ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

Факторний аналіз дозволив визначити генеральний фактор з загальним внеском 22,3%, у якому найбільш вагомі значення мають показники функціональної підготовки – ЧСС до(0,821), перша хвилина відновлення (0,789), друга хвилина (0,963), третя хвилина (0,955) та індекс гарвардського степ – тесту (0,944).

Слід відмітити, що у 8 років основний вид діяльності є ігровий. Отже, високі пульсові режими характерні для цього віку. Тобто процеси відновлення і втоми знаходяться на високому рівні. Цей факт підтверджує також середній ваговий коефіцієнт після навантаження (0,599).

Цей фактор отримав назву \"функціональні можливості\".

Таблиця 1

Факторна структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональної підготовки, моральних якостей та інтелектуального розвитку хлопців 8-ми років

Виміри

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

Фактор 5

Фізичний розвиток

Вага,

105*

141

845

230

044

Довжина тіла

075

092

906

156

109

Фізична підготовленість

Динамометрія

138

499

665

109

017

Біг 30м.

478

333

047

652

205

Біг-300м.

271

230

026

792

098

Біг-2х15.

642

109

021

225

105

Вистрибування

135

026

222

645

499

Нахил вперед

446

137

353

282

410

Стрибок у дов.

095

151

398

729

154

Функціональні можливості

ЧСС до навантаження

821

170

010

014

069

Після навантаження

599

249

099

439

120

1 хв.

789

190

084

523

100

2 хв.

963

038

085

059

048

3 хв.

955

010

091

031

031

ІГСТ

944

081

103

205

052

Оцінка знань

Читанка

164

328

409

373

607

Математика

117

654

417

174

288

Труд. Навчання

161

128

155

009

724

Я і Україна

233

137

530

179

643

Рівень моральної вихованості

Взаємодопомога

121

331

286

101

699

Працьовитість

253

698

038

194

478

Відповідальність

015

875

162

277

084

Справедливість

017

090

056

067

829

Чесність

154

892

000

027

152

Комплексний показник мор.вих

015

723

155

099

609

Дисперсія вибірки

5,58

3,89

3,14

3,07

3,75

Загальна сума дисперсії

22,3%

15.6%

12.5%

12,3%

15%

*нуль та кома пропущені

У другому факторі 15,6% значну вагу мають показники морального розвитку – чесності (0,892), відповідальності (0,875), працьовитості (0,698) та комплексного показника морального розвитку (0,723).

У цьому віці інтенсивно розвивається емоційна сфера дитини. Діти молодшого шкільного віку чутливі до дружби, взаємодопомоги, відповідальності. Вони дуже вразливі, емоційні, гостро реагують на несправедливість.

Конкретне сприймання, відчуття лежать в основі психічної діяльності дитини, на них ґрунтуються оціночні судження, певне ставлення до оточення, до колективу, до себе. Це пояснює середній коефіцієнт вивчення математики (0,654).

Цей фактор отримав назву \"моральний розвиток\".

Основу третього фактора 12,5% становлять показники фізичного розвитку - вага тіла (0,845) та довжина тіла (0,906). У цьому факторі середній ваговий коефіцієнт має також динамометрія (0,665).