ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

На думку професора О. Вишневського, потрібна докорінна перебудова організації фізичного виховання школярів. По-перше, слід кардинально змінити власні погляди на фізкультуру, на фізичний стан, красу людського тіла, не сприймати їх, як щось другорядне. Учитель власним прикладом повинен демонструвати важливість фізкультури, здорового способу життя. По-друге, конче необхідно розвантажити навчальні програми і плани, значно скоротивши інформативне навчання з таким розрахунком, щоб загальна кількість навчальних предметів становила 7 – 10 у початкових класах і 10 – 12 у старших, як це характерно для європейських шкіл. Робочий тиждень у такому разі не перевищуватиме 24 – 30 годин, включаючи виконання домашніх завдань. Таким чином можна збільшити питому вагу уроків фізичної культури. По-третє, слід відмовитися від традиційних форм режиму діяльності на уроці, коли діти увесь час сидять майже нерухомо, а вчитель \"навіює\" їм знання. Тут немає інтенсивної праці дитини, проте є дуже шкідливим для здоров\'я сидіння за партою без руху. По-четверте, потрібен повний перегляд концепцій і методики фізкультурної роботи в школі. Вона

повинна стати формою активного відпочинку, і має працювати на здоров\'я, виховання і задоволення фізіологічних потреб дитини. Важко не погодитись з цими думками.

Додаток А

Орієнтовний комплекс гімнастики до уроків для учнів 1класу.

(проводиться на майданчику)

 1. Вихідне положення – В.п. – основна стійка. 1 – руки в сторони; 2 – з силою згинаючи руки до плечей, стати навшпиньки і потягнутись; 3 – опуститися на обидві ступні, руки в сторони; 4 – руки вниз. Повторити 6 – 8 разів.

 2. В.п. – ноги нарізно, напівнахил вперед, руки на поясі. Колові рухи тулубом вправо, потім вліво. Зробити по 5 разів кожен бік.

 3. В.п. – широка стійка, руки в сторони долонями догори. 1 – нахил вправо, плескання в долоні над головою; 2 – вихідне положення; 3 – 4 – те саме в інший бік. Повторити 5 – 6 разів.

 4. В.п. – руки до плечей. Колові рухи вперед, а потім назад. По 8 разів уперед і назад.

 5. В.п. – основна стійка. 1 – нахил уперед, руками доторкнутись до пальців ніг; 2 – повернутись у вихідне положення. Повторити 6 – 8 разів.

 6. В.п. – основна стійка. 1 – 2 – присідання; 3 – 4 – вихідне положення. Повторити 5 – 6 разів.

 7. В.п. – руки на поясі. Стрибки на двох ногах (10 – 12) стрибків. Після стрибків ходьба на місці.

 8. В.п. – ноги нарізно. 1 – 2 – руки в сторони – руки вгору, глибокий вдих; 3 – 4 – вихідне положення, видих. Повторити 4 – 5 разів.

1

Додаток Б

Орієнтовний комплекс гімнастики до уроків для учнів 2 класу.

(проводиться в приміщенні)

 1. В.п. – ноги нарізно , руки до плечей. 1 – 2 – руки вгору, пальці випрямити і розвести, стати навшпиньки і потягнутись; 3 – 4 – вихідне положення. Повторити 6 – 7 разів.

 2. В.п. – ноги нарізно, руки на поясі. 1 – поворот вправо, праву руку в сторону; 2 – вихідне положення; 3 – 4 те саме в інший бік. Повторити 6 – 8 разів.

 3. В.п. – основна стійка. Колові рухи головою вліво, а потім вправо. Виконувати по 6 колових рухів у кожен бік.

 4. В.п. – руки на поясі. 1 – випад вправо ногою вперед, руки на коліно правої ноги; 2 – вихідне положення; 3 – 4 – те саме лівою ногою. Повторити 8 – 10 разів.

 5. В.п. – ноги нарізно. 1 – 2 – присісти, руки вперед долонями донизу; 3 – 4 – вихідне положення. Повторити 6 – 7 разів.

 6. В.п. – ноги нарізно, ліва рука вперед, права – біля грудей, кисті в кулак. Енергійна зміна положення рук. Повторити 10 – 12 разів.

 7. В.п. – основна стійка. 1 – праву руку вперед; 2 – ліву руку вперед; 3 – праву руку в сторону; 4 – ліву руку в сторону; 5 – праву руку вгору; 6 – ліву руку вгору; 7 – праву руку вниз. Повторити 2 – 3 рази.

2

Додаток В

Орієнтовний комплекс гімнастики до уроків для учнів

3 - 4класу.

 1. В.п. – основна стійка. 1 – крок лівою ногою вбік, з силою зігнути руки до плечей; 2 – розігнути руки, підняти їх вгору – долонями назовні, піднятися навшпиньки і потягнутися; 3 – опуститися на обидві ступні і зігнути руки до плечей; 4 – приставити ліву ногу, руки опустити вниз.1 – 4 – ті самі рухи проробити з правою ногою. Повторити 7 разів.

 2. В.п. – ноги нарізно, руки перед грудьми.1 – поворот вліво, руки в сторони; 2 – вихідне положення; 3 – поворот вправо руки в сторони; 4 – вихідне положення. Повторити 8 – 10 разів.

 3. В.п. – широка стійка, руки на поясі. 1 – 2 – 3 – ліву руку вгору і, згинаючи ліву ногу, три пружних нахили вправо; 4 – вихідне положення. 1 – 2 – 3 – те ж саме в інший бік. Повторити 6 – 8 разів.

 4. В. п. – ноги нарізно, руки на поясі. Колові рухи тулубом уліво, а потім вправо. Виконати по 6 рухів у кожний бік.

 5. В. п. – ноги нарізно, руки вперед, долонями всередину. Одночасний різнонаправлений рух руками вгору і вниз(права рухається вгору, а ліва в цей час – вниз і навпаки.). виконувати в швидкому темпі з великою амплітудою 12 – 15 разів.

 6. В.п. – ноги нарізно. 1 – 2 – присісти, руки вгору; 3 – 4 – вихідне положення. Повторити 8 – 10 разів.

 7. В.п. – руки на поясі. 1 – підстрибуючи, поставити ноги нарізно; 2 – підстрибуючи, поставити ноги разом. Виконати 15 – 20 стрибків. Після стрибків – ходьба на місці і глибоке дихання.

3

Додаток Г

Орієнтовний комплекс вправ фізкультхвилинки для учнів 1 класу.

(Вправи виконуються стоячи біля парт)

 1. В.п. – ноги нарізно. 1 – 2 – руки вгору, протягнутися; 3 – 4 – вихідне положення. Повторити 5 разів.

 2. В.п. – ноги нарізно, руки на поясі. 1 – поворот вправо; 2 – вихідне положення; 3 – поворот вліво; 4 – вихідне положення. Повторити 4 рази.

 3. В.п – ноги нарізно, 1 – 2 – присісти, руки вперед долонями донизу; 3 – 4 – вихідне положення. Повторити 5 – 6 разів.

 4. В.п. – руки до плечей. Колові рухи руками назад і вперед. Виконувати по 6 рухів назад і вперед.

Орієнтовний комплекс вправ фізкультхвилинки для учнів

 1. класу.

(Вправи виконуються стоячи біля парт)

 1. В.п. – ноги нарізно, руки за голову. 1 – 2 – руки вгору, протягнутися; 3 – 4 – вихідне положення. Повторити 5 – 6 разів.

 2. В.п. – ноги нарізно, руки на поясі. 1 – нахил вліво; 2 – вихідне положення; 3 – нахил вправо; 4 – вихідне положення. Повторити 4 р.

 3. В.п. – основна стійка. 1 – з силою зігнути руки до плечей, кисті стиснути в кулак; 2 – енергійно розігнути руки в сторони, пальці широко розвести. Повторити 6 разів.

 4. В.п. – ноги нарізно. 1 – 2 – 3 – три пружних присідання, руки на коліна; 4 – вихідне положення. Повторити 3 рази.