ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Характеристика ставлення студентів до власного здоров’я

Як видно з табл.1, у всіх опитаних здоров\'язаймає І місце в системі ціннісних орієнтацій. Водночас, аналіз результатів анкети дозволяє зробити висновок про те, що незважаючи на те, що, здоров\'я у всіх групах займає перше місце, кількість людей, які віддають пріоритет серед інших цінностей саме здоров\'ю, є різною. Це дає підставу судити про відмінності у ставленні до власного здоров\'я в опитуваних. Так, 65% студентів факультету ФВ і 53% студентів Природничого інституту віддають перевагу в ряді цінностей здоров\'ю, у той час як серед студентів Педагогічного інституту таких осіб тільки 33,3% (тобто лише кожен третій вважає здоров\'я найбільшою цінністю в житті).

На основі аналізу даних ранжування складових здорового пособу життя, запропонованих у методиці, отримані наступні результати (див.табл. 2). Як видно з таблиці 2, у студентів Педагогічного інституту складові здорового способу життя розташовуються в наступному порядку: на першому місці – гармонійні відносини в сім\'ї, потім - змістовне життя, раціональне харчування, невживання наркотиків, п\'яте місце займає повноцінне духовне життя, заняття спортом і позитивне ставлення до себе, самовдосконалення, відсутність безладного статевого життя, відсутність звички до нікотину та звички до алкоголю. Таким чином, вони надають перевагу визначеності в житті і взаєморозумінню в сім\'ї, ніж відсутності шкідливих звичок.

У студентів факультету фізичного виховання і спорту спостерігається така картина: заняття спортом на першому місці , далі - відсутність звички до алкоголю і куріння, невживання наркотиків, змістовне життя, раціональне харчування, не вести безладне статеве життя, гармонійні відносини в сім\'ї, доброзичливе ставлення до інших, повноцінне духовне життя, позитивне ставлення до себе, самовдосконалення. Як видно, перші місця належать таким складовим здорового способу життя, як відсутність шкідливих звичок, заняття спортом, що традиційно відносяться до повної і вичерпної характеристики здорового способу життя на рівні особистісного усвідомлення.

Таблиця 2. Ранги складових здорового способу життя студентів

Складові здорового способу життя

Педагогічний інститут

Факультет фізичного виховання

При-родничий інститут

Заняття спортом

6-7

1

2

Не вживати наркотики

4

2

6-7

Змістовне життя

2

5

4

Позитивне ставлення до себе

6-7

11

10

Гармонійні відносини у сім\'ї

1

8

3

Не вживати алкоголь

12

3-4

6-7

Раціонально харчуватися

3

6

1

Повноцінне духовне життя

5

10

11

Не курити

11

3-4

9

Не вести безладне статеве життя

10

7

12

Доброзичливе ставлення до інших

8

9

8

Самовдосконалення

9

12

5

Студенти-біологи розташували складові здорового способу життя в наступній послідовності: раціональне харчування, заняття спортом, гармонійні відносини в сім\'ї, змістовне життя, самовдосконалення; шосте і сьоме місця займає відсутність звички до алкоголю і наркотиків, потім іде доброзичливе ставлення до інших, відсутність звички до паління, позитивне ставлення до себе, повноцінне духовне життя, а на останньому місці - відсутність безладного статевого життя. Як видно з цього переліку, для них раціональне харчування і заняття спортом є більш важливими чинниками для здорового способу життя , ніж відсутність шкідливих звичок і духовний розвиток.

Висновки.1. Зазвичай студенти не схильні перейматися станом свого здоров\'я навіть тоді, коли хворіють. Найчастіше свої недуги вони сприймають як явище тимчасове, не суттєве, швидкоплинне, без негативних наслідків.

2. Серед студентів відсутня практика морально-психологічних установок на усвідомлення цінності індивідуального здоров\'я. З іншого боку, притаманний молоді від природи високий темп життя, оптимізм, відсутність життєвого досвіду тощо сприяють формуванню легковажного ставлення до власного здоров\'я.

3. Студенти усвідомлюють цінність власного здоров\'я, але для його збереження і зміцнення прикладають мінімум зусиль.

Список джерел

1. Апанасенко Г.А. Охорона здоров\'я здорових: деякі проблеми теорії і практики // Валеологія: Діагностика, засоби і практика забезпечення здоров\'я. - Спб, 1993. - С. 49-60.

2. Брехман И.И. Валеология — наука о здоровье. - М. : Физкультура и спорт, 1990. - 208 с.

3. Психология здоровья:Учебник для вузов/Под ред. Г.С.Никифорова. - СПб.:Питер, 2003. - 607с.

4. Язловецький В.С. Валеологічний моніторинг стану здоров\'я і проблеми валеологічної освіти в навчальних закладах України в сучасних умовах. - Кіровоград, 2002. - С.27-36.

5. Яременко О.О., Балакірєва О.М., Вакуленко О.В. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. - К: Україна, 2000. - 207с.