ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


You may leave the room. (social interactional)

It may rain tomorrow, (logical probability)

Модальні дієслова, що мають функцію соціальної взаємодії, потребують щоб людина, яка використовує їх, належним чином взяла до уваги характеристики соціальних ситуацій. В нашому першому прикладі, той, що говорить може надати дозвіл тому, що слухає, крім того, ми можемо також зробити висновок, що контекст формальний, тому що той, що говорить вибрав may, а не can у своєму дозволі зробити щось. Знання соціальної ситуації дозволяє тому , що говорить вибирати відповідне модальне дієслово для дії. В другій пропозиції, проте, знання соціальної ситуації має мало ефекту або не має ефекту взагалі для вибору модального дієслова. Те, що спікер має намір передати - щодо невеликої ймовірності випадання опадів, як показано в прикладі вище.

Отож ми можемо помітити з прикладів приведених вище з дієсловом may, що фактично всі модальні дієслова мають, як соціальну, так і логічну функцію.

ГМодальні дієсловаоловна система використання модальних дієслів полягає в постановці питання. Це добре відображено в загальних питаннях.

Will

Would you help me with this math problem?

Can t

або в специфічних питаннях для того, щоб запитати дозволу:

MМодальні дієсловаay

Might Lcan Could
I leave the room?

Хоча обидві історичні форми теперішнього і минулого часу цих форм дієслів можуть використовуватися при постановці питань, тільки історичний теперішній час може бути використаний у відповідях на питання:

TМодальні дієсловаo general requests

Yes, I can. Yes, I could.

Yes, I will. Yes, I would.

Модальні дієсловаTo requests for permission

Yes, you may. Yes, you might

Yes, you can. Yes, you could.

Причина цього полягає в тому, що історичні минулі форми модальних дієслів вважали більш чемними, чим історичні теперішні форми, і тому людина, коли ставить запитання частіше використовує історичні минулі форми, щоб \"зм\'якшити\" питання; а людина, до якої звертаються, повинна відповісти прямо і тому використовує історичні теперішні форми, - наприклад: Yes, I can. No, I can\'t.

Також, людина, що відповідає на питання звичайно не хоче, щоб його відповідь звучала як умова.

QМодальні дієсловаМодальні дієслова:

can

Could

you help me with this math problem?

A:

Yes, I could (if you would wait a few minutes while I finish this work).

Зауважимо, що перефразовані модальні дієслова не використовуються для прохання, а тільки для питання:

Will/Would you open the door? (possibly request) Are you going to open the door?

Проте існують дієслова схожі на модальні фрази, що можуть бути використані для чемного прохання . Would you mind my playing the piano for a few minutes?

Цікаво те, що do може служити тут замість would, а will навпроти не є граматичною постановкою. Існує невеличка різниця між can/could і will/would у проханнях приведених вище як приклад. Подальше дослідження необхідно для того, щоб показати нам, у якому контексті кожна з форм є більш переважною і чому.

Коли ми питаємо дозволу, як у вищенаведеному прикладі, важливо використання may або can. Чим більше ступінь авторитету для слухача, тим більш бажано використовувати may. У більшості ситуацій в Америці, принаймні не існує авторитарності, тому є тенденція широко використовувати can. Інша система використання модальних дієслів в соціальній взаємодії полягає в подачі поради. Зауважимо, що ми можемо поставити модальне дієслово відповідно до авторитету того, що говорить і настійності поради, наприклад:

YМодальні дієсловаМодальні дієсловаou

might

could

see a doctor.

Speaker \'s authority or urgency of the message increases, but not necessarily in equal increments.

You should see a doctor

You had better see a doctor.

You must see a doctor.

You will see a doctor!

Логічне використання деяких модальних дієслів типово пов\'язано з припусканням або пророкуванням, наприклад: Wilbur: Someone\'s at the door.(inference) Gertrude: It may be Sydney.

Ми бачимо, що можна встановлювати ієрархію для логічного використання, як для соціального використання.

Wilbur:

Someone\'s knocking.

Degree of certainty

(Again, degrees are not necessarily equidistant)

GМодальні дієсловаМодальні дієсловаertrude:g.

That

Could

Might

be Sydney.

That may be Sydney.

That should be Sydney.

That must be Sydney.

That will be Sydney.

Зауважте, що прикметники і прислівники можуть часто використовуватися для перефразування при логічному використанні, а при соціальному - дуже рідко.

could, might

may

should

will_

——

Possibly, possible

Perhaps, quite possible(-ly)

Probably, probable

certainly, certain

Це проілюстровано нижче відповідно до ступеня ймовірності нашого об\'єкта, котрого ми маємо на увазі .

CМодальні дієсловаМодальні дієсловаМодальні дієсловаМодальні дієсловаМодальні дієсловаould, might possible

May rain tomorrow It is quite possible that it will

Should probable rain

Will certain tomorrow

Існує чотири випадки використання модальних дієслів і форм модальних дієслів що не функціонують ні в соціальних ні в логічних випадках описаних вище. Це: -Можливість - can, be able to: I can speak Indonesian. Superman is able to leap tall buildings with a single bound. –Бажання - would like to: Sarah would like to travel around the world. -Пропозиція - would you like: Would you like anything to drink? -Перевага Would rather ( x than y ), would prefer to: Brad would rather study languages than mathematics .George would prefer to go to school instead of working.