ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Морфо-функціональні показники дітей шести років в залежності від організації режиму дня

При комплексній оцінці стану соматичного здоров\'я (табл.2) було встановлено, що серед дітей ЕГ дітей 1 групи здоров\'я на 12,6% більше, ніж в КГ (P<0,05).

Таблиця 2. Розподіл дітей на групи здоров\'я в залежності від форми організації режиму дня (%)

Дослідна група

Стать

Група здоров\'я

1

2

3

контрольна

36,2

53,3

11,5

25,2

61,2

13,6

експериментальна

62,1

32,3

5,6

45,7

45,4

8,9

І навпаки, серед дітей КГ дітей 2 і 3 групи здоров\'я було відповідно на 18,9% і 23,9% більше, ніж в ЕГ (P<0,02). Річна динаміка вказує на тенденцію до зменшення дітей 1 групи і збільшенню 2 і 3 групи здоров\'я як серед дітей КГ так і серед дітей ЕГ. Серед дітей ЕГ встановлено значна кількість дітей 2 групи, а серед дітей КГ – значна підвищення кількості дітей 3 групи. Можливо, це пов\'язано з тим, що передпатологічні стани проявляються через симптоми вираженого захворювання у дітей, які мають знижений рівень рухової активності і функціональних резервів.

При аналізі захворюваності встановлено, що загальна захворюваність була незначною, але дані внутрішньогрупового розподілу вказують на більш сприятливу динаміку у дітей ЕГ, ніж у дітей КГ (табл.3).

Таблиця 3. Показники захворюваності серед дітей контрольної і експериментальної груп протягом року (%)

Дослідна група

Індекс здоров\'я

Загальна захворюваність

не хворіли

хворіли 2 і більше разів

контрольна

12,3

14,5

41,9

експериментальна

20,1

15,0

42,3

Захворюваність гострими респіраторними інфекціями

частота захворюваності

середня кількість пропущених(амбулаторних) днів

Частота ускладнень

контрольна

92,3

10,5

10,6

експериментальна

57,6

8,7

5,4

Як видно з даних цієї таблиці гострими респіраторними інфекціями діти однаково часто хворіють в обох групах. Пояснюється це тим, що в останні роки спостерігається тенденція до епідемічного розповсюдження таких захворювань [10]. Однак, у зв\'язку з низьким відсотком охоплення дитячого населення, яке виховується в сім\'ї профілактичними щепленнями, показники тривалості захворювання і частота ускладнень у них вищі відповідно на 10,4% і 43,5% (P<0,02).

Висновки 1. у дітей з організованим режимом дня вірогідно вищі показники фізичної працездатності, що обумовлене їх зниженою толерантністю до фізичного навантаження внаслідок низьких резервів функціонування кардіореспіраторної системи.

2. Діти, які відвідують дитячий садок мають більш високий рівень рухової активності, що проявляється високими показниками фізичного розвитку, нижчим рівнем тривалості захворювань, вони мають також більш досконалий тип регуляції фізіологічних функцій при фізичному навантаженні.

Література:

  1. Абросимова Л.И., Карасик В.Е. Комплексна модифицированная методика исследования уровня физического развития и физической работоспособности у детей 3-6 лет // Проблемы медицинской экологии и здоровье детей и подростков. – Владивосток, 1991. – С.59-61.

  2. Иванов В.А., Райбекас Я.А. О комплексном развитии физических качеств у детей 3-7 лет в режиме детского сада //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2001. -№4. – С.52-63.

  3. Ковальчук Л.В. Порівняльна характеристика показників фізичної і розумової працездатності дошкільнят і першокласників //Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді: Тези доп. Всеукраїнської наук. конф. - Івано-Франківськ, 2004. – С. 92-97.

  4. Козіброда Л. Сучасні підходи до фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку з відхиленнями в стані здоров\'я //Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді: Тези доп. Всеукраїнської наук. конф. - Івано-Франківськ, 2004. – С. 97-104

  5. Лукушкина Е.Ф., Шипова Л.Г. Морфо-функциональные эквиваленты гипокинезии и двигательной активности. //Сб. науч. трудов. – Нижний Новгород, 2001. – С.108-114.

  6. Минич Л.Н. Адаптация шестилетних и семилетних детей к первому классу школы в зависимости от социальных и биологических факторов: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Фрунзе, 1999. – 18 с.

  7. Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния человека. – Киев, 1989. – 234 с.

  8. Солодков А.С., Есина Е.М. Физическое и функциональное развитие детей дошкольного возраста //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 1999. -№1. – С.12-15.

  9. Храмов Ю.А., Вебер В.Р. Вегетативное обеспечение и гемодинамика при гипертонической болезни. – Новосибирск, 1995. – 412 с.

  10. Худайбердыев М.М., Кузнецова М.Н., Алымкулов Р.Д. Влияние закаливания на состояние здоровья детей, посещающих дошкольные учреждения // Материнство и детство. – 2002. - №3. – С.27-30.