. - t

  Sing. 1 oc. – or

  2 oc. – ris

  3 oc. - tur

  Plur. 1 oc. – mus

  2 oc. – tis

  3 oc. – nt

  (для І, ІІ дієвідмін)

  -u-nt

  (для ІІІ, IV дієвідмін)

  Plur. 1 oc. – mur

  2 oc. – mini

  3 oc. – ntur

  (для І, ІІ дієвідмін)

  -u-ntur

  (для ІІІ і IV дієвідмін)

  Особливості відмінювання дієслів

  1. В 1 дієвідміні в 1-й особі однини в активній і пасивній формі головний основи -а- зливається з особовим закінченням -о і -or.

  cura + o = curo – я лікую, cura + or = curor – мене лікують.

  2. В ІІІ дієвідміні в 2-й і 3-й особах однини, 1-й і 2-й множини між основою і закінченням вставляється головний і, а перед r в пасивній формі – е.

  3. Особові займенники як підмети при дієсловах не вживаються:

  curat – він лікує, dividunt – вони розділяють.

  Словникова форма дієслова

  У латинському словнику дієслова записуються в двох формах: в 1-й особі однини теперішнього часу дійсного способу і в неозначеній формі, яка пишеться скорочено (суфікс – re з попередньою голосною основи).

  Наприклад: video, ereбачити, дивитись

  tero, ere – розтирати.

  Зразки відмінювання дієслів

  Активний стан

  Дієвідміна

  І

  ІІ

  ІІІ

  IV

  Число

  dare – давати

  videre – бачити

  dividere – розділяти

  audire – слухати

  Singularis

  do - я даю

  video – я бачу

  divid-o – я розділяю

  audi-o – я слухаю

  da-s – ти даєш

  vide-s – ти бачиш

  divid-i-s – ти розділяєш

  audi-s – ти слухаєш

  da-t – він дає

  vide-t – він бачить

  divid-i-t – він розділяє

  audi-t – він слухає

  Pluralis

  da-mus – ми даєм

  vide-mus – ми бачимо

  divid-i-mus – ми розділяєм

  audi-mus – ми слухаєм

  da-tis – ви даєте

  vide-tis – ви бачите

  divid-i-tis – ви розділяєте

  audi-tis – ви слухаєте

  da-nt – вони дають

  vide-nt – вони бачать

  divid-u-nt – вони розділяють

  audi-u-nt – вони слухають

  Пасивний стан

  Дієвідміна

  І

  ІІ

  ІІІ

  IV

  Число

  dare – давати

  videre – бачити

  dividere – розділяти

  audire – слухати

  Singularis

  dor – я даюсь,

  мене дають

  vide-or – мене бачать

  divid-or - мене розділяють

  audi-or – мене слухають

  da-ris – тебе дають

  vide-ris – тебе бачать

  divid-e-ris – тебе розділяють

  audi-ris - тебе слухають

  da-tur – його дають

  vide-tur – його бачать

  divid-i-tur – його розділяють

  audi-tur – його слухають

  Pluralis

  da-mur – нас дають

  vide-mur – нас бачать

  divid-i-mur – нас розділяють

  audi-mur - нас слухають

  da-mini – вас дають

  vide-mini – нас бачать

  divid-i-mini – все розділяють

  audi-mini – вас слухають

  da-ntur – їх дають

  vide-ntur – їх бачать

  divid-u-ntur – їх розділяють

  audi-u-ntur – їх слухають

  Допоміжне дієслово бути – esse

  Це дієслово в латинській мові виконує функцію простого присудка або зв\'язки при складеному присудку. Наприклад:

  Aurummetallumest. – Золото – метал.

  Medicusest. – Він лікар.

  Відмінювання дієслова esse в Praesens indicativi.

  Singlaris

  Pluralis

  sum – я є

  sumus – ми є

  es – ти є

  estis – ви є

  est – він, вона, воно є

  sunt – вони є

  2. Форми умовного способу теперішнього часу активного і пасивного станів широко застосовуються в рецептурі. Praesens conjunetivi active et passive дієслів І дієвідміни утворюється за допомогою заміни кінцевого голосного основи а на е і приєднання особових закінчень активного або пасивного стану. У всіх дієвідмінах в 1-й особі однини в активному стані особовим закінченням виступає приголосний m, а в пасивному станы – приголосний r.

  Praesens conjunet дієслів ІІ, ІІІ і IV дієвідмін утворюється за допомогою приєднання до дієслівної основи суфікса а і додавання особових закінчень активного або пасивного стану. Отже, характерною ознакою Praesens conjunet в І дієвідміні є голосний е, а в інших дієвідмінах – голосний а.

  Зразки відмінювання дієслів в умовному способі в 3-й особі однини і множини.

  Infinitivus

  Activum

  Переклад

  Passivum

  Переклад

  І дієвідміна

  signare

  signe-t

  signe-nt

  Нехай він позначає

  Нехай вони позначають

  signe-tur

  signe-ntur

  Нехай буде позначено

  Нехай будуть позначені

  ІІ дієвідміна

  miscere

  misce-a-t

  misce-a-nt

  Нехай він змішає

  Нехай вони змішують

  misce-a-tur

  misce-a-ntur

  Нехай буде змішано

  Нехай будуть змішані

  ІІІ дієвідміна

  solvere

  solv-a-t

  solv-a-nt

  Нехай він розчиняє

  Нехай вони розчиняють

  solva-tur

  solv-a-ntur

  Нехай буде розчинено

  Нехай будуть розчинені

  IV дієвідміна

  audire

  audi-a-t

  audi-a-nt

  Нехай він слухає

  Нехай вони слухають

  audi-a-tur

  audi-a-ntur

  Нехай буде вислухано

  Нехай будуть вислухані

  Praesensconjunelivi дієслова esse (в 3 ос. одн. і множ.)

  Singularis

  Pluralis

  sit – він (вона, воно) був би, нехай він (вона, воно) буде

  sint – вони були б, нехай вони будуть

  3. Вживання умовного способу в рецептурі:

  а) замість наказового способу. На українську мову перекладається за допомогою слова нехай і форм 3-ї особи дієслова теперішнього або майбутнього чоасу або неозначеною формою в значенні наказу.

  Наприклад:

  Misceatur. Detur. Signetur. Нехай буде змішано, видано, позначено.

  Змішати. Видати. Позначити.

  б) після сполучника ut – щоб (в рецептах сполучник випускається).

  Наприклад:

  Misce, utformeturpilula. Змішай, щоб утворилась пілюля.

  Misce, formetur pilula. Змішай, нехай утвориться пілюля.

  В рецептах кількість ліків (доза) вказується з врахуванням на один прийом, але хворому необхідна на курс лікування певна кількість таких доз. Тому в рецептах вживається стандартний вираз:

  Datalesdosesnumero 6. -Дайтакідозичислом 6.

  або

  Dentur tales doses numero 6. - Нехай будуть видані дози числом 6.

  Дієслово fio, fieri(робитися, утворюватися, ставати).

  Це дієслово дуже часто зустрічається в рецептах в умовному способі у 3 ос. однини і множини. Це дієслово належить до неправильних дієслів: має активну форму, але пасивне значення.

  Відмінюється за IV дієвідміною.

  Sing. 3 oc. fit Sing. 3 oc. fiat

  Pl. 3 oc. fiunt Pl. 3 oc. fiant

  У рецептурі зустрічаються такі вирази з дієсловом fieri:

  Misce, ut fiat unguentum. Змішай, щоб утворилась мазь.

  Misce, fiatsuppositoriumrectale. Змішай, нехай утвориться ректальна свічка.

  Misce, fiat pulvis. Змішай, нехай утвориться порошок.

  Misce, ut fiant pilulae. Змішай, щоб утворилися пілюлі.

  Рекомендована література

 • М.М.Закалюжний, А.В.Янков, В.В.Чопач. Латинська мова і основи медичної термінології. – Т., 1999 р. 12-14.

 • И.А.Козовик, Р.И.Малец. Учебник латинського языка. – К., 1988 г. 19,20, 47-49.

 • Є.М.Шевченко. Латинська мова і основи медичної термінології. – К., 1997 р. - 22-24, 68.


 •