ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Курс «Початкова інформатика» в молодших класах. Вплив комп’ютерних ігор на формування логіки

Курсова робота

Курс \"Початкова інформатика\" в молодших класах. Вплив комп\'ютерних ігор на формування логіки.

План

 1. Вступ.

 2. Проблеми пропедевтики інформатики в початковій школі.

 3. Реалізація ідеї розвиваючого навчання на уроках інформатики в початкових класах.

 4. Вплив комп\'ютерних ігор на на формування елементів логічного мислення.

 5. Вимоги до знань і умінь. Логіка.

 6. Орієнтовне календарне планування .

 7. Висновки.

 8. Орієнтовний список літератури.

Вступ.

Бурхливий розвиток комп\'ютерної техніки й інформаційних технологій вимагають від людини оволодіння ними. Сучасне століття називають століттям інформації. Людина повинна навчитися орієнтуватися в інформаційному потоці. І чим раніш це відбудеться, тим ефективніше буде її робота.

Ідея створення курсу \"Початкова інформатика\" виникла в зв\'язку із широким упровадженням комп\'ютерної техніки в систему шкільної освіти. Сьогоднішній школяр повинен уміти користуватися комп\'ютером так само вільно і легко, як користується авторучкою, олівцем і лінійкою. Тому вивчення основ інформатики повинне починатися в молодшому шкільному віці.

Зміст авторської програми курсу \"Початкова інформатика\" знаходиться в повній відповідності з концепцією проекту освітнього стандарту по інформатиці й обов\'язковим мінімумом. Програма створена на підставі власних підходів до вивчення курсу. А також у зв\'язку з відсутністю рекомендованих Міністерством освіти України програм у початковій ланці.

Курс \"Початкова інформатика\" розрахований на молодших школярів, учнів 1-4 класів. Він передбачає й оволодіння практичними навичками роботи за комп\'ютером, і розвиток логічного й алгоритмічного стилю мислення, що буде сприяти більш повному й ефективному оволодінню НІТ.

Даний курс повинен навчити школярів практичній роботі з інформацією на ЕОМ. Оволодівши комп\'ютером у молодших класах, діти зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності. У старших класах діти будуть мати можливість використовувати отримані знання (методи роботи з інформацією, способи проектування рішення задач і т.д.) при проходженні різних курсів, перетворюючи їх в уміння і міцні навички. Інформатика начебто розчиниться в безлічі своїх додатків.

Використання комп\'ютера на уроках дозволяє перетворити курс у захоплюючу гру. Гра на уроках у молодшій школі надихає учнів.

У початковій школі потрібно закласти у дітей первинні навички інформаційної культури, початки комп\'ютерної грамотності, забезпечити поступальність у навчанні. Необхідно підготувати мислення учнів до сприйняття ними сучасних інформаційних технологій. Психологи затверджують, що основні логічні структури мислення формуються у віці 5-11 років. Інформаційні технології володіють поруч прийомів і методів, що дозволяють аналізувати і моделювати навколишній нас світ. Опановуючи цими прийомами, людина учиться мислити логічно, складно і системно.

Програма курсу \"Початкова інформатика\" розрахована на 4 роки навчання (34 години на рік) і включає наступні розділи:

 • Інформація й інформаційні процеси

 • Комп\'ютер як засіб роботи з інформацією

 • Алгоритми

 • Логіка

 • Розвиток практичних навичок використання комп\'ютера

Курс \"Початкова інформатика\" розрахований на роботу з комп\'ютерами, що підтримують ОС Windows 9Х або вище. Програма курсу не прив\'язана до конкретного програмного забезпечення. При виконанні завдань на комп\'ютері вчитель може використовувати будь яке ПЗ, що мається в його розпорядженні (текстові, графічні редактори, навчальні програми й ін.). Для кожного уроку комп\'ютерна підтримка підбирається відповідно до теми, яку вивчають. Якщо ж ПЗ до якоїсь теми відсутнє, у цьому випадку вчитель може застосувати програму - \"рятівницю\" PowerPoint. Ця програма дозволяє створювати програмні продукти різного плану: навчальні, демонстраційні, тестуючи і т.д. Для виконання практичних завдань також широко використовуються різні Windows-додатки і навчальні інтерактивні курси відповідної тематики.. Для деяких уроків використовуються тематичні ПП, розроблені БДПІ, асоціацією \"КиД\", фірмою \"НИКИТА\" та ін.

Авторами програми планується розробка і створення робочих зошитів для учнів із друкованою основою.

При викладанні більшості тем курсу застосовується поступальний принцип. З кожним роком вивчення матеріалу по темах розширюється, ускладнюється, що сприяє більш повному розкриттю теми (з урахуванням вікових особливостей) і більш ефективному її засвоєнню учнями.

Мета і задачі курсу

Основна мета курсу – це підготовка учнів до рішення різноманітних задач в області інформаційних технологій. Вона містить у собі:

 • пропедевтику базових понять інформатики

 • знайомство з методами і засобами одержання, обробки і збереження інформації

 • вироблення елементарних навичок роботи за комп\'ютером

 • формування в школярів інформаційної картини світу

 • формування навичок життя в інформаційному суспільстві

 • формування інформаційної культури

 • розвиток системного і логічного мислення

 • ознайомлення учнів із загальними прийомами рішення логічних задач

 • розвиток у школярів стійких навичок рішення задач з використанням формальної логіки, алгоритмічного підходу.

 • формування конструкторських і дослідницьких навичок активної творчості з використанням сучасних технологій, що забезпечує комп\'ютер

 • формування здібностей використовувати комп\'ютер і інші засоби нових інформаційних технологій у навчальній і практичній діяльності

 • розвиток здібностей до спілкування, колективної діяльності

 • розвиток навичок самоконтролю, уміння оцінити свою роботу і свій результат

 • активізацію процесу самопізнання

 • допомогу в оволодінні предметами шкільної навчальної програми.

Проблеми пропедевтики інформатики в початковій школі.

У зв\'язку із перенесенням акцентів інформатизації освіти на більш ранній вік - на початкову школу - необхідно визначити зміст і методику підготовки учнів початкових класів з даного питання. Досвід організації навчання з інформатики в молодшому шкільному віці накопичено як за кордоном, так і у нашій країні. Ряд авторів, особливо в Україні, виступають за відмову від системного вивчення основ інформатики раніше 7 класу. У проекті \"Концепції програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп\'ютеризації сільських шкіл\" записано \"Розглядаючи комп\'ютерно-орієнтовані засоби навчання як засоби навчальної діяльності на про-тязі усього набуття загальної середньої освіти (1-12 класи), вивчення курсу \"Інформатика\" як самостійної навчальної дисципліни доцільно здійснювати з 7-го по 12-ий класи, а саме:

 • 1-6-і класи-використання комп\'ютера як за-собу навчальної діяльності, яке передбачає оволодіння дитиною первинними навичками роботи за комп\'ютером;

 • 7-9-і класи-базовий курс інформатики;

 • 10-12-і класи - курс інформатики допрофесійної підготовки з урахуванням спеціалізації навчального закладу, а також за вибором учня.\"

Такий підхід зумовлений певним негативним досвідом введення окремого курсу інформатики в початкових класах. Головним недоліком при цьому називається \"формальність знань\", що виникає внаслідок нерозуміння учнями значної частини навчального матеріалу, який вводиться без врахування їх вікових особливостей. Аналізуючи причини таких негативних явищ, в початковому курсі інформатики слід виділити два основні аспекти, що приводять до їх появи.