ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Характеристика ставлення студентів до власного здоров’я

Реферат на тему:

Характеристика ставлення студентів до власного здоров\'я

Загальновідомо, що рівень здоров\'я людини залежить від багатьох факторів: спадкових, соціально-економічних, екологічних, діяльності системи охорони здоров\'я. Але, за даними ВООЗ, він лише на 10-12% пов\'язаний з останнім фактором, на 15-20 % обумовлений генетичними факторами, на 25 % його визначають екологічні умови і на 50-55 % - умови і спосіб життя людини [1,3,4,5]. Таким чином, очевидно, що першочергова роль у збереженні і формуванні здоров\'я все-таки належить самій людині, її способу життя, її цінностям, переконанням, ступеню гармонізації її внутрішнього світу і відносин з оточенням. Водночас, сучасна людина в більшості випадків перекладає відповідальність за своє здоров\'я на лікарів. Вона фактично байдужа стосовно себе, не відповідає за резерви та здоров\'я свого організму, і поряд з цим не намагається досліджувати і розуміти свою душу. Насправді людина зайнята не турботою про власне здоров\'я, а лікуванням захворювань, що і призводить до зменшення функціональних резервів організму. Безперечно, відтворення і збереження здоров\'я повинно стати потребою та обов\'язком кожної людини.

Невиправдане бачення причин нездоров\'я лише в поганому харчуванні, забрудненні навколишнього середовища та відсутності належної медичної допомоги. Першочерговим завданням у плані підвищення рівня здоров\'я повинен стати не розвиток медицини, а свідома цілеспрямована робота самої людини по відновленню і розвитку функціональних резервів, по прийняттю на себе відповідальності за власне здоров\'я,коли здоровий спосіб життя стає потребою. Тому вирішення цієї проблеми вимагає невідкладних і рішучих дій.

Першим кроком у цьому напрямку може служити виявлення обізнаності щодо здорового способу життя в сучасному суспільстві з метою подальшої їх корекції, а також ставлення особистості до власного здоров\'я. У першу чергу це має значення для молодого покоління, тому що його здоров\'я- це суспільне здоров\'я через 10 - 30 років.

Для вивчення рівня обізнаності щодо здорового способу життя нами була розроблена анкета, що складається із 2-х частин.

Перша частина включає 6 питань, два з яких носять відкритий характер і являють собою незакінчені речення, а в інших пунктах студентові необхідно вибрати одну із запропонованих відповідей.

Друга частина анкети складається з двох пунктів. У першому пункті студентам пропонується список із 15 цінностей, які необхідно пронумерувати відповідно до їх значимості для опитуваного. У другому пункті зазначені складові здорового способу життя, які також необхідно розмістити за ступенями важливості для здорового способу життя.

При обробці даних визначалися середні показники рангів окремо для кожної групи випробуваних.

В анкетуванні брали участь 156 студентів 1-го курсу Педагогічного, Природничого інститутів, а також факультету фізичного виховання і спорту.

При аналізі відкритих питань анкети студенти вказували на такі аспекти здорового способу життя, як заняття спортом, відсутність пристрасті до наркотиків, змістовне життя, спілкування з природою, позитивне ставлення до себе, взаєморозуміння в сім\'ї, відчуття щастя, помірне вживання алкоголю, правильне харчування, духовне життя, гармонія із собою, відсутність звички до паління, саморозвиток, відсутність безладного статевого життя, загартовування, гігієна, оптимістичне ставлення до життя, режим дня.

Головною ознакою здорового способу життя респонденти називали наступні показники: здоров\'я - 39%, гарне самопочуття - 17%, гарний настрій- 13%, внутрішній спокій - 8%, гармонійні відносини в сім\'ї - 8%, спорт - 6%, відсутність поганих звичок - 5%, доброзичливе ставлення до інших - 4%.

На запитання „Як ви оцінюєте стан свого здоров\'я ?\" 38% опитуваних відповіли „на відмінно\", 51% - „на задовільно\", 8% - „не задовільно\" і 3% - \"важко відповісти\". Відповідно це свідчить про те, що студенти перевищують суб\'єктивну самооцінку свого стану здоров\'я, тому що, згідно з результатами наукових досліджень, та даними МОЗ України 90% молоді мають відхилення в стані здоров\'я [1,2,4,5].

Рівнем своєї рухової активності повністю задоволені 35% опитуваних, 40%- посередньо задоволені, не задоволені – 18% і 7% - не могли відповісти.

Абсолютна більшість студентів (92%) дотримуються правил здорового способу життя і бажають покращити рівень свого здоров\'я, що свідчить про їх високий рівень свідомості.

У результаті обробки другої частини анкетного матеріалу були виявлені відомості, які викладені в таблиці (див.табл.1).

Таблиця 1. Ранги ціннісних орієнтацій студентів

Цінності

Студенти

Факультету фізичного виховання і спорту

Природничого інституту

Педагогічного інституту

Безтурботне життя

15

14

15

Освіта

5

4

9

Матеріальна забезпеченість

2

5

4

Здоров\'я

1

1

1

Сім\'я

3

2

2

Дружба

6

7-8

7

Краса

11

11

10

Щастя інших

12

13

13

Любов

4

3

3

Пізнання

10

10

8

Розвиток

8

7-8

6

Впевненість у собі

7

6

5

Творчість

13

12

11

Цікава робота

9

9

12

Розваги

14

15

14