ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Тематичне планування з фізичної культури у 6 класі

Тематичне плануванняз фізичної культури у 6 класі

Орієнтовна сітка

розподілу навчальних годин за темами програмового матеріалу в 6 класі

з/п

Розділи програми

Кількість годин

1

Теоретико-методичні знання

на всіх уроках

2

Гімнастика

8

3

Легка атлетика

7

4

Футбол

34

5

Спотритвні ігри (Баскетбол, гандбол, волейбол та інші на вибір

34

6

Лижна або кросова підготовка

6

7

Туризм

4

8

Вправи комплексних тестів оцінювання стану фізичної підготовленості

12

9

Рухливі і народні ігри та забави

4

Всього

105

6 клас

І семестр (50 годин)

Завдання:

  1. Ознайомитиз плануванням роботи на перший семестр; руховим режимом підлітка; правилами безпеки на уроках легкої атлетики, гімнастики, спортивних ігор (футбол, баскетбол); правилами і методикою розвитку швидкості й витривалості. Значення занять фізичною культурою та спортом для підтримання розумової працездатності. Негативний вплив шкідливих звичок на розумову та фізичну працездатність.

  1. Навчитидотримуватись гігієнічних вимог та техніки безпеки на уроках; правил виконання домашніх завдань, а також вимог навчальної програми з розділів:

а).Легка атлетика: знати взаємозв\'язок кровообігу і м\'язової діяльності; основні елементи техніки бігу на 60 м (старт, біг по дистанції, фінішування ) дотримуватись правильного дихання під час бігу, стрибки з розбігу у довжину способом \"зігнувши ноги\" та висоту способом \"переступання\"; стрибки у довжину з місця; метання на дальність малого м\'яча (150 г) з розбігу;

б). Футбол: технічних та тактичних прийомів гри у футбол; ведення м\'яча,різні поєднання прийомів пересування з технікою володіння м\'ячем; удари зовнішньою частиною підйому по нерухомому м\'ячу і м\'ячу, що котиться; внутрішньою стороною ступні по м\'ячу, що летить; удари в русі; удари на точність; удари по м\'ячу середньою частиною лоба без стрибка та у стрибку; удари на точність; зупинки внутрішньою стороною ступні м\'яча, що летить; зупинки м\'яча підошвою, внутрішньою стороною ступі, стегном та грудьми (для хлопців) у русі;

в). Гімнастика: комбінації акробатичних елементів; лазіння по канату у 2 чи 3 прийоми; виконувати опорні стрибки:хлопці – через низького коня способами \"зігнувши ноги\" І \"ноги нарізно\", дівчата – через низького козла з настрибуванням в упор присівши і зіскоком вигнувшись та способом \"ноги нарізно\"; вправи на рівновагу.

г ). Баскетбол: способи пересування, передачі м\'яча двома руками від грудей; однією рукою від плеча; на відстань 12–15 м двома та однією рукою від плеча, серійні передачі м\'яча на точність попадання у квадрат на відстані 2,5– 3 м,кидки однією рукою зверху в русі (з двох та одного кроків) після ведення з лівого та правого боку; двома руками від голови; однією рукою з місця з відскоком від щита га в кошик, штрафний кидок.

  1. Сприятирозвитку: швидкості, витривалості, сили та гнучкості, морально-вольових якостей; дисциплінованості, рішучості, сили волі; засвоєнню знань та умінь з розділів програми

Вимоги:

Знатита вміти: методи розвитку швидкості, витривалості, гнучкості, сили та вправи на координацію рухів; руховий режим підлітка; правила безпеки на уроках, виконувати контрольні навчальні нормативи та вимоги, тестові вправи рівня фізичної підготовленості.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги

1. Біг 60 м:

хл. – більше як 11,1 – 11,1 – 10,4 – 9,8 с;

дів. – більше як 11,5 – 11,5– 10,7 – 10,5 с.

2. Метання малого м\'яча (150 г) на дальність:

хл. – менше як 22 – 22 – 27 – 32 м;

дів. – менше як 14 – 14 – 17– 20 м.

3. Стрибок у довжину з розбігу способом \"зігнувши ноги\":

хл. – менше як 260 – 260 – 290 – 310 см;

дів. – менше як 230 – 230 – 250 – 280 см.

4. Стрибок у висоту способом \"переступання\":

хл. – менше як 85 – 85– 90 – 95 см;

дів. – менше як 75 – 75 – 80 – 85 см.

5. Біг на витривалість без урахування часу, м:

хл. – 900 – 1100 – 1300 – 1600 м;

дів. – 700 – 1000 – 1200 – 1500 м.

6. Удари по нерухомому м\'ячу (4) на точність в гандбольні ворота з відстані 7 м:

хл. – 1 або жодного влучення – 2 –3 – 4;

дів. – жодного влучення – 1 –2 – 3-5.

7. Кидки м\'яча в кошик (5) однією рукою від плеча, стоячи збоку на відстані 2 м. від щита, кількість влучень:

хл. – 1 або жодного влучення – 2 –3 – 4;

дів. – жодного влучення – 1 –2 – 3.

9. Комбінація елементів вправ на вибір: а) у висах та упорах; б) акробатики; в) у рівновазі:

хл. (дів.) – 1– 2– 3 – 4.

10. Підтягування у висі (хл.), у висі лежачи (дів.):

хл. менше як 3 – 3 –4 – 6 р;

дів. менше як 5 – 5 – 10 – 15 р.

з/п

Тема та її зміст

К-ть год

Дата

Примітка

1.

1. Ознайомити із завданням на І чверть

2. Правила безпеки на уроках легкої атлетики і футболу

3. Повторити організуючі вправи: шикування й перешикування; повороти в русі

4. Загальнорозвивальні та спеціальні вправи для розвитку швидкості, спритності: біг з високим підніманням колін; поєднання \"біг–ходьба–прискорення\";

біг стрибками

5. Гра \"Виклик номерів\"

6. Домашнє завдання: біг з високим підніманням колін

2.

1. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості і витри-валості: біг на передній частиш стопи в спокійному темпі; біг із прискоренням по прямій лінії; дріботливий біг; біг стрибками

2. Біг 30 м (2 рази), 60 м з середньою швидкістю

3. Повторити стрибок у довжину з розбігу способом \"зігнувши ноги\"

4. Розвиток витривалості в бігу на 1 000 м (дівч.); 1 500 м (хл.)

5. Домашнє завдання: біг стрибками

3.

1. Ознайомити учнів з дозуванням фізичних вправ

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості і стрибу-чості: біг на передній частині стопи; дрі-ботливий біг; біг з високим підніманням колін

3. Повторний біг 4x30 м з інтервалом відпочинку 40 с.

4. Підготовка до складання навчального нормативу з стрибків у довжину з розбігу

5. Розвиток витривалості в бігу на 1 000 м (дівч.), 1 500 м (хл.)

6. Домашнє завдання: стрибки через скакалку на одній нозі (30)

4.

1. Ознайомити учнів із профілактикою травматизму під час занять з легкої атлетики

2. Загальнорозвивальні і спеціальні вправи для розвитку швидкості: дрібот-ливий біг; біг стрибками; повторний біг 60 м – 2 рази, з інтервалом відпочинку 1, 5–2 хв

3. Складання навчального нормативу із стрибків у довжину з розбігу: менше 260–260–290–310 см (хл.); менше 230–230–250 –280 см (дівч.)

5

1. Закріпити знання учнів з правил розвитку витривалості

2. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і швидкісно-силових якостей

3. Повторити високий старт, прискорення 4x15 м

4. Стрибок у висоту способом \"переступання\" з прямого розбігу складання навчального нормативу

6. Домашнє завдання: імітація метання з 5 кроків

6

1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і спритності

2. Метання м\'ячика на оцінку: хл. – менше як 22 – 22 – 27 – 32 м; дів. – менше як 14 – 14 – 17– 20 м 3.

Повторний біг для розвитку швидкості 3x30 м, 2x60 м

4. Стрибок у висоту з розбігу, з косого розбігу

5. Домашнє завдання: біг стрибками 5x20 м

7

1. ЗРВ і спеціальні вправи для розвитку швидкості і витривалості

2. Біг 60 м на оцінку: хл. – більше як 11,1 – 11,1 – 10,4 – 9,8 с; дів. – більше як 11,5 – 11,5– 10,7 – 10,5 с.

3. Закріпити стрибок у висоту, косого розбігу \"переступанням\"

4. Ігри за вибором дітей

  1. Домашнє завдання: підготуватись до складання комплексного тесту з бігу 30м

8

1. ЗРВ і спеціальні вправи для бігу на довгі дистанції

2. Виконання комплексного тесту з бігу на 30м: 5,6 і менше– 5,7–6,7– 6,0 і менше –6,1–6,7 с.

Ігри за вибором дітей

4. Домашнє завдання: підтягування

9