ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фізкультура. Фізична культура. Фізичне виховання. Спорт. Туризм → Особливості застосування тренувальних навантажень високої інтенсивності в процесі підготовки юних гімнастів

Реферат на тему:

Особливості застосування тренувальних навантажень високої інтенсивності в процесі підготовки юних гімнастів

Зростання інтенсивності тренувальних навантажень в спортивній гімнастиці на сьогоднішній день впливають на розвиток загальної та спеціальної працездатності спортсменів. Це вимагає вдосконалення нормативів спеціальної фізичної підготовки та методів контролю за резистентністю до тренувальних навантажень у гімнастів [3-6].

Тренування в спортивній гімнастиці відрізняються від інших видів спорту високою координаційною складністю, вищим рівнем спеціалізованості тренувальних засобів, а концепція управління тренувальними навантаженнями побудована на єдності навантаження та відновлення, на регулюванні функціонального стану спортсмена шляхом використання і чергування великих, середніх та малих навантажень [6].

Тому, в навчально-тренувальному процесі рівень фізичних навантажень різної інтенсивності визначається, в основному, за двома групами показників, що характеризують значимість цих навантажень. Перша: \"зовнішні\" - кількість вправ, які дозуються так, щоб забезпечити розвиток адаптивних реакцій, успішне навчання рухам і досягнення належної підготовленості до змагань. Друга: \"внутрішні\"- фізіологічні показники реалізації термінового та довгострокового станів адаптації до тренувальних навантажень, особливо високої інтенсивності. Ці показники навантаження є взаємозалежними, у різних умовах фізичної діяльності будуть виступати поперемінно як причини. \"Внутрішні\" показники будуть накладати обмеження на \"зовнішні\" [5].

Сьогодні у підготовці юних гімнастів на сучасному етапі, починаючи з 13-14 років використовуються елементи методів регулювання тренувальних навантажень, які характерні для гімнастів зрілого віку. Метою завданням даного дослідження є визначити рівень фізичного навантаження високої інтенсивності та оцінку \"внутрішніх\" показників, як реакцію на тренувальні навантаження такої інтенсивності, що призводить до функціональних змін в процесі підготовки юних гімнастів.

Реакція на тренувальні навантаження різної інтенсивності вивчалась у 20 юних гімнастів віком 12-14 років, які тренуються за програмою 1 дорослого розряду за показниками серцево-судинної системи (ЧСС артеріальний тиск), диференціювання зусилля 50% максимального, ортостатична проба до і після контрольного тренувального заняття.

Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічні спостереження; хронометрування і пульсометрія тренувальних занять; педагогічне тестування; педагогічний експеримент.

Дослідження проводилось у передзмагальному періоді підготовки. Рівень навантаження контрольного тренування враховував параметри навантаження тренування попереднього базового мікроциклу. Зміст аналізованого контрольного тренування передбачав збільшення обсягу фізичного навантаження по елементам таким, що складало 165-175% від рівня попереднього. При цьому збільшувалась кількість виконуваних комбінацій - до 24-30 за одне заняття. Для визначення індивідуального розміру навантаження використовувався коефіцієнт індивідуальної складності [6].

Аналіз дослідження показав, що використаний варіант контрольного тренування викликає виражену втому, що може забезпечити значний тренувальний ефект, типовий для використання навантажень такої інтенсивності. З таблиці 1 видно, що виразність змін показників функціонального стану у юних гімнастів відзначається більшими змінами, ніж у гімнастів зрілого віку [2].

Такий характер і ступінь зрушення серцево-судинної системи є відбитком глобальної втоми, викликаної загальною напруженістю контрольного тренування. Можна припустити, що при тренуваннях такої інтенсивності забезпечується високий стимул для формування спеціальної витривалості юних гімнастів, що є однією з головних умов структури підготовленості в сучасній спортивній гімнастиці.

Таблиця 1. Зміна показників функціонального стану серцево-судинної системи під впливом тренування високої інтенсивності юних гімнастів 13-14 років

Показники

Вихідні до тренування

Відразу після тренування

Через тиждень після тренування

ЧСС у стані спокою (уд/хв)

70,6 2,8

98,2 3,1

69,8 2,4

Приріст ЧСС на ортостатичну пробу (уд/хв)

17,1 2,1

30,8 2,4

21,1 2,0

Артеріальний тиск крові (мм.рт.ст.)

116,8/67,7

118,4/76,2

113,2/65,4

Диференціювання зусилля (середня помилка з 3 спроб відтворення 50% зусилля від max), (%)

9,35 1,1

13,4 1,4

8,6 1,08

Наявність зрушень припускає обов\'язковий контроль \"внутрішнього\" навантаження і змін функціонального стану юних гімнастів не тільки після тренувального заняття високої інтенсивності, але й при повторенні декількох тренувань на фоні втоми. Ця необхідність полягає в тому, що у деяких юних гімнастів відзначається несприятливий тип реакції, який вимагає корекції навантаження. Проте, якщо порівнювати тривалість відновлення юних спортсменів після тренувань такого типу з висококваліфікованими гімнастами, то не дивлячись на значно менші навантаження, ступінь відновлення перших наступає значно пізніше, ніж у других [5].

Наведені дані свідчать про виникнення в підлітковому віці механізмів, що забезпечують надійність виконання технічних дій юними гімнастами в умовах наростаючої втоми під впливом тренувальних навантажень високої інтенсивності. Можна вважати, що така спроможність протистояти накопиченню явищ втоми формується поступово і виявляється після 13-14 років. Водночас в цьому віці така спроможність у значній мірі залежить від рівня спортивної кваліфікації та функціональної підготовленості. Це обумовлено більш швидким відновленням після великих тренувальних навантажень гімнастів вищої кваліфікації [2].

Висновок. Таким чином, використання контрольних тренувань з великим об\'ємом та інтенсивністю фізичних навантажень у віці 12-14 років можуть бути важливим моментом інтенсифікації навчально-тренувального процесу в період спеціалізованої базової підготовки юних гімнастів. Однак, їхнє використання вимагає підвищеної обережності та застосування спеціального контролю за ступенем реакції організму в підлітковому віці на високі тренувальні навантаження та швидкістю відновлення після них.

Подальші дослідження в цьому напрямку створять можливості вдосконалити методику моделювання тренувальних навантажень у підготовці юних гімнастів віком 12-14 років, вчасно визначати недоліки в спортивному тренуванні на даному етапі, виявити перспективних гімнастів, забезпечивши цілеспрямований ріст їх показників фізичної працездатності та розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Аркаев Л.Я., Сучили Н.Г. Методологические основы современной системы подготовки гимнастов.// Теория и методика физ. культуры.-1997.- № 11-C. 17-25

  2. Иорданская Ф.А. Комплексная медико-биологическая методика определения специальной тренированности гимнастов// Теория и практика физ. культуры.-1984-№ 8.-С 21-23.

  3. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. - Киев: Олимпийская литература, 1997.-584с.

  4. Плюткин А.Б., Рубин В.С., Аркаев Л.Я. Проблема индивидуализации модельных характеристик специальной физической подготовки сильнейших гимнастов// Научно-спортивный вестник.-1983-№ 6-C. 17-19.

  5. Савчин С. Характеристика анаэробной и аэробной рабочей производительности юных гимнастов 7-15 лет// Наука в олимпийском спорте.-1998.- № 3.-С. 41-45.

  6. Смолевский В.М., Гавердовский Ю.К. Спортивная гимнастика.- Киев: Олимпийская литература, 1999.- 465с.