ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

По-друге, для періодичного впливу на емоційну сферу учнів задля підтримання їхньої постійної зацікавленості до самовдосконалення елементи цієї системи доцільно розмістити в такій послідовності:

1) дні здоров\'я — перший тиждень жовтня;

2) некласифікаційні змагання з включенням вправ, що були предметом домашніх завдань на літо, — перші тижні листопада;

3) вечір спортивної слави — кінець грудня;

4) веселі старти сімейних команд — лютий і березень;

5) свято спорту і мистецтв — середина травня.

Нарешті, декілька практичних порад:

• складаючи програми і сценарії масових заходів, багато уваги надавайте урочистості ритуалів і оформленню, які посилюють емоційний вплив рухової діяльності;

• пам\'ятайте, що для досягнення кінцевого результату — виховання звички

до самостійних занять фізичними вправами — важлива не стільки участь у будь-якому заході, скільки процес підготовки до нього (сам захід виступає як мотив);

• ефект, як свідчить досвід, посилюється, якщо учасників залучити до формування змісту заходів: ігор, вікторин, конкурсів;

• виступи непідготовлених учнів (особливо у змаганнях) викликають переважно негативні емоції і можуть назавжди відбити в них бажання займатися фізичними вправами;

• справжньої масової участі школярів у заходах досягайте через велику різноманість фрагментів;

• у всіх заходах створюйте хороші умови для вивчення учнів, їхніх можливостей, нахилів, моральних і вольових якостей;

• участь у масових заходах спонукає учасників до самовдосконалення, але якщо інтервали між ними надто великі, то досягти бажаного ефекту підвищення емоційного фону не вдається;

• у проведенні всіх заходів налагоджуйте міжпредметні зв\'язки — це найбільш надійний і перспективний шлях залучити до розв\'язання проблем фізичного виховання педагогічний колектив загалом;

• задля безперервного вдосконалення згаданих форм фізичного виховання,

підвищення результативності щоразу по закінченні заходів підсумовуйте їх;

• штампи і шаблони ніколи не принесуть успіху в роботі!

2.3 Методика експериментального дослідження та його результативність.

Проблема здоров\'я людини займає сьогодні особливе місце поруч з такими фундаментальними науками, як біологія, фізика, хімія. За своєю практичною значимістю, вона вважається однією з найскладніших проблем сучасної цивілізації, адже здоров\'я є головним фактором у будь-якій сфері суспільної діяльності людини.

Аналіз проведених досліджень за останні роки свідчить про значне погіршення стану здоров\'я населення України. Однією з основних причин такого явища є те, що у підростаючого покоління не сформована стійка мотивація до здорового способу життя. Глобальна важливість і актуальність даної проблеми викликала необхідність ґрунтовних досліджень феномену здоров\'я і його складників, пошуку шляхів позитивного впливу [10,11]. Вирішення цих проблем у значній мірі пов\'язується з фізичним вихованням.

Фізичне виховання учнів початкових класів – предмет особливої уваги як у теорії педагогіки, так і в методиці. Це пов\'язано з тим, що саме в молодшому шкільному віці формуються основні фізичні якості людини. Відомо, що у цьому віці досить велика потреба дітей у рухах, а тому можна активізувати в них прагнення до фізичного самовдосконалення.

Намітивши основні орієнтири фізичного виховання учнів початкових класів, вчитель фізичного виховання Стопчатівської ЗОШ 1 – 3 ступенів Попович Любомир Петрович, прагнувши перевірити ефективність форм і методів цієї роботи в школі, провів природний експеримент.

Дослідно - експериментальна робота проводилась упродовж двох місяців(2009р) на базі Стопчатівської загальноосвітньої школи.

Аналіз літератури з означальної проблеми дає змогу зробити висновок, що система освіти спроможна забезпечити належне фізичне вдосконалення молодого покоління, зберегти і примножити його здоров\'я як найвищу цінність особистості.

Тому в системі освіти особливе місце посідає проблема взаємодії родини і школи для відродження національного та фізичного виховання.

Спостереження на уроках фізичної культури, під час проведення позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи, опитування батьків вчителів свідчать про те, що не всі вони чітко розуміють значення для молодших школярів занять фізичною культурою. Недостатніми виявилися і їхні знання щодо корисності занять фізичними вправами.

З метою дослідження ставлення учнів до уроків фізичної культури в ході констатуючого експерименту учням 3-а і 3-б класів було запропоновано анкета з запитаннями:

1. Чи хочеш ти ходити до школи? Чому?

2. Чи потрібні тобі уроки з фізичної культури?

3. Як би ти хотів щоб проходив урок з фізичної культури?

4. Ти відвідуєш спортивні гуртки, секції?

5. Які ігри тобі більш до вподоби: малорухливі(сидячі, комп\'ютерні) чи

спортивні(рухливі, з фізичними навантаженнями)?

6. Як батьки ставляться до твоїх успіхів з фізичної культури?

7. Чи сварять, карають за невдачі?

8. Окрім уроків фізкультури ти виконуєш фізичні вправи?

9. Чи виконуєш ти ранкову гімнастику щодня?

10. Що б ти хотів змінити у своїй школі?

Подібні анкети були запропоновані і батькам:

  1. Чи вважаєте ви, що сучасна школа є саме тою інстанцією, яка

потрібна вашій дитині на даному етапі розвитку?

  1. Що на вашу думку є найважливішим фактором для здорового фізичного розвитку вашої дитини?

  2. Як часто нагадуєте ви своїй дитині про позитивний вплив фізичних вправ на здоров\'я людини?

  3. Чи важливими на вашу думку є спортивні гуртки і секції, які відвідує ваша дитина?

5.Чи цікавитесь ви досягненнями вашої дитини з фізичного виховання?

6.Чи вважаєте ви доцільними проведення таких заходів, як гімнастика до уроків, організоване проведення великих перерв, фізкультхвилинки, фізкультпаузи?

7.До якого ряду предметів ви відносите фізичне виховання (основні, другорядні).

8.Чи вважаєте ви, що фізкультура може бути шкідливою для здоров\'я вашої дитини?

9.На вашу думку ваша сім\'я є еталоном ведення здорового способу життя для вашої дитини?

10.Чи маєте ви якісь поради, рекомендації щодо організації проведення уроків фізичного виховання в школі, де вчиться ваша дитина?

Аналіз відповідей батьків і дітей показав, що частина батьків і частина дітей позитивно ставиться до занять фізичною культурою, але існує частина тих, хто не вважає фізичні вправи корисними для здоров\'я, тому що регулярні заняття ними відволікають від навчання, суспільно-корисної праці тощо.

Виявилося, що існує і така частина батьків, які вважають фізичне виховання шкідливим для здоров\'я своїх дітей і намагаються всякими шляхами звільнити свої \"чада\" від уроків фізичної культури.