ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Тематичне планування з фізичної культури у 6 класі

з/п

Тема та її зміст

К-ть год

Дата

Примітка

3. Удосконалення техніки ударів внутрішньою частиною стопи та зупинки стегном і внутрішньою частиною стопи

4. Жонглювання м\'ячем

5. Навчальна гра – міні-футбол (6x6)

6. Домашнє завдання: ведення м\'яча

20.

1. ЗРВ і спеціальні вправи для закріплення способів пересувань

2. Складання навчального нормативу з ведення м\'яча 30 м з торканням м\'яча не менше ніж три рази: 6, 4–6, 6–6, 8 с (хл.); 6, 6–6, 8–7, 0 с (дівч.)

3. Удосконалення техніки ударів по м\'ячу вивченими способами та зупинки м\'яча, що летить і котиться

4. Навчальна гра – міні-футбол 6x6

5. Домашнє завдання: біг в повільному темпі: 2 000 м, (хл.); 1 500 м (дівч.)

21.

1. ЗРВ і спеціальні вправи для підготовки до складання комплексного тесту на швидкість: біг з високим підніманням стегна; дріботливий біг; біг стрибками

2. Змагання на першість класу з бігу на 30 м (комплексний тест)

3. Підготовка до складання комплексного тесту на витривалість: біг 2 000 м (хл.), 1 500м (дівч.)

4. Домашнє завдання: присідання на одній нозі з підтримкою 10 р. (хл.); 8 р. (дівч.)

22.

1. ЗРВ і спеціальні вправи для підготовки до складання комплексного тесту на витривалість

2. Змагання на першість класу з бігу на витривалість: 2 400–1 800–1 500 м (хл.); 1 800–1 500–1 000 м (дівч.)

3. Ігри і розваги за вибором дітей

4. Домашнє завдання: підтягування у висі лежачи 25 разів (хл.), 15 разів (дівч.)

23.

1. Ознайомити учнів з першою допомогою при нещасних випадках і

з/п

Тема та її зміст

К-ть год

Дата

Примітка

травмах під час туристичних походів: вивихи; забої; переломи; опіки; отруєння; сонячний удар; транспортування потерпілого; кровотечі.

2. Повторити орієнтування на місцевості під час походу з допомогою компаса

3. Домашнє завдання: перша медична допомога при нещасних випадках в поході

з/п

Тема та її зміст

К-ть год

Дата

Примітка

24.

1. Ознайомити учнів із завданням на ІІ чверть та правилами безпеки на уроках гімнастики

2. Повторити організуючі вправи: повороти на місці і в русі

3. Навчити ходити стройовим кроком

4. Акробатика: повторити перекид назад, довгий перекид вперед (хл.); перекид вперед, перекид назад, міст (дівч.)

5. Підтягування у висі (хл.), у висі лежачи (дівч.)

6. Домашнє завдання: підтягування

25

1. Повторити перешикування в русі з колони по одному в колону по два, чотири і навпаки

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку гнучкості і сили

3. Акробатика: повторити стійку на голові з допомогою (хл.), перекид назад у стійку ноги нарізно (хл.); два перекиди вперед злито, стійку на лопатках, \"міст\" (дівч.)

4. Перекладина: (хл.) повторити підйом переворотом в упор махом однієї і поштовхом другої; вис завісом. Бруси різної висоти (дівч.): підйом переворотом на нижній жердині, вис присівши, переворотом вперед

5. Опорний стрибок, зігнувши ноги

6. Домашнє завдання: стійка на голові

(хл.), \"міст\"(дівч.)

26.

1. Навчити ходьбі стройовим кроком

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку сили і гнучкості

3. Перекладина (хл.): закріпити підйом переворотом; вис завісом; навчити підйому з вису завісом в упор верхом – оборот вперед і зіскок назад з поворотом на 90°

Бруси (дівч.): повторити підйом перево-ротом на нижній жердині; вис зігнув-шись; вис прогнувшись на нижній жер-дині з опорою ногами до верхньої жерди-ни і перехід в упор на нижню жердину

з/п

Тема та її зміст

К-ть год

Дата

Примітка

4. Повторити опорний стрибок ноги нарізно через козла в ширину

5. Повторити акробатичні вправи з уроку 19

6. Домашнє завдання: згинання і розгинання рук в упорі

27.

1. Повторити фігурну ходьбу

2. ЗРВ і пеціальні вправи для розвитку сили, гнучкості і координації рухів

3. Акробатика: повторити стійку на голові з допомогою (хл.); стійку на лопатках (хл.) і (дівч.); \"міст\" (хл.) і (дівч.), перекид назад (хл.) і (дівч.)

4. Перекладина (хл.) виконання вивчених вправ в комбінації (дивись вимоги)

Бруси різної висоти (дівч.): складання комбінації вправ

5. Опорний стрибок через коня в ширину ноги нарізно (закріплення)

6. Домашнє завдання: стрибки через скакалку 20 сек

28.

1. Повторити розмикання і змикання в русі

2. ЗРВ і спеціальні вправи дня розвитку сили і гнучкості

3. Акробатика – складання комбінації вправ: перекид вперед – довгий перекид вперед – перекатом назад стійка на лопатках – перехід в упор присівши – перекид назад в упор стоячи ноги нарізно – о. с. стрибком (хл.); рівновага на одній нозі – два перекиди вперед злито – перекат назад в стійку на лопатках, – \"міст\" – перекид назад у півпшагат – упор присівши – перекид назад – основна стійка (діч.)

4. Закріпити комбінацію вправ на перекладині (хл.) брусах (дівч.)

5. Підготуватись до виконання опорних стрибків на оцінку

6. Домашнє завдання: присідання на одній нозі з підтримкою