ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Засоби стимулювання роботи антиоксидантної системи в організмі футболістів

Створення належних умов для забезпечення оптимального рівня роботи антиоксидантної системи організму футболістів є, безсумнівно, одним із важливих аспектів в реалізації різноманітних перспективних планів професійної діяльності (кар\'єри) спортсменів. Антиоксиданти, попереджуючи утворення і нагромадження пероксидних сполук в організмі, забезпечують морфофункціональну цитостабільність органів і тканин та формування оптимального біохімічного фону для реалізації фізіологічних процесів в організмі. Це, у свою чергу, сприяє омолодженню через сповільнення темпів старіння (біологічного \"зношування\" тканин) і, відповідно, - подовженню тривалості активного життя людини. Забезпечуючи стабільність в організмі специфічних клітинних біомолекул - нуклеїнових кислот, антиоксиданти запобігають виникненню злоякісних новотворів, сприяють активізації репаративних процесів в організмі після різного роду ушкоджень (наприклад, травм), швидкому загоєнню ран, прискоренню темпів відновлення організму, а також збереженню здоров\'я спортсменів-футболістів за умов регулярних значних і тривалих фізичних навантажень.

Висновки і практичні рекомендації. 1. Активізувати роботу АОС в організмі футболістів можна декількома шляхами: а) збільшенням у раціоні спортсменів кількості продуктів з високим вмістом вітамінів, вітаміноподібних речовин та мікроелементів, яким притаманні антиоксидантні властивості; б) використанням футболістами у підготовчому та змагальному періодах вітаміно-мінеральних комплексних препаратів з максимально широким спектром компонентів з антиоксидантною дією; в) введенням до складу ергогенних напоїв для спортсменів додаткових кількостей вітамінів та мікроелементів, які володіють антиоксидантними властивостями. Сказане стосується передусім таких вітамінів як Е (α-токоферолу), А (ретинолу, каротиноїдів), С (L-аскорбінової кислоти), Р (рутину), РР (нікотинаміду), Н (біотину), В6 (піридоксину), В12 (кобаламіну), вітаміноподібних речовин (убіхінону, ліпоєвої кислоти) і біоелементів-металів селену (Se), заліза (Fe), міді (Cu), цинку (Zn), марганцю (Mn) та кобальту (Co).

2. В раціон футболістів, враховуючи індивідуальні смаки, доцільно включати продукти і напої, що містять антиоксидант кофеїн, зокрема - шоколад, чай зелених сортів, чорну каву, а також прохолоджуючі та тонізуючі напої (Кока-Кола, Пепсі-Кола тощо). Беручи до уваги той факт, що кофеїнові притаманна судиннозвужуюча дія, яка супроводжується підвищенням артеріального тиску у людини, вживання таких напоїв повинно перебувати під регулярним медичним контролем, передусім - під контролем лікаря футбольної команди.

3. З огляду на те, що деякі синтетичні вітамінні, а також мінеральні препарати можуть спричиняти в окремих осіб різноманітні алергічні реакції та інші побічні ефекти, їх регулярне застосування повинно контролюватися медичним працівником футбольної команди.

4. При застосуванні комплексного препарату \"Аевіт\", який вирізняється з поміж інших вітамінних препаратів досить високим вмістом у ньому вітамінів А та Е, слід пам\'ятати про загрозу виникнення гіпервітамінозу, через що терміни призначення і тривалість вживання спортсменами цього препарату повинні носити індивідуальний характер і призначатися виключно лікарем команди з урахуванням інтенсивності та тривалості фізичних навантажень.

Список джерел:

 1. Волков Н. И., Несен Э. Н., Осипенко А. А., Корсун С. Н. Биохимия мышечной деятельности. – Киев: Олимпийская литература, 2000. – 504 с.

 2. Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 508 с.

 3. Евгеньева Л. Я. Комплексный контроль подготовленности футболистов по морфофункциональным показателям; Методическое пособие. – Киев, 2002. – 65 с.

 4. Зотов В. П. Восстановление работоспособности в спорте. – Киев: Здоров\'я, 1990. – 197 с.

 5. Калинский М. И., Курский М. Д., Осипенко А. А. Биохимические механизмы адаптации при мышечной деятельности. – Киев: Вища школа, 1986. – 183 с.

 6. Мелвин У. Эргогенные средства в системе спортивной подготовки. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 255 с.

 7. Моногаров В. Д. Генез утомления при напряженной мышечной деятельности // Наука в олимпийском спорте. – 1994. – № 1. – С. 47 – 57.

 8. Мохан Р. Глессон М., Гринхафф П. Л. Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки. – Oxford University Press, 1997. Пер. с англ. – Киев: Олимпийская литература, 2001. – 296 с.

 9. Питание в системе подготовки спортсменов // Под ред. В. Л. Смульского, В. Д. Моногарова, М. М. Булатовой. – Киев: Олимпийская литература, 1996. – 221 с.

 10. Питание спортсменов // Под ред. Д. А. Полищука. – Киев, 1996. Вып. 3. – 144 с.

 11. Платонов В. Н. Общая теория спорта. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 583 с.

 12. Платонов В. М., Булатова М. М. Фізична підготовка спортсмена. – Київ: Олімпійська література, 1995. – 317 с.

 13. Попов В. Обоснование возможностей использования методов квантовой терапии для повышения работоспособности спортсменов // Наука в олимпийском спорте. – 1999. – № 2. – С. 54 – 60.

 14. Пуцев А. Спорт без допинга // Наука в олимпийском спорте. – 1999. – № 2. – С. 39 – 53.

 15. Смульский В. Л., Моногаров В. Д., Булатова М. М. Питание в системе подготовки спортсменов. – Киев: Олимпийская литература, 1996. – 223 с.

 16. Соломонко В. В., Лисенчук Г. А., Соломонко О. В. Футбол. – Київ: Олімпійська література, 1997. – 288 с.

 17. Уилмор Дж. Х., Костилл Д. Л. Физиология спорта и двигательной активности: Пер. с англ. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 503 с.

 18. Уильямс М. Эргогенные средства в системе подготовки спортсменов. – Киев: Олимпийская литература. – 225 с.

 19. Ульянцева Е. А. Перекисное окисление липидов и его коррекция при максимальных физических нагрузках // Вестник пробл. Совр. Медицины. – Харьков, 1995. – Вып. 5. – С. 53 – 60.

 20. Ульянцева О. А. Фармакологічна корекція прооксидантно-антиоксидантного стану організму за умов променевого ураження та фізичного навантаження: Автореф. дис. ... канд. мед. наук: 03.00.04 / Одеський державний мед.у-тет. – Одеса, 1997. – 21 с.

 21. Шамардин В. Н., Савченко В. Г. Футбол; Учебное пособие. – Днепропетровск-Пороги, 1997. – 240 с.