ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Особливості соціальної інтеграції глухих дітей у процесі організації фізичного виховання в спеціалізованих школах

Реферат на тему:

Особливості соціальної інтеграції глухих дітей у процесі організації фізичного виховання в спеціалізованих школах

На сучасному етапі в зв\'язку зрізними екологічними катаклізмами та військовими конфліктами кількість дітей з природженими дефектами не зменшується, а зростає [1,4]. Дослідження останніх років показують значне збільшення числа дітей з генетичним та вродженим механізмом виникнення глухоти. При цьому кількість дітей з набутою нейросенсорною глухотою зменшується мало. Серед причин, які сприяють погіршенню здоров\'я дітей виділяють зниження рівня їх мотивації до занять фізичною культурою[ 2], яка є дієвими засобами в корекції і компенсації рухової сфери у людей з порушеннями слухової сенсорної системи [1].

Однією із основних задач спеціалізованої школи є - підготовка дітей до самостійного життя, трудової діяльності разом з іншими членами суспільства, оволодіння професією, а порушення функції одного чи декількох аналізаторів у дитини створює специфічні проблеми як соціальної так і трудової адаптації, які в значній мірі можуть бути вирішені в процесі рухової діяльності.

Дослідження проводилось на базі спеціалізованої школи-інтернату для глухих дітей в м. Калуш ,Івано-Франківської області. В дослідженні взяли участь 67 учнів даної школи віком 13-17 років, з них 39 хлопців і 28 дівчат.

Всі діти були оглянуті комісією в складі педіатра, невропатолога і хірурга. Згідно з медичним висновком комісії, всі діти визнані практично глухими. З них 82% мали набуту глухоту внаслідок захворювань і травм, які вони перенесли в ранньому дитинстві.

Для виявлення мотивів, інтересів та ставлення глухих дітей до занять фізичними вправами користувались соціологічним методом дослідження –анкетуванням. Нами була розроблена спеціальна анкета, яка складалась із 3-х частин: ввідної, основної, демографічної, і включала в себе 19 питань відкритого типу.

За допомогою анкетування ми з\'ясували ставлення глухих дітей до занять фізичними вправами. На запитання: \"Як часто Ви робите ранкову гімнастику?\" респонденти відповіли: регулярно –37,8%, час від часу –34,6%, ніколи не роблять ранкової гімнастики –27,6% опитаних. Отже, видно що 72,4% глухих дітей хоч і не регулярно, але роблять ранкову гімнастику. Також було запропоновано відповісти їм на запитання: \"Чи відчуваєте ви позитивний вплив ранкової гімнастики на зміцнення Вашого здоров\'я? Результати виявились такими: 68,2% опитаних стверджують, що відчувають, а 31,8% - не відчувають. Необхідно врахувати, що щоденне виконання комплексу вправ ранкової гімнастики сприяє загальному оздоровленню організму, забезпечує високу працездатність впродовж дня, сприяє вдосконаленню координації нервово-м\'язового апарату, діяльності серцево-судинної і дихальної систем[1].

З огляду на те, що ранковою гімнастикою займаються не всі учні даної школи, ми з\'ясовували, чи використовують вони інші види фізичних вправ. На запитання: \"Чи займаєтесь Ви фізичними вправами крім ранкової гімнастики?\" респонденти відповіли так: займаються 64,7% , не займаються 35,3%.

Відомо, що заняття фізичними вправами сприяють поліпшенню самопочуття, підвищенню працездатності, зниженню втоми.[2] В ході анкетування виявилось, що 34,5% глухих дітей почувають себе бадьоро після виконання фізичних вправ, у 32,3% респондентів поліпшується настрій, працездатність підвищується в 20,1% , наступає втома і почувають себе гірше 13,1% опитаних.

Анкета також містила запитання, відповіді на які дозволяли з\'ясувати мотиви глухих дітей до занять фізичними вправами. На запитання: \"Яким видам фізичних вправ Ви надаєте перевагу?\" – з\'ясувалось, що більшість респондентів обирають спортивні ігри – 29,4% , атлетичній гімнастиці віддають перевагу – 20,6% (переважно хлопці), легкій атлетиці – 12,3% .

Меншою популярністю в опитаних глухих дітей користується плавання – 6,1% та туризм – 9,4% , незначна кількість респондентів надає перевагу зимовим видам спорту – 7,7% .

Щоб визначити зміст мотивації глухих школярів до занять фізичними вправами, в анкету було включено спеціальне запитання: \"Чому Ви займаєтесь фізичними вправами? Результати обробки відповідей наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Мотиви глухих дітей до занять фізичними вправами

мотиви

Кількість респондентів (%)

1

Бути здоровим

36,2

2

Мати гарну статуру

30,3

3

Займаюсь тому, що це роблять інші

2,6

4

Для покращення настрою

24,3

5

Бажання випробувати свої сили

6,6

При аналізі мотивації до занять фізичними вправами у дітей з вадами слуху, потрібно цікавитись не тільки тим, що спонукає активно займатися, але і тим, що їм перешкоджає. Такі дані подані у табл. 2.

Таблиця 2. Причини, які перешкоджають займатися фізичними вправами

Причини

Кількість респондентів (%)

1

Відсутній інвентар, обладнання

36,2

2

Не вистачає вільного часу

27,4

3

Відсутність методичних рекомендацій

12,8

4

Відчуваю себе здоровим, тому і не займаюсь

7,1

5

Немає умов

16,5

Як видно з табл. 2 більшість дітей з вадами слуху основною причиною, яка перешкоджує їм займатися фізичними вправами називають відсутність інвентарного обладнання, а це свідчить про погане матеріальне забезпечення спеціалізованих шкіл. Важливою причиною також є нестача вільного часу , тому що день дуже насичений навчальними заняттями та спеціальним режимом дня.

Висновок. Основними мотивами до занять фізичними вправами у глухих дітей є – бажання бути здоровими, мати гарну тілобудову і потреба покращити свій емоційний стан.

Вивчення особливостей організації процесу фізичного виховання в спеціалізованих навчальних закладах дасть змогу в подальшому розробити методичні основи його побудови і шляхи підвищення ефективності системи занять фізичною культурою і спортом.

Література:
  1. Байкина Н.Г., Сермєєв Б.В. Физическое воспитание в школе глухих и слабослышащих. – М.: Советский спорт, 1991.- С. 3-5.

  2. Круцевич Т.Ю., Безверхняя Г. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом в школьном возрасте.// Мат. четвертого міжнар. наук.конгресу \"Олімпійський спорт та спорт для всіх: проблеми здоров\'я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації\".- К.: Олімпійська література, - С.385.

  3. Ильин Е.П. Мотивация и мотиви. – СПб.: Питер, 2002. – С. 471-475.

  4. Сермєєв Б.В. Фізичній культурі інвалідів – наукову основу//Дефектологія. – 1998. - №2.-С. 15-17.