ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Вплив додаткового уроку з футболу на морфо-функціональний статус 6-ти річних першокласників

Реферат на тему:

Вплив додаткового уроку з футболу на морфо-функціональний статус 6-ти річних першокласників

Незважаючи на значну кількість конкретних рекомендацій педагогічного характеру, які стосуються в основному набору фізичних вправ і методів організації уроків фізичного виховання [10] гігієнічне обгрунтування додаткового уроку футболу для школярів загальноосвітніх шкіл в літературі не висвітлено, а результати досліджень, які з\'явились в окремих публікаціях останніх років не систематизовані і носять фрагментарний характер [2,5,8,9]. Оздоровчий ефект рухового режиму, який пропонується до застосування в загальноосвітніх школах Спорткомітетом і Федерацією футболу України [6,12], не вивчався взагалі. Не має також даних про критерії оздоровчого впливу уроків з футболу на організм школярів молодшого віку.

Рівень соматичного здоров\'я є ведучою ланкою, яка забезпечує успіх в будь-якій діяльності, в тому числі і в навчанні [1]. Однак, його дефініцію в цьому плані необхідно дещо уточнити. На нашу думку, для оцінки рівня соматичного здоров\'я на сучасному етапі необхідно враховувати імунологічний стан організму. Це продиктоване тим, що ми не зустрічали жодної роботи де б вивчалась імунобіологічна резистентність дитячого організму як одного із критеріїв рівня соматичного здоров\'я. Разом з тим важко уявити здоров\'я як таке, без опірності організму до несприятливих факторів екзо- і ендогенного походження. Отже, було б цікаво дослідити показники неспецифічного імунітету, як самої першої ланки загальної реактивності організму і використати їх для оцінки соматичного здоров\'я. Актуальним також буде провести таке дослідження у дітей, які відвідують додатковий урок з футболу, так як в літературі це питання в такому аспекті не висвітлено.

Для розв\'язання цих завдань були обстежені 2 групи першокласників 6-ти річного віку. До складу контрольної групи (КГ) ввійшли першокласники (35 хлопчиків), які займалися фізичними вправами за типовою навчальною програмою загальноосвітньої школи [11] по 2 уроки в тиждень з руховою щільністю близько 50%, при середніх значеннях ЧСС - 120-130 уд/хв. В тижневому циклі така форма навчання займала 1 год. 30 хв.

Експериментальна група (ЕГ) хлопчиків займалась фізичною культурою за програмою, яка була запропонована Федерацією футболу України [6,12] з помірною і високою інтенсивністю фізичного навантаження. В тижневому циклі вона займала 2 год 15 хв. Рухова щільність додаткового уроку з футболу була на вищому, ніж в КГ рівні і складала до 70%, включаючи стрибкові і бігові вправи високої інтенсивності при ЧСС - 130-150 уд/хв. Всього в складі ЕГ було обстежено 30 хлопчиків.

Для оцінки стану соматичного здоров\'я 6-ти річних дітей досліджували показники захворюваності, діяльності кардіо-респіраторної системи і рівень неспецифічної резистентності за лейкоцитарно-епітеліальним індексом (ЛЕІ).

Методика визначення ЛЕІ полягає у підрахунку кількості клітин злущеного буккального (щічного) епітелію, бактеріальних клітин, які адсорбувались на одній епітеліальній клітині чи фагоцитувались одним лімфоцитом. Добуток кількості епітеліоцитів і лімфоцитів віднесений до загальної кількості бактеріальних клітин виражений у відсотках буде кількісним виразом ЛЕІ:

ЛЕІ = Вплив додаткового уроку з футболу на морфо-функціональний статус 6-ти річних першокласників (%), де

ЕК- кількість епітеліальних клітин;

Л – кількість лімфоцитів;

БК- кількість бактеріальних клітин.

Обстеження проводили в кінці року при виконанні комплексного велоергометричного і спірометричного тестування (на комп\'ютерній приставці \"CardioLab 2000\" і \"SpiroСom\"). Фізичне навантаження на велоергометрі дозували із розрахунку 1; 1,5 і 2 Вт/кг ваги.

Відомо, що тривала м\'язова робота, яка адекватна за потужністю до функціональних резервів організму є основним стимулом для розвитку транспортної функції серцево-судинної системи і аеробних можливостей, які відповідають за стабільну фізичну працездатність. У зв\'язку з цим ми провели дослідження фізичної працездатності в тесті PWC150 (табл.1). Ефективність адаптації організму першокласників до фізичного навантаження оцінювали за рівнем напруженості системи енергозабезпечення роботи м\'язів.

Виконання велоергометричного педалювання при величині фізичного навантаження 1 Вт/кг ваги показало, що ступінь навантаження на систему енергозабезпечення в ЕГ була значно нижчою: ЧСС в КГ складала 130 уд/хв, тоді як в ЕГ вона була на рівні 122 уд. за хв. Показники фізичного навантаження навпаки в ЕГ були на 7,1%-8,9% вищі, ніж в КГ, що також вказує на більш раціональний режим діяльності серцево-судинної системи і на більш високий рівень тренованості цих дітей. Вклад анаеробних механізмів в забезпечення виконання велоергометричної роботи був на 8,7%-9,3% меншим в ЕГ, ніж в КГ.

Таблиця 1

Характеристика діяльності кардіореспіраторної системи першоклас-

ників 6- ти річного віку при виконанні велоергометричної роботи в

тесті PWC150 (n=65)

Показники

Потужність

фізичного навантаження

контрольна група

експериментальна група

ЧСС (уд/хв)

1 Вт/кг

135,04,2*

122,42,7*

1,5Вт/кг

148,23,9

137,42,8

2 Вт/кг

158,65,1**

151,12,5

Об\'єм виконаної роботи (Вт)

1 Вт/кг

75,01,2

79,01,3

1,5Вт/кг

86,01,3*

91,01,4

2 Вт/кг

94,01,2

102,01,4***

МПК (мл/хв/кг)

1 Вт/кг

33,82,2

31,41,4

1,5Вт/кг

36,71,7

32,62,9

2 Вт/кг

37,13,7

33,42,6

ЖЄЛ

1 Вт/кг

0,850,03*

0,910,04

1,5Вт/кг

1,010,05

1,050,03*

2 Вт/кг

1,10,06

1,20,07

ФЖЄЛвид.

(л)

1 Вт/кг

2,00,05

2,30,04

1,5Вт/кг

2,20,04

2,50,06

2 Вт/кг

2,30,05

2,60,06

індекс Тіфно (%)(ОФВ1/

ФЖЄЛвд)

1 Вт/кг

78,3

80,3

1,5Вт/кг

81,2

84,5*

2 Вт/кг

83,2

86,2*

Примітка: *P<0,05; **Р<0,02; ***Р<0,001

При велоергометричному педалюванні при величині фізичного навантаження 1,5 Вт/кг в ЕГ не спостерігалося достовірної зміни показників ЧСС. При цьому індекс МПК був на 14,6% меншим, ніж в КГ.

У порівнянні з КГ при виконанні велоергометричного педалювання з величиною фізичного навантаження 2 Вт/кг в ЕГ спостерігалось збільшення об\'єму виконаної роботи на 12,4% (Р<0,05). При цьому спостерігалось суттєве зниження показників енергозабезпечуючих механізмів виконання роботи м\'язів: індекс МПК в середньому на 16,0% нижчий, ніж в КГ; показники ЧСС теж на 10,5% нижчі, ніж в КГ (Р<0,02).

За показниками ЖЄЛ та індексу Тіфно (співвідношення об\'єму форсованого вдоху за першу секунду ОФВ1 до об\'єму форсованого вдоху) перевищує КГ при всіх рівнях велоергометричного навантаження на 12% і 24% відповідно.