ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

У хлопців 8 років високі темпи розвитку довжини тіла і ваги мають високий показник. Відповідно у взаємозв\'язку високий темп розвитку показники динамометрії, тобто сили. Цей вік характерний сенситивним періодом розвитку цих показників. Виходячи з цього цей фактор отримав назву \"фізичний розвиток\".

До четвертого фактора 12,3% увійшли показники витривалості (0,792) – біг 300метрів, швидкісно – силові показники (0,729) – стрибок у довжину та вистрибування вгору (0,645), швидкості (0,652) – біг 30 метрів.

Високі темпи розвитку цих якостей характерні для хлопців 8 років. Цей вік має сенситивні періоди для розвитку цих якостей. Виходячи з цього цей фактор отримав назву \"швидкості та швидкісно – силової витривалості\".

У п\'ятий фактор 15% увійшов з найбільшим коефіцієнтом показник трудової діяльності (0,724) – трудове навчання, пізнавальної діяльності (0,607) – читанка, \"Я і Україна\" (0,643) та показники морального розвитку – справедливості (0,829), взаємодопомоги (0,699), комплексного показника (0,609).

У молодшому шкільному віці дитина з великим інтересом сприймає навколишній світ. Щодня вона відкриває для себе нові сторони життя, конкретні образи, форми поведінки інших людей, поступово засвоює й те, що можна робити, а чого ні.

Дослідження Т.І.Цвелиха, Д.Л.Ваккера, С.С.Коваленка [ ] показали, що читання є ефективним засобом впливу на почуття дітей, а разом з тим і на формування в них правильних уявлень про характер поведінки людини.

Під час трудової діяльності у дітей формуються моральні якості (виробляється звичка допомагати одне одному, спільно працювати задля досягнення певної мети, справедливої оцінки результатів). [3]

Цей фактор отримав назву \"пізнавально – трудової діяльності\".

Структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональної підготовки, моральних якостей та інтелектуального розвитку дівчат 8-ми річного віку яка об\'єднує 25 параметрів складається із 5-ти факторів (Таб.2) сума дії дисперсії яких становить 68%.

До першого фактору з загальною сумою дисперсії 15,6% увійшли всі показники морального розвитку ( 0,67 – 097). Найбільш вагомий коефіцієнт має комплексний показник морального розвитку (0,971), середній – справедливості (0,673).

Наші дослідження показали що дівчата у цьому віці мають вищі показники моральної вихованості ніж у хлопців у середньому на 10%. Тому у перший фактор увійшли всі показники морального розвитку на відміну від хлопців. Фактор \"моральний розвиток\".

Але, проаналізувавши дані, ми побачили, що у другому факторі загальна сума дисперсій 16,3% має більший вплив ніж у першому, тому цей фактор і є генеральний. У генеральний фактор увійшли показники функціональної підготовки (0,46 – 0,95) як і у хлопців (\"функціональні можливості\").

В основу третього фактора 13,3% найбільш вагомі коефіцієнти фізичного розвитку – вага тіла (0,820), та фізичних якостей – швидкості (0,700) – біг 30 метрів, витривалості (0,710) – біг 300 метрів, спритності (0,603) – біг 2х15, і швидкісно – силові здібності (0,615).

Таблиця 2.

Факторна структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональної підготовки, моральних якостей та інтелектуального розвитку дівчат 8-ми років

Виміри

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 5

Фізичний розвиток

Вага

073

138

820

044

400

Довжина тіла

154

304

572

105

502

Фізична підготовленість

Динамометрія

118

151

198

074

764

Біг 30м.

153

012

700

234

261

Біг-300м.

086

041

710

097

226

Біг-2х15м.

055

083

603

021

080

Вистрибування

162

057

164

005

618

Нахил вперед

028

101

139

315

625

Стрибок у дов.

286

064

615

313

283

Функціональні можливості

ЧСС до навантаження

208

657

147

015

239

Після навантаження

005

465

350

409

117

1 хв.

023

904

067

061

040

2 хв.

068

929

078

004

042

3 хв.

165

665

150

050

116

ІГСТ

006

957

078

101

003

Оцінка знань

Читанка

262

013

002

866

080

Математика

149

091

445

475

305

Труд навчання

067

138

082

939

016

Я і Україна

211

121

070

882

117

Рівень моральної вихованості

Взаємодопомога

281

324

310

103

233

Працьовитість

882

035

051

071

064

Відповідальність

763

076

003

435

170

Справедливість

673

248

072

060

089

Чесність

812

068

084

320

003

Комплексний показник мор.вих.

971

073

059

135

053

Дисперсія вибірки

3,89

4,07

3,33

3,43

2,27

Загальна сума дисперсії

15,6

16,3

13,3

13,7

9,1