ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Особливості прогнозування фізичного розвитку дітей різних вікових груп за дерматогліфічними показниками

На долоні розрізняють чотири пальцевих трирадіуси (a, b, c, d) – біля основи ІІ-V пальців. Гребневий рахунок a-b найбільшим був у старшій віковій групі і становив 32,42,43, найменший 181,4 – в молодшій віковій групі (табл. 4). Гребневий рахунок b-c достовірно не відрізнявся у старшій та середній вікових групах (17,30,12; 18,40,43), у молодшій він становив 16,40,51.

Дистальні радіанти пальцевих трирадіусів охоплюють основу пальців, а проксимально - утворюють головні лінії долоні A, B, C, D. Долоня умовно поділяється на 14 полів, починаючи від тенара і закінчуючи І-м міжпальцевим проміжком. Головна долоння лінія А на правій руці в молодшій і середній вікових групах найчастіше закінчувалась в четвертому полі. В старшій віковій групі – в третьому полі. Лінії В, С правої руки молодшої і середньої вікових груп переважно закінчувались в 7 та 9 полях, в старшій – в 10 та 7 полях. Головна долонна лінія D в усіх досліджуваних групах частіше закінчувались в 11 полі, причому на обидвох руках (табл.5).

Таблиця 4. Показники пальцевої дерматогліфіки обстежених групах

Гребневий рахунок правої руки

молодша

середня

старша

1 – палець

15,511,02

17,491,04

12,69

2 – палець

11,130,94

12,110,91

10,12

3 – палець

14,310,83

10,370,86

11,72

4 – палець

16,161,04

17,740,78

13,34

5 – палець

10,000,87

14,400,65

17,340,94

Загальний гребневий рахунок

67,114,5

72,115,4

75,216,3

Гребневий рахунок правої руки

молодша

середня

старша

1 – палець

13,411,03

18,312,01

19,912,01

2 – палець

10,140,98

11,411,03

9,041,04

3 – палець

15,34+1,01

9,310,34

12,310,8

4 – палець

17,131,04

13,17+0,87

11,141,03

5 – палець

8,871,05

17,150,84

19,721,91

Загальний гребневий рахунок

64,893,8

69,356,5

72,095,8

Таблиця 5. Показники частоти закінчень головних долонних ліній у дітей різного віку в залежності від долонного поля

Закінчення головних долонних ліній

молодша

середня

старша

П

Р

А

В

А

А-4

А-4

А-3

В-7

В-7

В-10

С-9

С-9

С-7

D-11

D-11

D-11

Л

І

В

А

А-4

А-5

А-4

В-10

В-7

В-7

С-7

С-9

С-9

D-11

D-11

D-11

На лівій руці лінія А однаково часто закінчувалась в 4 полі в молодшій та старшій вікових групах, в середній – в 5 полі. Лінії В і С в середній і старшій вікових групах з одинаковою частотою закінчувались в 7 і 9 полях.

По долонній дерматогліфіці при порівнянні трьох вікових груп хлопчиків найсуттєвіша різниця знайдена для кутів atb, atd, dat та ctb (див. табл.1). Найбільш чітко ця різниця спостерігається між учнями молодшої та старшої груп. У хлопчиків старшої вікової групи більше значення мали кути dat, atb, btc та ctd. В середній віковій групі кути atd та btc були найбільшими і становили 45,462,5 та 10,12,2 відповідно, а кут atb – найменший – 16,51,5 в порівнянні з 22,42,1 та 19,74,3 старшої та молодшої вікових груп.

Малюнок на гіпотенарі найчастіше зустрічався в дітей старшої вікової групи на правій руці – в 41,2% випадків та молодшої вікової групи – 35,71% випадків. Частота розподілу малюнків на гіпотенарі лівої руки достовірно не відрізнялась у досліджуваних групах і становила 12,4%, 11,53% та 10,71% відповідно у старшій, середній та молодшій вікових групах.

Аналізуючи показники загального гребневого рахунку (табл.6) необхідно відмітити, що внесок на кожному пальці зокрема є різним. При цьому найбільшим він був на І та ІV пальцях в усіх досліджуваних групах на обидвох руках. Найменший гребневий рахунок ідентифікований на 2 та 3 пальцях.

Таблиця 6. Дерматогліфічні показники усіх вікових груп

ДГ показники

молодша

середня

старша

загальний гр. рах.

132,000,75

141,461,23

147,31,67

права

67,114,5

72,115,4

75,216,3

ліва

64,893,8

69,356,5

72,095,8

кут atd

42,04,3

45,462,5

44,372,4

Висновки 1. Результати дерматогліфічних досліджень свідчать про те, що комплекс з 56-и кількісних та якісних ознак містить достатню інформацію для розпізнавання \"груп\" без генетичної схильності до порушення фізичного та соматичного здоров\'я. Кожен з окремо взятих дерматогліфічних показників не несе інформативної цінності і не може використовуватись для тестування дітей.

2. Практичне використання цього маркера є перспективним, враховуючи відносну простоту та дешевизну методу, а також повну його безпеку і необтяженість процедури тестування для дітей.

Література:
  1. Гладкова Т.Д. Кожаные узоры кисти и стопы обезьян и человека.-М.:Наука, 1966-150 с.

  2. Никитюк Б.А. Факторы роста и морфофункционального созревания организма.-М.: Наука, 1978.-143с.

  3. Сологуб Е.Б.,Таймазов В.А. Спортивная техника : Учебное пособие.-М.:Терра-Спорт,200-127c.

  4. Никитюк Б.А. Генетические маркеры и роль в спортивноном отборе// Теория и практика физической культури.-1985.-№11.-с. 30-40.