ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Особливості прогнозування фізичного розвитку дітей різних вікових груп за дерматогліфічними показниками

Реферат на тему:

Особливості прогнозування фізичного розвитку дітей різнихвікових груп за дерматогліфічними показниками

Дерматогліфічні характеристики закладаються в процесі внутрішньоутробного розвитку. Вони є маркером темпів пренатального розвитку похідних ектодерми. Цим пояснюється зв\'язок між частотою зустріваності окремих її типів і певних соматотипів людини – розвитку довжини тіла, м\'язевої системи, характеристик нервової системи (Никитюк Б.А., 1988р.). За останні роки дерматогліфіка отримала широке застосуванння в спортивній науці, як генетичний маркер оцінки фізичного розвитку.

Для встановлення фізичного розвитку та соматичного здоров\'я школярів різних вікових груп проведене комплексне дерматогліфічне вивчення спадкового апарату.

Враховуючи те, що всі дерматогліфічні характеристики відображають стан генетичного апарату, спадкову схильність до полігенних хвороб і є інтегральним морфогенетичним показником, нами проведена якісна і кількісна їх оцінка.

Порівняльний аналіз 56-ти дерматогліфічних показників дітей молодшої, середньої, старшої вікових груп дозволив встановити відмінності таких кількісних ознак: загальний гребневий рахунок, величина кута atd, дельтовий індекс, індекси Пола, Фуругата, Данкмейєра. Істотно відрізнялись якісні характеристики: типи малюнків на пальцях, тенарі, гіпотенарі і в міжпальцевих проміжках, закінчення головних ліній долоні. Встановлено, що у хлопчиків молодшої групи гребневий рахунок склав 1320,75, в середній віковій групі 1411,23, в старшій віковій групі 1471,67 (табл.1). Величина кута atd становила відповідно 42,04,3; 45,462,5; 44,372,4.

Основний тип малюнків – петля – ідентифікована в усіх обстежуваних групах дітей з частотою 62,34%. Причому у більшості дітей старшої вікової групи в 54,4% та середньої групи в 55,3% це була ульнарна петля і лише у 7% дітей старшої та 6,4% середньої групи – радіальна (табл.2).

Таблиця 1. Показники долонної дерматогліфіки досліджуваних груп

Дерматогліфічні показники (кут, град.)

Вікові групи

старша

середня

молодша

atd

42,04,3

45,462,5

44,372,4

dat

63,55,5

62,48,7

61,45,3

atb

22,42,1

16,51,5

19,74,3

btc

8,21,4

10,12,2

7,30,38

ctd

15,62,7

13,23,4

12,10,44

Гребневий рахунок

ab

32,42,43

20,11,3

18,41,4

bc

17,30,12

18,40,43

16,40,51

Другим по частоті пальцевим малюнком був завиток, який відмічали на всіх пальцях правої та лівої рук в обстежуваних групах дітей з частотою 31,41% у старшій, 32,31% у середній, 36,54% у молодшій.

Дуга найчастіше визначалась у дітей молодшої вікової групи – 8,92%, що значно переважало такий показник у дітей старшої групи 4,42% та

Таблиця 2. Загальна частота типів папілярних узорів, які спостерігаються у дітей різного віку

Папілярні узори

молодша

середня

старша

Lu

48,30

55,3

54,4

Lr

5,90

6,4

7,0

A

8,92

5,37

4,42

W

35,54

32,31

31,41

Wскл.

1,34

0,62

2,77

середньої 5,37% вікових груп. Дуги переважно зустрічались на 2, 3, 4 пальцях обох рук у хлопчиків молодшої групи та на 1, 2, 3 пальцях двох інших груп.

Складний візерунок відмічався у всіх досліджених груп дітей у 1,34%, 0,62% та 2,77% випадків у хлопчиків молодшої, середньої та старшої груп відповідно.

Долонний рельєф дуже складний. В ньому розрізняють поля, подушечки долоней, лінії. Подушечок на долоні 11, їх поділяють на 3 групи: 5 кінцевих (апікальних), 4 міжпальцеві і 2 долонні проксимальні – тенар і гіпотенар.

Аналізуючи частоту появи малюнків в міжпальцевих проміжках на обидвох руках, відмічено, що найчастіше зустрічався малюнок в ІІІ міжпальцевому проміжку, причому більше в 2 рази на правій руці усіх обстежуваних груп (табл.3).

В ІV міжпальцевому проміжку, навпаки, на лівій руці переважали візерунки з частотою 18,91%, 18,31% та 17,85% у старшій, середній та молодшій вікових групах відповідно. Порівняно менше, в 2 рази, зустрічались візерунки в ІІ міжпальцевому проміжку обидвох рук. В І-у міжпальцевому проміжку лише в середній групі дітей на правій руці в 0,51% випадків диференціювали візерунки. Долоня дистально обмежена п\'ястково-фалонгеальними згинальними складками, а проксимально – зап\'ястковою або браслетною згинальною складкою. На долоні і пальцевих подушечках шкірні гребінці розташовані у вигляді потоків. У місцях з\'єднання останній утворює трирадіуси або дельти.

Малюнки на тенарі ідентифікувались лише в 3,84% дітей на лівій руці середньої вікової групи та в 3,57% випадків на правій руці молодшої вікової групи.

Таблиця 3. Показники долонної дерматогліфіки досліджуваних груп

Частота прояву малюнків

Вікові групи

старша

середня

молодша

права

ліва

права

ліва

права

ліва

І міжпальцевий проміжок

0

0

3,51

0

0

0

ІІ міжпальцевий проміжок

6,12

3,14

5,17

7,14

7,14

3,57

ІІІ міжпальцевий проміжок

24,31

11,17

25,14

12,14

21,42

14,28

ІV міжпальцевий проміжок

12,37

18,91

14,13

18,31

10,71

17,85

тенар

0

0

0

3,84

3,57

0

гіпотенар

41,2

12,4

34,61

11,53

35,71

10,71