ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

Великі розумові і статистичні навантаження в школі, відсутність додаткової рухової активності, малорухомий спосіб життя, нераціональне харчування призводять до того, що в більшості школярів погіршується зір, діяльність серцево-судинної і дихальної системи, порушується обмін речовин, зменшується опірність організму до різних захворювань, що приводять до погіршення стану їхнього здоров\'я.

У сучасних умовах важливим завданням родини і школи в роботі для зміцнення здоров\'я дітей є прищеплювання учням стійкого інтересу до занять фізичними вправами в школі і дома. У зв\'язку з цим необхідно використовувати усі форми фізичного виховання в школі, а також самостійні заняття фізичними вправами вдома з метою підвищення рухової активності, зміцненню здоров\'я, поліпшення фізичної підготовленості учнів.

У процесі фізичного виховання молодших школярів вирішуються різноманітні питання: виховуються морально-вольові якості особистості; виробляється необхідність в повсякденних заняттях фізичними вправами; розвиваються рухові якості, необхідність в праці. Але через недостачу часу, який за планом відводиться на фізичне виховання, вирішити ці питання тільки зусиллям школи неможливо. Організовані форми фізичного виховання, передбачені навчальною програмою, складають в середньому 32% добової необхідності дитини, а спонтанні побутові рухи – 18 - 20%. Тому тільки використання різних форм фізичного виховання в режимі дня, в позакласний та вільний час може заповнити нестачу рухової активності учнів. [67]

1.2. Психолого-педагогічні умови організації фізичного виховання молодших школярів

Фізичне виховання відіграє значну роль у підготовці всебічно розвиненої молодої людини, здатної успішно трудитися в різних галузях господарства і соціально-культурної сфери, захищати Батьківщину. Отож завдання школи – не тільки в підготовці високоосвіченої, висококультурної молодої людини, а й у створенні необхідних передумов для її всебічного фізичного розвитку.

Фізичне виховання забезпечується відповідними сучасними науковими досягненнями, медичним обслуговуванням, педагогічними кадрами, матеріально-технічною, правовою, нормативною, інформаційною базою та бюджетним фінансуванням.

Фізичне виховання дітей реалізується через систему таких дидактичних компонентів: обов\'язковий (урок або заняття, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня), що формує основи фізичної культури особистості відповідно до Державних стандартів Освітньої галузі \"Фізичне виховання\" та позаурочний (заняття у секціях та гуртках спортивного спрямування навчального закладу, позашкільних навчальних закладах, самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах), що доповнює обов\'язковий компонент з урахуванням індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, природних здібностей та стану здоров\'я особистості.

Міністерство освіти і науки України, його структурні підрозділи з питань фізичного виховання та спорту забезпечують організацію та управління роботою з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів, незалежно від форм власності здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчально-виховного процесу.

До його повноважень належить:

 • реалізація державної політики галузі фізичного виховання в сфері загальної середньої освіти;

 • визнання перспектив розвитку фізичного виховання в сфері загальної середньої освіти;

 • розроблення та впровадження Державного стандарту освітньої галузі \"Фізичне виховання\";

 • організація програмного, нормативного, науково-методичного та інформаційного забезпечення системи загальної середньої освіти щодо фізичного виховання та спорту;

 • затвердження типового переліку обов\'язкового інвентарю та обладнання;

 • контроль за діяльністю органів управління освітою та навчальних закладів системи освіти щодо питань фізичного виховання, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • координація наукових досліджень з проблем фізичного виховання учнівської молоді.

Згідно з положенням про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи, за організацію фізичного виховання в школі відповідає директор.

На директора школи покладають такі завдання:

 • відповідальність за стан фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

 • створення умов для реалізації творчого потенціалу молодших школярів, спрямування їх на духовне та фізичне становлення і самовдосконалення засобами фізичного виховання та спорту;

 • забезпечення умов для виконання учнями науково обґрунтованого обсягу рухової активності та її контроль;

 • відповідальність за дотриманням правил техніки безпеки під час

роботи з учнями та ефективне використання навчально-спортивної бази;

 • забезпечення необхідним спортивним інвентарем та обладнанням відповідно до типового переліку;

 • забезпечення кадрового потенціалу для занять учнів фізичною культурою та спортом;

 • створення необхідних умов для проведення уроків з фізичної культури і організації позакласної спортивно-масової та оздоровчої роботи, організацію фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи, щоденних фізкультурних занять у групах продовженого дня, проведення занять з учнями, зарахованими за станом здоров\'я до спеціальної медичної групи, а також для виконання масових позакласних спортивно-оздоровчих заходів;

 • здійснення щоденного контролю за фізичним вихованням учнів – відвідування уроків, спостереження за проведенням занять у режимі навчального дня;

 • організацію проведення регулярних медичних оглядів учнів.

У фізичному вихованні учнів беруть участь учнівські організації та весь педагогічний колектив школи.

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

 • відповідає за виконання навчальних програм і якість викладання на уроках фізичної культури;

 • забезпечує систематичний контроль за проведення уроків і факультативних занять з фізичної культури та спорту, а також занять з школярами, зарахованими за станом здоров\'я до спеціальної медичної групи;

 • контролює проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня;

 • координує на основі між предметних зв\'язків діяльність педагогічного колективу щодо формування в учнів знань, пов\'язаних із збереженням та зміцненням здоров\'я, виховання в учнів звичок здорового способу життя;

 • забезпечує підвищення кваліфікації вчителів фізичного виховання;

 • спрямовує діяльність методичного об\'єднання вчителів фізичного виховання.