ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Характерні риси‚ зміст і побудова уроку фізкультури. Визначення завдань уроку.

Навчити дітей розрізняти основні характеристики рухів — це самостійне Подання загально рухової підготовки. Здатність оцінювати окремі характеристики рухів не залежить від рівня розвитку фізичних якостей (учень може розвинути силу, швидкість, але не виробити здатності управляти ними).виконання завдань із заданою віддаллю, швидкістю, силою і амплітудою

МІ никає великий інтерес в учнів, вносить елемент емоційності . Врешті-решт, без загальної рухової підготовки неможливе ефективне застосування вивченого на уроках у повсякденному житті (влучити в ціль тощо).

Уміння управляти часовими, просторовими та силовими параметрами основних дій дає значний приріст результатів виконання вправ (швидкості, сили). Задля вдосконалення подібного вміння використовують такі Прийоми:

 • виконують вправи з пустотілими гирями, гантелями, палицями, м\'ячами, заповненими піском, свинцевими шротами або водою, що надає їм необхідної (заданої) ваги;

 • використовують з тією ж метою пластикові пляшки різної величини, наповнюючи їх за потреби водою, піском;

 • постійно збільшуючи і зменшуючи вагу предметів, вимагають від учнів звіту про величину застосованого обтяження;

 • вправляючись у метаннях, переміщують ціль угору, вниз, вправо, вліво. При цьому учні повинні навчитись оцінювати величини переміщення;

 • із тією ж метою змінюють відстань до цілі, її розміри, вид, поперечник і вагу предмета метання (м\'ячик, граната, спис), темп метань; метають правою і лівою рукою;

 • виконують перелічені прийоми, стоячи спиною до цілі;

 • виконують метання із заданою траєкторією, визначаючи її та оцінюючи ефективність;

 • виконують метання серіями—від одного до десяти повторень у кожній;

 • вправляючись у стрибках, змінюють темп виконання окремих стрибків у серії, їхню довжину, висоту тощо.

Виняткове значення у розв\'язанні освітніх завдань має врахування функціональної асиметрії в дітей. Спочатку доцільно засвоювати виконання нового

технічного прийому в зручний бік, \"зручною\" кінцівкою, а потім розучити його в другий бік (другою кінцівкою). Таке \"дзеркальне\" виконання фізичних вправ сприяє розвиткові координаційних здібностей. Формування симетрії рухів з самого початку навчання дає кращі результати, ніж перетворення асиметричних рухів у симетричні. Симетрія рухів як прояв рухової універсальності є суттєвою складовою частиною культури рухів і необхідним елементом фізкультурної освіти учнів (дивись розділ \"Методи фізичного виховання\").

Цінний досвід у цьому плані нагромаджено у \"Пласті\". Проба на пластову відзнаку фізичної вправності (ПВФВ) складається з п\'яти груп вправ. Дві з них виконуються в обидва боки. Пластуни стрибають на правій і лівій нозі та кидають предмети правою і лівою рукою. Результат визначається за сумою досягнень в обидва боки, поділеною на два.

Велике прикладне значення має вміння взаємоногоджувати рухові дії. У побуті, на виробництві, в бойовій обстановці, незважаючи на використання найсучаснішої техніки, роль узгодженої м\'язової роботи дуже важлива. У деяких видах спорту успіх визначається цим фактором, а саме: веслування, групова акробатика, синхронне плавання тощо. Навчати погодження колективних дій можна в будь-якій частині уроку. Цьому сприятимуть спеціальні вправи, а головне, вміла методика їх використання [2]. Дітей треба навчати діяти в ігрових командах та естафетах, визначаючи роль капітана команди у процесі командної боротьби.

Освітні завдання визначають зміст процесу навчання, спрямовують навчальну діяльність, дають змогу передбачити конкретні результати уроку. Але цього ефекту можна досягти лише за умови їх точного формулювання. Неконкретне визначення. освітніх завдань призводить до порушення логіки навчального процесу, дезорієнтує учнів, не сприяє їхній активізації.

Доцільно спочатку засвоїти всі рухи, з яких складається рухова дія. Наприклад, щоб опанувати стрибок у висоту, необхідно окремо засвоїти розбіг, постановку поштовхові ноги, відштовхування і перехід через планку, приземлення. При цьому порядок вивчення окремих рухів може здійснюватися не в порядку їх виконання. Так, стрибок у висоту починають засвоювати з відштовхування і приземлення.

Важливе значення для конкретної постановки завдань має також логіка процесу навчання і його етапів (розучування рухової дії, її засвоєння та закріплення). Треба мати на увазі, що на уроках ряд вправ тільки розучується; із деякими — учні лише знайомляться, а засвоєння і закріплення їх відбувається під час самостійної роботи.

Конкретним вважаємо таке освітнє завдання, у формулюванні якого відбитий кінцевий результат даного уроку і яке дозволить кожному учневі в кінці уроку відповісти собі на питання: чого він сьогодні навчився, чи додав до знань

га вмінь такі, якими ще не володів учора. Тому при висуненні завдань на урок доцільно вживати дієслова: \"навчити\", \"засвоїти\", \"закріпити\", \"удосконалювати\". Найбільш конкретним є завдання \"навчити\". У зв\'язку з цим учитель повинен планувати на кожен урок такий обсяг матеріалу, який могли б засвоїти учні. Проте це не завжди вдається, тому вчителі використовують ще інші формулювання (\"вчити\", \"вивчати далі\").

Наводимо можливі формулювання конкретних завдань уроків вивчення:

а) бігу на дистанцію:

 • навчити зберігати правильну поставу під час бігу;

 • навчити постановки стопи з передньої її частини;

 • навчити плавно збільшувати швидкість у стартовому розгоні;

 • виробляти уміння легко і вільно бігти без надмірних напружень;

 • добиватися бігання учнями коротких відтинків у заданому темпі;

б) перевороту в сторону (боком):

 • дати учням можливість відчути положення стійки на руках, ноги нарізно;

 • навчити переносити вагу тіла з руки на руку в стійці на руках, ноги нарізно, з допомогою партнера;

 • навчити учнів виходити в стійку на руках, ноги нарізно, з поворотом;

 • закріпити виконання стійки на руках, ноги нарізно з поворотом;

 • навчити переходити зі стійки на руках, ноги нарізно, в стійку на ногах, руки в сторони;

 • навчити перевороту в сторону загалом.

Також можуть формулюватися за допомогою слів: \"ознайомитись\" (наприклад, із правилами змагань, вимогами і нормативами) і \"оцінити\"Такі конкретні завдання доцільно записувати в конспект і доводити до учнів на кожному уроці.

Завданням повинні відповідати всі методичні вирішення на уроці (засоби, методи, прийоми тощо).

Список використаної літератури:

 1. Новий старт (Вернон Фостер)

 1. Ваше здоров\'я та фізкультура

 1. www.referatfolder.org.ua