ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Моя бачення майбутньої професії - фінансист

Реферат

на тему:

Моя бачення майбутньої професії - фінансист

Зміст

Вступ

  1. Чим обумовлено вам вибір спеціальності?

  2. Які якості по вашому повинен мати спеціаліст?

  3. Яким галузям, що вивчаються в коледжі ви віддаєте перевагу доля свого формування як спеціаліста та інтелігента?

  4. Де ви маєте намір працювати після закінчення коледжу?

  5. Що ви знаєте про свою майбутню спеціальність?

Висновок

Використана література

Вступ

Для того, щоб написати реферат потрібно вивчити велику кількість літератури. З цих підручників потрібно взяти головну інформацію, яка потрібна для написання реферату. Оскільки моя майбутня професії фінансист, то я використав література яка зв\'язана із фінансами.

Відомий вітчизняний вчений професор І.І.Янжул у 1890 р. писав:\' \"Финансовое хозяйство или хозяйство государства, его доходы и расходы составляют подавляющий интерес нашего времени, который5 чуть ли не господствует, иногда к положительному вреду, над всеми остальными вопросами государственной и народной жизни\" (\"Основные начала финансовой науки\").

Справді, фінанси пронизують усе наше життя, з фінансовими категоріями ми зустрічаємося повсюди, адже до них належать податки, доходи, прибуток, бюджет, пенсії, дотації, субсидії, штрафи, фінансові санкції та багато інших. Фінансові поняття ми повсемісно використовуємо, проте не завжди точно розуміємо їхній зміст.

У сучасний умовах, коли в Україні проходить процес становлення демократичної та соціальної держави, фінансові проблеми тим чи іншим чином зачіпають та хвилюють усіх: державних діячів, вчених практиків, громадськість. Найбільший інтерес викликають проблеми досягнення фінансової стабілізації, подолання інфляції та бюджетного дефіциту, зменшення податкового тягаря та створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, ефективне використання фінансових ресурсів, формування та витрачання коштів державного та місцевих бюджетів України.

Як відомо, реалізація заходів фінансової політики проходить за допомогою фінансового механізму. Основні складові фінансового механізму: управління фінансами, фінансове планування та фінансовий контроль. Вияснення їхньої сутності проходить разом із знайомством з функціями, правами та обов\'язками, які покладені на органи законодавчої та виконавчої влади і, перш за все на Міністерство фінансів України, Державну податкову службу України, Державне казначейство України, Державну контрольно-ревізійну службу України.

Фінансова система України, представлена як сукупність фінансів суб\'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, державних т місцевих фінансів, фінансового ринку та страхування. Важливе місце відведено виясненню особливостей. організації фінансів суб\'єкті підприємництва, виходячи із виняткової ролі підприємницької діяльності та приватної ініціативи у ринковій економіці. Крім того, дан характеристика фінансових відносин, які виникають у бюджетних т громадських організаціях та благодійних фондах.

У складі державних фінансів України розглянуто бюджетну систему, державні цільові фонди та державний кредит. У зв\'язку з тил що центральне місце у державних фінансах займає бюджетна система, головна увага приділена виясненню сутності бюджету, складу і принципам побудови бюджетної системи, розгляду складу доходів т видатків державного та місцевих бюджетів, характеристиці бюджетного процесу, організації міжбюджетних відносин.

1. На світі безліч професій. Що ж таке професія? Професія – це основний вид трудової діяльності. І яке ж задоволення ми відчуваємо, коли в руках улюблена праця. Тоді ти просто щасливий і красивий, бо твоя праця підноситься до творчості. Саме про це О.Довженко сказав так: \"найсвітліша краса людини в труді\".

Спочатку я не міг обрати собі спеціальність. Але згодом мені батьки допомоги і ми разом із ними вибрали спеціальність фінанси. Коли я потрапив до коледжу, наш вибір з батьками оправдав себе. В коледжі фахівці сказали, що професія фінанси є однією із найкращих. Її плюси в тому, що із такою спеціальністю можна працювати в різних установах і це є добре оплачувана робота. Хоча професія фінанси є напружена, відповідальна і клопітка праця.

2. Кожен спеціаліст повинен бути далекоглядним. Думати на декілька кроків у перед. Бути уважним для того, щоб виконував правильно фінансові операції. Справедливим, що у складних ситуаціях міг виносити справедливі рішення. А також кожен спеціаліст повинен бути: рішучим, працьовитим, спостережливим, надійним, розумним, мудрим та і ще багато позитивних якостей. Також спеціаліст повинен вміти:

- чітко обґрунтувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни \"Фінанси\";

- застосовувати при прийнятті рішень фінансові методи, важелі, стимули, санкції;

- використовувати у фінансовій практиці методи управління фінансами, фінансового планування, організаційні форми фінансового контролю;

- обчислювати суми податків та інших обов\'язкових надходжень до бюджету держави та бюджетів і регіональних фондів територіальних громад;

- розраховувати асигнування з бюджету в розрізі окремих груп видатків;

- ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного процесу,

- визначати джерела формування фінансових ресурсів підприємницьких структур, оптимізувати їх рівень і структуру;