ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Методика розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників на етапі початкової підготовки (реф

Таблиця 1.

Приріст здібності оцінювати та регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів

Координаційні здібності

група

До експерименту

Перед виходом на воду

В кінці експерименту

MxSmx

MxSmx

Приріст %

t

MxSmx

Приріст %

t

Здібність оцінювати та регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів

КГ

24,630,21

23,530,2

4,46%

p>0,05

23,390,16

5,05%

p<0,001

ЕГ

25,590,16

22,880,16

10,58%

p<0,001

22,760,15

11,06%

p<0,001

Тестова вправа № 2

КГ

13,630,2

13,290,19

2,49%

p>0,05

13,080,14

4,04%

p<0,05

ЕГ

15,00,2

12,720,14

15,23%

p<0,001

12,560,11

16,23%

p<0,001

Середній показник розвитку здібності оцінювати та регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів (табл. 1) у КГ в першій тестовій вправі до початку експерименту становив 24,630,21с, а перед виходом на воду - 23,530,2с, результат підвищився на 4,46%. На відміну від спортсменів контрольної групи, в ЕГ перед виходом на воду середній результат становив 22,880,16с. приріст склав 10,58%. У другій тестовій вправі середній показник розвитку даної здібності в КГ покращився на 2,49%, а в ЕГ перед виходом на воду результат покращився на 15,23%.

В кінці експерименту показник розвитку здібності оцінювати та регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів у першій тестовій вправі в КГ покращився на 5,05%, а в ЕГ - на 11,06%. У другій тестовій вправі середній показник розвитку даної КЗ покращився відповідно на 4,04%, та 16,23%.

Для якісної характеристики рівня розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників-початківців нами були розроблені перцентильні шкали за методикою Н.В. Решетнікова [6].

Таблиця 2

Шкала оцінки розвитку КЗ веслувальників-початківців (11-12 р. в с.)

КЗ

Тест

Рівень розвитку КЗ,с

високий

Вище середнього

середній

нижче середнього

низький

Здібність оцінювати та регулювати динамічні та просторово-часові параметри рухів

1

23,44

23,45-24,0

24,01-25,34

25,35-25,79

25,8

2

13,22

13,23-13,61

13,62-14,01

14,02-15,84

15,85

У початковому тестуванні розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів в КГ найбільша кількість дітей мала вищий за середній рівень розвитку цієї здібності, а у подальших тестуваннях ця кількість зменшувалась і зростала кількість дітей з високим рівнем розвитку цієї здібності (рис 1). У другому тестуванні ця кількість становила 45%, а у третьому 59,%.

На відміну від контрольної групи, в експериментальній групі на початку експерименту найбільше було виявлено дітей з рівнем розвитку нижче середнього та низьким (30% та 40% відповідно).

Після застосування авторської методики кількість цих дітей різко зменшилась і за цей рахунок збільшилась кількість юних спортсменів з високим рівнем розвитку цієї здібності.

Методика розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників на етапі початкової підготовки (реф

Рис 1. Якісна характеристика розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних та просторово часових параметрів рухів в першій тестовій вправі.

У другій тестовій вправі із визначення рівня розвитку здібності до регуляції динамічних та просторово-часових параметрів рухів нами були одержані такі результати (рис 2). Перед виходом на воду в контрольній групі кількість дітей з високим рівнем розвитку зросла на 9,0%, а в експериментальній на 70,0%, до того ж як в контрольній, так і в експериментальній групах не виявлено дітей з низьким рівнем розвитку.

Методика розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників на етапі початкової підготовки (реф

Рис. 2. Якісна характеристика розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних та просторово часових параметрів рухів в другій тестовій вправі.

При проведенні останнього тестування як в контрольній, так і в експериментальній групах ще на декілька відсотків зросла кількість дітей з високим рівнем розвитку цієї здібності (на 9,0% та 5,0% відповідно).

Для визначання інформативнішого тесту з виявлення рівня розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів веслувальників-початківців нами був проведений кореляційний аналіз показників обох тестів. Аналіз показав, що між результатами першого та другого тестів існує сильний зв\'язок (r=0,764). Таким чином, для визначення рівня розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів у веслувальників достатньо використовувати один з цих тестів. Висновки: 1.Виявлено, що спортивно-дидактична модель з пріоритетним застосуванням засобів і методів розвитку координаційних здібностей забезпечує високий рівень розвитку здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів.

2. Отримані в тестуванні результати дозволяють стверджувати, що розроблена нами спортивно-дидактична модель удосконалення здібності до оцінки та регуляції динамічних і просторово-часових параметрів рухів є ефективною і може використовуватись при підготовці веслувальників на етапі початкової підготовки.

Списоок джерел:

    1. Дьячков В.М. Совершенствование технического майстерства спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1967. – 176 с.

    2. Емчук И.Ф., Жмарев Н.В. Управление специальной подготовкой гребца. – М.: Физкультура и спорт, 1970. – 94 с.

    3. Жмарев Н.В. Тренировка гребцов. - М.: Физкультура и спорт, 1981. – 111с.

    4. Озеров В.П. Психомоторние способности человека. – Дубна: Фенікс, 2002.-320 с.

    5. Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена. – К.: Олімпійська література, 1995.

    6. Решетников Н.В. Статистика в исследованиях физической подготовленности //Теория и практика физической культуры. – 1981. – № 5. – С. 43–45.

    7. Сергиенко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. – К.: Олімпійська література, 2001.

    8. Чичкан О. Оптимізація фізичної підготовки 12-14 річних веслувальниць у підготовчому періоді // Молода спортивна наука України. – Львів, 2003. – Вип.7. - Т.3. – С.267-270.