ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

Організатор позакласної і позашкільної виховної роботи з дітьми бере участь в організації і роботі фізичної культури, залучаючи до співпраці педагогічний колектив, учнівські і шефські організації, батьків та старшокласників.

У положенні визначено також обов\'язки учителя фізкультури.

Згідно з положенням він повинен:

 • нести відповідальність за виконання навчальної програми, за опановування учнями необхідними знаннями , уміннями і навичками на уроках фізичної культури.;

 • вести систематичний облік фізичної підготовленості учнів;

 • залучати якомога більше школярів до фізкультурних гуртків, спортивних секцій, а також до різних фізкультурно-масових заходів;

 • організовувати позакласну фізкультурно-масову і спортивну роботу в школі;

 • спрямовувати роботу шкільного колективу фізичної культури, а також готувати громадських інструкторів і суддів з числа учнів і максимально залучати їх у доступних формах до проведення різних фізкультурно-оздоровчих занять і заходів;

 • організовувати підготовку школярів до районних, міських спортивних змагань;

 • організовувати внутрішкільні змагання і фізкультурні свята;

 • стимулювати прагнення школярів до здорового способу життя, зменшення серед них проявів антисоціальних явищ;

 • контролювати організацію та проведення \"годин\" рухової активності в групах продовженого дня;

 • спільно з вчителем фізичного виховання розробляє план спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

 • бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного розвитку учнів;

 • підтримує зв\'язки з позашкільними навчальними закладами з метою залучення учнів навчального закладу до систематичних занять фізкультурою і спортом;

 • проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків, вчителів щодо здорового способу життя.

Обов\'язки педагога-організатора:

  • спільно з вчителем фізичного виховання організовує і проводить позаурочні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи;

  • надає допомогу учнівським колективам в організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у класах;

  • бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного виховання учнів;

  • проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків, вчителів щодо здорового способу життя.

Учителі початкових класів мають:

 • стежити за дотриманням школярами режиму дня, виконання ними ранкової гімнастики;

 • сприяти залученню учнів до спортивних секцій та гуртків;

 • стежити за правильною поставою учнів;

 • виховувати в учнів інтерес і звичку до систематичних занять

фізичними вправами.

Вихователі груп продовженого дня:

  • забезпечують у навчальних приміщеннях створення умов, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам техніки безпеки;

  • дбають про дотримання учнями режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної поведінки;

  • сприяють формуванню знань і навичок учнів щодо здорового способу життя;

  • організовують і проводять щоденні \"години\" рухової активності (тривалістю 1год.,переважно на свіжому повітрі) з використанням рухливих і народних ігор, естафет тощо;

  • контролюють відвідування учнями секцій, гуртків спортивного спрямування.

Медичний контроль за фізичним вихованням є необхідною умовою успішного виконання завдань фізичного виховання дітей і підлітків. Згідно з положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в загальноосвітніх закладах, загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров\'я дітей здійснюють місцеві органи охорони здоров\'я відповідно до діючого законодавства України.

Медичний контроль здійснюється відповідно до діючих вимог з медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей.

Медичний персонал навчального закладу:

 • організовує та проводить щорічні медичні огляди;

 • готує на підставі результатів медичних оглядів проект наказу про розподіл учнів на медичні групи;

 • комплектує спеціальні медичні групи та надає консультаційну допомогу вчителю щодо здійснення навчально-виховного процесу з цією категорією дітей;

 • визначає допуск дитини до занять після перенесених хвороб;

 • спільно з фахівцями (інструкторами, вчителями) контролює навантаження на учнів на уроках з фізичного виховання;

 • проводить бесіди з дітьми про правила особистої та суспільної гігієни, надання першої допомоги;

 • контролює відповідність навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки;

 • здійснює медичне обслуговування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

 • завіряє заявки команд навчального закладу для участі у позашкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах;

 • проводить просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків щодо засад здорового способу життя, виховання здорової дитини.

Управління освіти і науки місцевих держадміністрацій спільно з органами охорони здоров\'я щорічно підбивають підсумки роботи щодо збереження та зміцнення здоров\'я дітей та учнівської молоді, результатів моніторингу їх фізичного розвитку.

Учні початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів зобов\'язані:

 • дотримуватись правил особистої та суспільної гігієни, дотримуватись правил безпечної поведінки у побуті та під час занять фізичними вправами;

 • повсякденно використовувати набуті знання і навички щодо ведення здорового способу життя;

 • постійно виконувати обсяг рухової активності відповідно до своїх вікових психофізичних потреб (відвідування уроків фізичного виховання, заняття в гуртках, секціях спортивного спрямування, самостійні заняття, участь у спортивних фізкультурно-оздоровчих заходах, активний відпочинок тощо);

 • використовувати свій творчий потенціал на духовний та фізичний розвиток і самовдосконалення засобами фізичного виховання і спорту;

 • брати участь у спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах навчального закладу;

 • дбати про оптимальний рівень здоров\'я та особистого фізичного розвитку. [68]

Розглянемо вікові особливості формування особистості дітей молодшого шкільного віку (на прикладі 8-річного віку) у процесі занять фізичною культурою (за В.А. Голубом).

Структура фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціональної підготовки, моральних якостей та інтелектуального розвитку хлопців 8-ми років (Таб.1) яка об\'єднує 25 параметрів складається із 5-ти факторів загальна сума дисперсії яких становить 77,7%.