ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Закон оптимізації багаторічної поетапної підготовки студентів у спорті

Повертаючись до формулювання закону БППС у настільному тенісі, порівняємо детерміновану структуру системи (вище описану) зі структурою інтуїтивної: якщо В, то С, якщо С, то Д, якщо Д, то Е, якщо Е то Fол (Олімпійський чемпіон). Ми бачимо розходження. Ця структура (система) містить у залежності від кількості невизначених ланок у системі підготовки тенісистів величезну дозу припущень (так як методика навчання починається з різного вихідного рівня, у даному випадку з В). Однак і в цій ситуації ми будемо спостерігати зростання спортивних результатів, але тільки до визначеного рівня, тобто будемо свідками зростання спортивної майстерності, але констатувати ситуацію F практично неможливо.

Отже, закон БППС у значній мірі визначається законами зовнішнього світу, закономірностями індивідуального розвитку спортсмена, технологією застосовуваних засобів і методів на кожному віковому етапі підготовки (А, В, С, Д, Е), маючи всі характерні риси самостійних етапів, що знаменуються конкретними досягненнями Європейського рівня. У той же час етапи і відповідно розроблені алгоритми повинні відрізнятися один від іншого конкретною структурою і змістом як окремий елемент цілісної системи БППС, що дозволить створити оптимальні умови для специфічної адаптації функціональних систем організму тенісистів, орієнтованої на кінцевий результат - Fол. Отже, науковий пошук у такому напрямку дозволить якоюсь мірою сприяти розкриттю суті створення закону (його першої частини).

При цьому, навіть розкривши й описавши гіпотетичну частину закону - якщо А, то В, якщо В, то С, якщо С, то Д, якщо Д, то Е і при цьому одержавши навіть абсолютну можливість у рішенні задачі, ми не можемо констатувати ситуацію Fол досить надійно, тому що при реалізації ситуації Fол можуть бути відсутніми дві дуже важливі ланки, а саме: (СМ - східна мудрість) і П - парадокси.

 1. СМ говорить - якщо до мети (F) 100 кроків, а ти пройшов 99 (перша частина закону), то вважай, що ти пройшов менше половини шляху (це психологічний аспект, налаштування на фінальну частину двобою).

2) П(парадокси спорту) - невірне суддівство, невиконання (порушення) правил - вимог гри: наприклад, неприпустима товщина накладок, клею, лопнула накладка на ракетці і т.д. - усе це карається суддями і спортсмен навіть у фінальній зустрічі від гри звільняється.

Отже, закон буде в остаточному вигляді представлений у такий спосіб: якщо А, то В, якщо В, то С, якщо С, то Д, якщо Д, то Е, якщо Е + (СМ) - (П) = Fол (Олімпійський чемпіон),

де СМ – східна мудрість включає:

1. прорахунок попередніх етапів підготовки (психологічної, тактичної, технічної і т.д.);

2. секрети суперників, наприклад, особливості домашніх тактико-технічних заготовок.

П - парадокси, обурення за рахунок суб\'єктивних змагальних факторів. Обурення – вплив ззовні, що змінюють параметри системи і мають сингулярний фрактальний розподіл. Сингулярний розподіл – дуже нерівномірний і ненормальний розподіл.

Виходячи з цього, вдалий виступ – це вихід на розрахункові параметри своєї цільової функції і зведення до мінімуму впливу параметра П.

Математично вдалий виступ (ВВ)запишеться так:

ВВ = max (СM -П) = max СM – 0 (10)

Вдалий виступ дорівнює максимуму східної мудрості мінус 0

Таким чином, те, що написано в цій статті про керування процесом спортивного тренування, не претендує на остаточне вирішення всіх сторін цієї проблеми. Немає сумніву, що надалі буде суттєво удосконалене керування тренувальним процесом по створенню алгоритмів, що дозволяють чисто механічно вирішувати будь-яку конкретну задачу по підготовці спортсмена на будь-якому етапі БППС.

Список джерел

 1. Арзютов Г.Н. Многолетняя подготовка в спортивных единоборствах. - К.: НПУ имени Драгоманова, 1999. - 410 с.

 1. Архив Маркса и Энгельса. – М.: Партиздат, 1935.

 2. Железняк Ю.Д. Совершенствование системы подготовки спортивных резервов в игровых видах спорта: Автореф. дис...д-ра пед. наук. - М., 1981. - 48 с.

 3. Игнатьева В.Я. Многолетняя подготовка гандболистов: Дис...д-ра пед. наук в виде науч.доклада. - М.: РГАФК, 1995. - 87 с.

 4. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и спорт, 1977. - 278 с.

 5. Матыцин О.В. Многолетняя подготовка юных спортсменов в настольном теннисе. - М.: Изд. \"Теория и практика физической культуры\", 2001. - 204 с.

 6. Набатникова М.Я. Основы управления подготовкой юных спортсменов. - М.: ФиС, 1982. - 300 с.

 7. Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. - М.: ФиС, 1970. - 130 с.

 8. Платонов В.Н. Теория и методика спортивной тренировки. - К.: Вища школа, 1984. - 348 с.

 9. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - К.: Олимпийская литература, 2004. - 807 с.

 10. Платонов В.Н. Физические качества спортсмена. - К.: Олимпийская литература, 1991. - 236 с.

 11. Подскоцкий Е.Б. Тесты для отбора в спортивных единоборствах // Спортивная борьба: Ежегодник. - М., 1983. - 23 с.

 12. Тихомиров О.К. Экспериментальный анализ эвристик. Эвристические процессы в мыслительной деятельности. М., 1966.

 13. Топышев О.П. Педагогические аспекты совершенствования деятельности спортсменов в игровых видах спорта : Автореф. дис...д-ра пед. наук. - М., 1989. - 42 с.

 14. Туманян Г.С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки. Учебное пособие. В 4-х кн. Кн. 1. Пропедевтика. - М.: Советский спорт, 1997. - 288 с.

 15. Ширяев А.Г. Педагогические основы организации и содержания многолетней подготовки спортсменов (на примере бокса): Автореф. дис... д-ра пед. наук. - С.-Петербург, 1992. - 44 с.

 16. Шулика Ю.А., Шульц Г.К., Дубинин Н.М. Классификация тактики спортивной борьбы и методологические аспекты ее использования в подготовке борцов: Уч.-метод, разработка для студ. Краснодарского ин-та физической культуры. - Краснодар, 1985. - 48 с.

 17. Arzutov G. Mathematical modelling of high-rank athlete preparation to Olympics // The 1st International judo symposium: Kodokan, Sept. 25. 1995. - p.16.