ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Біомеханічна оцінка стану склепіння стопи як критерій індивідуального підбору спортивного взуття

Індекс функціонального запасу міцності у цих спортсменів становить від 18 до 24% і оцінювався нами як середній.

При аналізі динамограм у взутті фірми \"Nike\" особливої різниці в показниках вертикальної та горизонтальної складової не виявлено. При цьому значення індексу фізіологічного запасу міцності стопи становить у спортсменів-легкоатлетів 19% і оцінювався нами як середній.

При порівняльному аналізі динамограм спортсменів-легкоатлетів у взутті фірми \"Adidas\" було виявлено, що динамічна маса зростає за більш короткий період і її рівень перевищує статичну масу в середньому на 6,90,7 кг, що свідчить про більш \"жорстку\" постановку стопи і про меншу площу контакту її з опорною платформою динамографа.

Такі значні коливання в середніх значеннях, на нашу думку, можуть бути обумовлені незначною еластичністю підошви взуття фірми \"Adidas\" при однакових значеннях пружності сухожилків м\'язів підошвинної поверхні стопи у спортсменів-легкоатлетів.

Характер горизонтальної складової опорної реакції не відрізняється від таких при використанні взуття інших фірм. Значення індексу фізіологічного запасу міцності складає 10 % і оцінювався нами як низький.

Одним із завдань нашого дослідження було встановити ступінь розвитку поздовжнього і поперечного склепіння стопи як критерію оцінки амортизаційно-ресорної та опорної здатності стопи при виконанні важкоатлетичних вправ. Значення індексу Чижина складає в середньому 1,90,2 у.о., що відповідає пониженому стану поперечного склепіння і свідчить про розвиток початкових стадій плоскостопості у 58,4% обстежених спортсменів.

При порівняльному аналізі динамограм спортсменів-важкоатлетів при використанні взуття фірми \"Reebok\" було виявлено, що динамічна маса зростає в середньому на 8,40,5 кг. Індекс фізіологічного запасу міцності стопи при використанні взуття фірми \"Reebok\" становить 29%; 30% у взутті фірми \"Nike\" та 22% у взутті \"Adidas\" і оцінюється для всіх цих типів взуття як високий.

Таким чином, отримані дані щодо основних розмірів та індексів стопи у спортсменів-важкоатлетів свідчать про переобтяженість як поперечного, так і поздовжнього склепіння стопи, але постановка стопи у пронованому стані, яке найбільш часто спостерігається у важкоатлетів, забезпечує підвищену площу опори та високу ступінь врівноваженості при використанні всіх типів спортивного взуття.

Висновки. 1. Склепінчастий апарат стопи неспортсменів характеризується середнім рівнем амортизаційної здатності і низьким рівнем пружно-еластичної деформації. Динамічні навантаження ведуть до збільшення рівня пружно-еластичної деформації в елементах склепінчастого апарату стопи, при цьому на низькому рівні залишається її амортизаційна здатність.

2. У спортсменів-легкоатлетів з низьким рівнем пружно-еластичних властивостей стопи спостерігається низький плантографічний коефіцієнт, і їм найкраще підходить взуття фірми \"Reebok\". При середньому рівні пружно-еластичних властивостей і низькому плантографічному індексі підвищений фізіологічний запас міцності досягається за рахунок додаткового напруження дорзальної групи м\'язів гомілки, що, в свою чергу, компенсує недостатність пружно-еластичних властивостей стопи. Додаткова компенсація недостатності запасу \"жорсткості\" стопи досягається шляхом застосування взуття фірми \"Nike\", у якого більш жорстка підошва, і вона не дозволяє розтягувати зв\'язково-сухожилковий і м\'язовий компонент склепінчастого апарату стопи.

3. При високому рівні пружно-еластичних властивостей стопи у спортсменів-легкоатлетів відбувається додаткова пронація стопи при контакті з опорною поверхнею, тому необхідно використовувати супінатори, які завжди є у комплекті взуття фірми \"Adidas\".

4. У спортсменів-важкоатлетів спостерігається підвищений рівень індексу фізіологічного запасу міцності стопи і значне зниження амортизаційної здатності склепінчастого апарату стопи на фоні пониження висоти підйому поздовжнього склепіння і збільшення кута при великому пальці стопи. Використання взуття із низькою висотою підбору (\"Adidas\", \"Nike\") або із значною шириною ранту і підметки (\"Adidas\") покращує врівноваженість тіла спортсмена-важкоатлета, синхронізує вертикальну і горизонтальну складові динамографічної кривої і сприяє створенню жорсткої основи для максимальної реалізації реакції опори стопи.

Список джерел:

  1. Иваницкий М.Ф. Движения человеческого тела. – Л.,1985. – 195 с.

  2. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии). – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 544 с.

  3. Лапутин Е.В. Біомеханіка спортивних рухів. – К.: Знання, 2001. – 324 с.

  4. Rossi W., Tennet R. Professional shoe fitting. – N.Y.: Raven Press., 2000. – 432 p.

  5. Steindler A. Kinesiology of the human body, under normal and pathological conditions. – N.Y.: Springfield. – 1992. – 566 p.

  6. Steinhausen W. Mechanik des menschlichen Korpers. // Handb. norm. u. path. Physiol., hrsg. v. A.Bethe u. G. Bergmann. - Ruhelagen, Gehen,Laufen, Springen, 1990. – Bd.15. - V.1. – P. 162-230.

  7. Weber W.E. u. Weber E.F. Mechanik der menschlichen Gehewerkzeuge. – Gottingen, 1986. – 453 p.

  8. Wegmann H., Klein K., Bruner H. Biomechanik Untersuchungen an Untrainierten unter Korperlichen Arbeit. // Int. Z. angew. Physiol. – 1996. – Bd. 26. – P. 4-12.

  9. Wyndham C., Strydom N., Williams C. A physiological basis for the \"optimum\" level of energy expenditure // Nature, 1992. – V.195. – P. 1210-1212.