ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...


У питальній пропозиції, воно як правило містить в собі займенники I або we, або предмет, над яким той, що говорить має деякий контроль.

Shall we wait for John? Shall I get you a glass of water?Shall my son take you to the airport?

Також дане дієслово широко практикується в якості команди, особливо в юридичних документах, законах, актах.

All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress. . . (from the United States Constitution)

Крім того дієслово Shall може виражати обіцянки, зобов\'язання в майбутньому, особливо, де спікер має контроль або відчуває, що він має контроль.

I give you my word: the work shall be done on time. (Rather formal in the United States; many American speakers use will for this meaning.)Модальне дієслово Should виражає зобов\'язання, у теперішньому або майбутньому часі (= ought to )You should get some rest; you\'ve been working very hard lately.

Для осіб, що вживають shall і will відповідно до правил їхнього вживання,

should вживається з займенниками I і we в той час, коли інші особи можуть використовувати в даному випадку would, дещо порушуючи при цьому важливий момент класичної граматики англійської мови. I said I should see him the next day. I should like to read that book.

Що стосується модального дієслова Must, то це дієслово, яке виражає потребу та сильне зобов\'язання. A soldier must always follow orders. This bill must be paid at once. Must не має минулої форми. Дане модальне дієслово може бути використано у додаткових пропозиціях для вираження необхідності або повинності після дієслова, що стоїть в минулій формі, але необхідність у головних пропозиціях виражається модальним дієсловом have to.

The doctor told Bill that he must stop eating rich foods. Bill had to stop eating rich foods. Must у негативній формі mustn\'t (or must not) не виражає відсутність необхідності, а виражає категоричну заборону. Відсутність необхідності передається модальним дієсловом not have to. Pedestrians must not cross the street at this point.

Модальне дієслово в негативній, питальній формі, і ехо конструкції. Модальні дієслова в цих конструкціях вживаються так само як і інші допоміжні дієслова. У питальній пропозиції вони ставляться перед підметом, а інші частини присудка залишаються на своєму звичайному місці.

Can\' t you repair this watch? Must I wear my glasses all the time?

У питальних пропозиціях вони вживаються з n\'t (із деякими винятками в американській англійській мові) або за ними відразу ж слідує частка not.

Can\'t you stay longer? We couldn\'t find the key. They won\'t be here today.

It will not be possible for me to finish the work this morning.

CONTRACTIONS OF MODAL VERBS WITH N\'T

can

can\'t

could

couldn\'t

will

won\'t

would

wouldn\'t

У американській англійській мові форми mayn\'t, mightn\'t, і shan\'t, існують, але використовуються вкрай рідко, навіть у розмовній промові багато хто вживає may not і might not . Shan\'t поступається у вжитку shall not.

В ехо конструкціях вживаються тільки модальні дієслова, замінюючи цілий присудок. Can they speak English as well as you? Yes, they can.

Модальне дієслово в ехо конструкціях часто вживаються в роздільних питаннях. We can\'t park here, can we? They won\'t arrive today, will they?

The children must wait outside, mustn\'t they?

При вивченні формальні властивості можуть здаватися досить складними, хоча можуть виникнути і додаткові проблеми під час пояснення значень модальних дієслів і перефразованих модальних дієслів і схожих на модальні дієслова форм. В традиційній граматиці, ми часто знаходимо великі схеми, в яких намагаються узагальнити форму і значення модальних дієслів. Такі презентації будучи корисними дають досить часткове уявлення про модальні дієслова, тому що вони пропонують, щоб модальні дієслова вивчались значення за значенням і форма за формою. У нашому описі модальних дієслів ми хочемо дати принаймні можливість поміркувати щодо семантичної системи, як ми це робимо з окремими значеннями і формами.

Краща основа для обговорення системи значень модальних дієслів є \"корінь\" (ми називаємо це \" соціальною взаємодією), і використовуємо термін (\"логічна можливість\") - визначення Хофмана (1966). Як приклад можна використовувати: