ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Іноземна мова. Англійська, німецька, французька мова → Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови

Названі в даній роботі види і підвиди мотивації є потенцією в деякій мірі. Чи будуть пробуджені ці сили, що тонізують навчання, чи перетворяться вони в реальну рушійну силу процесу навчання, залежить від вчителя.

При написанні даної роботи, я опиралася головним чином на роботу вчителів школи з поглибленим вивченням англійської мови. Але мотивація має велике значення у навчанні іноземної мови взагалі, а вчителеві важливо своєчасно зберегти, збудити і підтримати її. Тому методичні рекомендації, запропоновані в даній роботі, на мій погляд, будуть корисними для всіх вчителів іноземної мови, що прагнуть зробити процес навчання цікавим і максимально корисним для своїх вихованців.

Бібліографія
 • Артемов \"Психологія навчання іноземним мовам в школі\"

 • Біляєв Б.В. \"Нариси з психології навчання іноземним мовам\"

 • Бондаренко С.М. \"Урок – творчість вчителя\".

 • Вишневський О.І. \"Діяльність учнів на уроці англійської мови\" Київ 1989р.

 • Зимня І. А. \"Методи інтенсивного навчання іноземним мовам\" М. 1979

 • Китайгородська Г. А. З книги \"Активізація навчальної діяльності\" Випуск ІІ М. 1982.

 • Китайгородська Г. А. \"Особливості взаємодії вчителя і учнів\" М. 1980.

 • Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. \"Методичне керівництво для викладачів російської мови іноземця\".

 • Крашенков А. А. З книги \"Активізація навчальної діяльності\" ВипускІ М. 1981.

 • Кузовлєва Н.Є. \"Широка соціальна мотивація і її роль в навчанні іншомовній мовній діяльності\" Воронеж 1985р.

 • Кузовлєва Н.Є. \"Комунікативний метод навчання іншомовній мовній діяльності.\" Воронеж 1985р.

 • \"Творча спрямованість діяльності педагога\" (Збірник наукових праць під редакцією Ю.Н. Кулюткіна, Г.С. Сухобської Л. 1978р.).

 • Леонтьєв А.Н. \"Психологічні питання свідомості навчання\".

 • Леонтьєв А.Н. Мова, мовлення, мовна діяльність.\"

 • Леонтьєв А. Н. \"Педагогічне спілкування\" М. Вища школа 1979.

 • Ляховицький \"Методика викладання іноземної мови.\"

 • Мірошниченко І. П. \"Використання умовно – мовних вправ в організації рольових ігор\" з книги \"Тези регіональної конференції \"Методичні і лінгвістичні основи викладання іноземних мов у немовних вузах\" Д. 1991.

 • Пассов Є.І. \"Комунікативний метод навчання іншомовному мовленню.

 • Пассов Є.І., Шаріпов З.Г. \"Комунікативний метод навчання іншомовний мовний діяльності.\" Воронеж 1982р.

 • Пассов Є.І. \"Проблеми комунікативного методу навчання іншомовній мовній діяльності\" Воронеж 1980р.

 • Ріверс І.М. \"Нехай вони говорять те, що їм хочеться\".

 • Рогова Г.В. \"Методика викладання іноземної мови.

 • Рогова Г.В., Нікітенко З.Н. \"Про деякі причини зниження інтересу до предмету\", \"Іноземна мова у школярів\". Іноземні мови в школі 1982р. №2.

 • Сержан Л. С. з книги \"Активізація навчальної діяльності\" Випуск ІІ М. 1982.

 • Скалкін В.Л. \"Комунікативні вправи на англійській мові\". М. 1983р.

 • Сухомлинський В.О. \"Вибрані твори\"т.5 Київ 1976р.

 • Старков А.П. \"Навчання англійській мові в середній школі\". М. 1978р.

 • Шубін Є. П. \"Основні принципи методики навчання іноземних мов\" М. 1963.

 • Якобсон П.М. \"Психологічні проблеми мотивації людини\" М.1969р.

  Додаток

  Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови

  Shops and shopping

  Starting point. The shop.

  Принцип мотивованості як складова частина комунікативного методу навчання іноземної мови

  Shopping

  A completed plan for a dialogue – based lesson.

  Тема: Фрукти та овочі.

  Мета: Навчити учнів складати діалоги \"трійками\", складати рекламні листівки. Розвивати навички діалогічного мовлення, ситуативного та писемного мовлення. Виховувати культуру спілкування в овочевому магазині, потребу допомагати батькам.

  Хід уроку

 • Warm – up

 • Введення в мовне середовище (розмова з учнями). (5 хвилин)

 • Вчитель: ставить питання, які передбачають короткі (1 реченням) відповіді:

 • Do you like to go shopping?

 • When do you go shopping?

 • With whom do you go shopping?

 • What do you like to buy?

 • Do you like to buy fruit and vegetables?

 • What fruit do you like best of all?

 • Поступово ми переходимо до складнішого, але цікавішого завдання. На столі розкладені зразки овочів та фруктів.

  Один з учнів підходить до столу і виконує завдання вчителя:

  T – What do you need to make \"borsch\"?

  P – I need beet, cabbage, onion, carrot, potatoes, tomatoes and water.

  Для того, щоб учням було цікавіше, візьмемо каструлю, одягнемо відповідаючого в білий чепчик і попросимо скласти все необхідне і залити водою.

  T – What will you take going on a Picnic?

  P – I shall take...

  Цього учня попросимо взяти рюкзак і відповідаючи скласти потрібні овочі та фрукти туди. Це виконують два учні.

 • Тренувальна вправа \"У овочевому магазині\".

  Метою цього виду роботи є засвоєння вживання сталих виразів. Вирази записані на дошці. Попередньо учні записали ці вирази в словник і вдома їх вивчили:

  I\'d like to buy

  How much does it cost?

  You are welcome

  Один з учнів сідає за стіл і виконує роль продавця. Решта учнів по черзі підходять до нього і \"купують\" потрібні їм овочі чи фрукти. Добре було б якби \"продавець\" був одягнений у халат, а \"покупці\" розраховувались справжніми грошима і одержували здачу. Ось приклад такого діалогу:

  P1 – Good morning

  P2 – Good morning

  P1 – I\'d like to buy two carrots, a cucumber, 3 bananas and a pear.

  P2 – Here you are

  P1 – How much does it cost

  P2 – 3 hryvnas please.

  P1 – Thank you

  P2 – You are welcome

 • Гра \"Я допомагаю мамі\".

  Ще більш складний вид завдання, який вимагає детальнішого пояснення і часу на підготовку. Попередні види роботи допоможуть учням справитися з цим завданням.

  В класі є 10 учнів. Вчитель ділить їх на \"трійки\". Десятий учень виконує роль судді. Його завдання прослухати діалоги однокласників відмітити помилки і вибрати найкращий діалог. Дітям дається таке завдання:

  Suppose mother asks you to go shopping and buy 1 kg of apples and 2 kg of oranges.

  Учні розподіляють між собою ролі мами дитини і продавця і готуються 5-6 хвилин до показу свого діалогу. Вчитель під час виконання учнями завдання по черзі підходить до кожної з груп, допомагаючи учням організувати роботу в \"трійках\". Краще почати з найслабшої трійки \" На столі є пакет з необхідним набором продуктів в картинках.


 •