ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Формування особистості молодшого школяра у процесі фізичного виховання

участь. Слід заохочувати організацію і проведення певною групою своєї гри, яка їй до вподоби. Ні в якому разі не можна змушувати учнів до участі в іграх, розвагах.

У Мишинській ЗОШ 1 – 2 ступенів під час перерв, що проводять на відкритому повітрі восени та навесні, з дітьми організовують різноманітні рухливі ігри, ігри-розваги, такі як \"Витівник\", \"Плутанина\", \"Літає не літає\" та ін. Учні можуть займатись вправами ігрового характеру зі скакалками,

м\'ячами, Вправлятись у дотриманні рівноваги, в лазінні, стрибках, метанні. Для цього на майданчики виносять великі і малі м\'ячі, скакалки та інший інвентар. Узимку діти грають в рухливі ігри, тренуються кидати сніжки на дальність або в ціль.

Значно менші можливості щодо вибору ігор та фізичних вправ при проведенні перерв у приміщенні. Тут можна проводити малорухливі ігри, хороводи, ігри-розваги.

  • Ігри та фізичні вправи в режимі продовженого дня. Для фізичного виховання учнів велике значення має правильна організація навчання, відпочинку, занять фізичними вправами в групах продовженого дня.

Фізичне виховання в групах продовженого дня проводять у формі організованих занять (вправ, ігор, фізкультпауз), під час виконання домашніх завдань, прогулянок, ігор та розваг у години дозвілля.

Організовані заняття (ігри та фізичні вправи) проводять щодня протягом години. Вони обов\'язкові для всіх учнів(За винятком тих, які за станом здоров\'я належать до спеціальної медичної групи).

На заняттях використовують вправи та ігри, які вивчалися на фізкультурі, тому ці заняття сприяють розв\'язанню оздоровчих і виховних завдань і меншою мірою – навчальних.

Кожне заняття має три етапи: підготовчий, основний і заключний.

Завдання першого етапу - психологічна і фізіологічна підготовка дітей до занять фізичними вправами (5 – 10хв.). Під час основного етапу (30 – 35хв.) формуються такі рухові якості, як швидкість, спритність, сила, витривалість,

удосконалюються здобуті на уроках фізкультури знання, набуті вміння і навички. У процесі виконання спільних дій зростає організованість, дисциплінованість, культура поведінки. На заключному етапі заняття поступово знижується фізичне навантаження. Відносно спокійний стан(3 – 5хв.) – це те, що потрібно учням на даному етапі.

Час занять фізичними вправами в групах продовженого дня суворо не регламентується. Їхня тривалість залежить від стану дітей, видів вправ, кліматичних умов та ін.

В усі пори року заняття найкраще проводити на повітрі. Восени і навесні заняття передбачають виконання легкоатлетичних вправ, рухливих та спортивних ігор, естафет. У зимовий період слід широко використовувати рухливі ігри: ходіння на лижах, катання на ковзанах та санчатах. У несприятливу погоду заняття слід проводити в гімнастичному залі. Тут доречними будуть вправи основної гімнастики, рухливі ігри, елементи спортивних ігор.

  • Фізкультурні паузи. Їх проводять під час виконаннядомашніх завдань. Вони сприяють фізичному вихованню, зокрема, формуванню правильної постави, знижують втомленість і підвищують працездатність. Фізкультпауза складається з 5 – 6 вправ і триває 3 – 5хв. Вона починається як правило, вправами на потягування з глибоким диханням. Після того виконують вправи для м\'язів тулуба і нижніх кінцівок та вправи на розслаблення м\'язів.

Орієнтовний комплекс фізкультпаузи для учнів 1 - 2 класів знаходиться у додатках.

Усі фізкультурні заходи закінчують не пізніше за 3 – 5 хв. до дзвінка на

урок, щоб учні могли своєчасно підготуватись до уроку. Слід зауважити, що організоване проведення перерв сприяє посиленню дисципліни в школі,

формує в учнів організаторські уміння.

Прогулянки, ігри та розваги на повітрі відіграють важливу роль у фізичному вихованні учнів у групах продовженого дня. Ці заходи проводяться щоденно, оскільки вони входять до режиму дня цих груп і є формою активного відпочинку.

Активний відпочинок – це зміна виду діяльності. Учні тривалий час сидять за партами, тому їхній відпочинок треба насичувати руховою діяльністю – фізичними вправами, рухливими та спортивними іграми, розвагами.

З особливою увагою треба ставитися до дітей надто соромливих, які бояться видатися незграбними й смішними. Таких учнів необхідно виявляти на перших уроках і проводити з ними індивідуальну роботу(полегшувати умови виконання вправ, подавати необхідну допомогу, забезпечувати надійне страхування), щоб вони не відстали від класу. Якщо цих дітей не навчити правильно виконувати прості вправи, з яких починається навчання, то в подальшому з ускладненням навчального матеріалу вони дедалі більше відставатимуть від своїх товаришів, що породжуватиме у них ще більшу невпевненість у своїх силах. Слід заохочувати навіть незначні успіхи таких учнів у виконання фізичних вправ і виставляти їм позитивні оцінки.

Завдяки такому ставленню такі учні набувають упевненості у своїх силах, працюють на уроках з винятковим натхненням, старанно виконують домашні завдання, що позитивно впливає на їхній фізичний розвиток. Саме так вдається вирішувати основне завдання фізкультпауз – забезпечити правильний всебічний розвиток усіх учнів незалежно від їхніх здібностей та індивідуальних особливостей.

2.2 Позакласні форми фізичного виховання.

Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний час. Таку роботу називають позакласною та позашкільною.

Позакласна робота – різноманітна освітня і виховна робота, спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час педагогічним колективом школи. Позакласна робота проводиться в позанавчальний час у вигляді занять з гімнастики, легкої атлетики, лижної підготовки та туризму, в секціях та гуртках.

Позакласна робота є добровільною, тому не повинна включати в себе обов\'язкових видів змагань, обов\'язкових світових показників і документів. Позакласні заняття повинні розвивати навики самостійної роботи школярів.

Позашкільна робота – освітньо- виховна діяльність позашкільних закладів для дітей.

Завдання позакласної та позашкільної роботи – закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування у них наукового світогляду, вироблення умінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.