ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Склад слова. Способи спотворення: префіксація, суфіксація, словоскладення

Методична розробка №

практичного заняття з латинської мови

І. Тема практичного заняття

а) Граматична тема: Склад слова. Способи спотворення: префіксація, суфіксація, словоскладення. Поняття про медичну термінологію, як систему. Три основні групи термінів (анатомічна, клінічна, фармацевтична). Структура фармацевтичних термінів. Найбільш вживані грецькі та латинські терміноелементи – префікси, корені.

б) Лексична тема: Вивчення лексичного мінімуму

ІІ. Мета практичного заняття

а) Навчальна мета: Навчити студентів грамотно читати і перекладати складні латинські медичні терміни, вірно визначати складові частини медичних термінів, виділяти терміноелементи.

б) Виховна мета: Non multa, sed multum. Не багато, але багато (сказано) (тобто в небагатьох словах, але багато за змістом)

в) Професійне спрямування заняття.

Навчити студентів грамотно перекладати складні латинські медичні терміни.

ІІІ Етап досягнення дидактичної мети

№ п/п

Основні учбові елементи

Рівень засвоєння

1

Засвоїти складові частини латинських медичних термінів

2

2

Засвоїти значення найбільш поширених в латинській медичній термінології терміноелементів

2

3

Навчити студентів визначати складові частини слів

2

4

Виробити навики правильно перекладати латинські медичні терміни

2

5

Засвоїти лексичний мінімум

2

IV. Медичні рекомендації студентам.

V. План і організаційна структура практичного заняття.

№ п/п

Етапи і основні питання заняття

Хв.

Оснащення уроку

Рівень знань

Кількість оп. студентів

І

Оргмомент

2

Кабінет лат. мови

ІІ

Перевірка дом. завдання

20

2

а) перевірка лексично-граматичних структур

1) читання і переклад рецептурних термінів, рецептурних скорочень, рецептів

Підручник

Конспект

2

2

2) читання і переклад вправ № 2, № 3, № 4, № 5

Підручник ст. 50-51; ст. 54

2

4

б) тестовий контроль

Карточки

2

4

ІІІ

Подача нового матеріалу

43

1. Пояснення нового матеріалу

2. Ознайомлення з терміноелементами

Підр., табл.

1

7

3. Робота над новою лексикою

Підручн.

1

8

IV

Переклад латинських медичних термінів, лексичних груп (робота з розд. матеріалом))

10

Підр., карточки

11

V

Підведення підсумків

5

VI. Подача нового матеріалу

І. Підготовчий етап:

 • Повторити рецептурні скорочення, правила виписування рецептів.

 • Пояснення нового граматичного матеріалу. Способи словотворення. Три основні групи термінів (анатомічна, клінічна, фармацевтична). Структура фармацевтичних термінів. Найбільш вживані грецькі і латинські терміноелементи.

 • Опрацювання лексики.

 • Завдання для контролю вихідного рівня.

  № п/п

  Питання

  Еталон відповіді

  Рівень засвоєння

  1

  Які латинські прийменники вживаються як префікси?

  1. sub (під)

  sublingualis – підязиковий

  inter (між)

  intercostalis - міжреберний

  intra (всередині)

  intravenosus - внутрівенний

  trans (через, пере-)

  transfusio – переливання

  2

  2

  Що називається терміноелементом?

  2. Це стійкий кінцевий компонент терміна, що вживається в клінічній лексиці.

  2

  3

  Навести приклади термінів з терміноелементами:

  - logia, - phobia,

  3. oncologia, ae, f – вчення про пухлини,

  myologia, ae, f – вчення про м\'язи

  monophobia, ae, f – боязнь самотності

  2

  4

  Перекласти терміни:

  polyastia, ae, f

  aetiologia, ae, f

  zoophobia, ae, f

  4.

  повнокровність

  вчення про причини захворювань

  зоофобія, боязнь тварин

  ІІ. Основний етап.

  Читання і переклад латинських медичних термінів.

  VII. Завдання для контролю кінцевого рівня знань

  № п/п

  Питання

  Еталон відповіді

  Рівень засвоєння

  1

  Перекласти терміни:

  а) myelorathia

  б) hydraemia

  в) neurosthenia

  г) haematologia

  1.

  а) захворювання спинного мозку

  б) розрідження крові

  в) неврастенія

  г) гематологія, наука про кров

  2

  2

  Перекласти латинською мовою:

  уремія

  патологія

  апатія

  рінорагія

  2.

  uraemia, ae, f

  pathologia, ae, f

  apathia, ae, f

  rhinorrhagia, ae, f

  2

  VIII. Пояснення домашнього завдання:

 • И.А. Козовик, Р.И. Малец. Учебник лат. языка. 15, 29, 30, 31. Впр. І, ІІ, ІІІ. стор. 59.

 • Є.М. Шевченко. Лат. мова і основи медичної термінології 40 - 42.

  Методичні вказівки для студентів по темі:

  Склад слова. Способи словотворення. Три основні групи термінів (анатомічна, клінічна, фармацевтична). Структура фармацевтичних термінів. Найбільш вживані грецькі і латинські терміноелементи – префікси, корені.

  Рекомендована література:

  И.А. Козовик, Р.И. Малец. Учебник лат. языка. К. 1988 г. Теорія: 15, 29 - 31. Вправи: стор. 59.

  Є.М. Шевченко. Лат. мова і основи медичної термінології К. 1997 р.

  Теорія: 40

  Вправи: стор. 32

  Контрольні питання:

 • Які ви знаєте словотворення в латиській мові?

 • Що називається терміноелементом?

 • Які грецькі прийменники вживаються як префікси?

 • Дати приклади термінів з терміноелементами: - logia, - phobia, - pathia, - scopia.

 • За допомогою яких голосних відбувається з\'єднання двох основ в латинській мові?


 •