ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

З проведених досліджень, а також статистичного аналізу виникають такі залежності між рисами особистості, досліджуваними тестом ACL, а також змінними, які окреслюють емпатію в реальному \"я\" особи:

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис. 1. Графічний аналіз KRE питань від 1 до 11.

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис. 2. Графічний аналіз KRE питань від 12 до 22.

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис. 3. Графічний аналіз KRE питань від 23 до 33.

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис. 4. Графічний аналіз тверджень KRE для кожної спортсменки.

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис. 5. Графічний аналіз тверджень тесту ТОЕ для питань від 1 до 11.

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис.6. Графічний аналіз тверджень тесту ТОЕ для питання від 12 до 22

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис. 7. Графічний аналіз тверджень тесту ТОЕ для питань від 23 до 33.

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис. 8. Графічна характеристика для семи змінних тесту ТОЕ

Роль емпатії у структурі підготовки баскетболісток олімпійського резерву Польщі

Рис. 9. Графічний аналіз суми вказників ефективності з усіх тестів для команди в цілому.

— висока емоційна вразливість досліджуваних спортсменок істотно корелює з такими рисами особистості як: всесторонність, спонтанність та самовираження в діяльності. Ця залежність вказує теж на можливість маловідповідальної (безвідповідальної) поведінки у ситуаціях на полі, наприклад, у матчах з великою ставкою;

— у деяких ситуаціях емоційні реакції негативно співвідносяться з реакціями на події матчу;

— загальний рівень емпатії (середній) істотно співвідноситься з поведінкою більш самолюбивою, ніж командною;

— екстремальна емоційна вразливість істотно співвідноситься з добрим пристосуванням, але тільки в ситуації успіху, у випадку програшу можуть проявитися в команді такі риси як схильність до сварок та прийняття захисної поведінки;

— також загальний рівень емпатії виказує суттєвий зв\'язок з рисами особистості, які спричиняють добру пристосованість, але програші будуть виразно деконцентрувати (розосереджувати) команду;

— у міжособистісних реакціях спортсменки можуть виказувати захисну реакцію і не мати довіри до вміння товаришок з команди;

— вміння розуміти переживання партнерок з команди співвідноситься з такими рисами як реалізація потреби безпеки, конвенційність, схильність до уникнення ризику;

— досліджувані спортсменки не завжди можуть бути врівноваженими та одностайними у міжособистісних взаєминах, що в результаті може провадити до явних чи укритих конфліктів, суттєво знижуючи ефективність команди;

— тенденція до зворушення (-ності) на емоційні реакції позитивно спричиняє, що досліджувані спортсменки можуть бути схильні до ризикованої поведінки, використовуючи буйну уяву та наслідки;

— загальний рівень емпатії також вказує на можливість позитивної поведінки у ситуації прояву позитивних емоційних реакцій;

— досліджувані спортсменки виказують схильність до підпорядкування побажанням та вимогам інших осіб. Якщо вони переконані у тому, що команда сильніша від противника, можуть виказувати меншу результативність та ефективність у спортивній боротьбі;

— доволі висока емоційна вразливість може проявлятися у поведінці, що буде розумітися як вищі очікування від інших осіб, ніж самих себе;

— розуміння почуттів інших осіб може у певних ситуаціях вести до уникнення ризику та надто імпульсивної поведінки;

— досліджувані спортсменки частіше виказують більшу довіру до своїх вмінь та можливостей, ніж до вмінь та можливостей товаришок. Ця ситуація може спричиняти те, що зауваги тренера не завжди будуть братися до уваги;

— екстремальна емоційна вразливість досліджуваних спортсменок у певних ситуаціях може спричиняти урухомлення багатства власної фантазії та довершення потрібних вчинків на полі;

— у випадку прояву емоційно позитивних реакцій, досліджувані спортсменки будуть сприйматися як добре пристосовані, характеризуючись одночасно великою ефективністю та можливостями осягнення визначених цілей;

— рівень екстремальної емоційної вразливості досліджуваних спортсменок істотно корелює (співвідноситься) з такими рисами як: переконаність у вартості постійного зусилля і самодисципліни, але, одночасно з тим, вони не люблять змін, різноманітності. Обов\'язкові приписи не завжди будуть, у зв\'язку з цим, дотримуватися;

— посереднє розуміння інших осіб співвідноситься з егоїстичною поведінкою та меншою толерантністю щодо слабкості та вміння інших осіб. Спортсменки радше не будуть виказувати тенденції до редукування конфліктів всередині команди;

— у черговій залежності спортсменки виказують залежність між розумінням інших осіб та схильністю до незадоволеності своєю актуальною ситуацією. Вони можуть бути також малорезистентними до стресу і суспільного тиску;

— висока емоційна вразливість на оточення дуже сильно корелює з можливістю передбачення, а також з меншими схильностями агресивної поведінки;

— також загальний рівень емпатії досліджуваних спортсменок вказує на залежність між презентованим рівнем емпатії (середнім) та схильностями до практичної поведінки, а також в міру адекватної оцінки помилок, допущених іншими.

Дальший статистичний аналіз показує залежності між рисами особистості, досліджуваними тестом ACL, а також змінними, які окреслюють емпатію в ідеальному \"я\":

— негативні емоційні реакції істотно корелюють з конвенціональністю поведінки, імпульсивністю та складною для передбачення поведінкою у тих же ситуаціях;

— в ідеальному випадку спортсменки виказують високу готовність до контактів з особами, які мають проблеми та презентують схильності до адекватної оцінки визначених ситуацій;

— емоційна вразливість істотно співвідноситься з переконаністю у власній вартості досліджуваних спортсменок та їх амбітності і прагненні боротьби. У сприятливих обставнах вони можуть також вміло керувати груповою діяльністю, що прагне до осягнення поставленої мети;

— загальний рівень емпатії також співвідноситься із радше сильною волею спортсменок, їхніми амбіціями та переконаністю у власній вартості;

— в ідеальному випадку спостерігаємо також суттєвий зв\'язок між сильним почуттям обов\'язку, сумлінною працею та вмінням розуміти почуття інших осіб;