ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Фінанси. Державні фінанси. Міжнародні фінанси → Фінансовий контроль: поняття та призначення, види, методи, органи управління

Приймаючи рішення про застосування інтенсивного нагляду і нагляду високого ступеня, Департамент банківського нагляду НБУ здійснює інспектування банків, їх відділень, філій, представництв, спрямоване на з\'ясування причин порушень і недоліків в роботі банку. Інспектори НБУ перевіряють законність операцій, що здійснюються, діяльність внутрішнього і зовнішнього аудиту, стан обліку, достовірність звітів, установчих і інших документів. За підсумками інспектування керівництву банку направляється інформація, в якій зазначаються причини виявлених недоліків, оцінюється фінансовий стан банку, його можливості і шляхи виходу із складної ситуації. Вимоги НБУ обов\'язкові для виконання.

На основі одержаної інформації про порушення в діяльності комерційних банків Національний банк України організовує наради з керівництвом банків, на яких виявляються причини недоліків та виробляються заходи по їх усуненню. Про зміст заходів і строки їх реалізації керівництво банку інформується письмово.

Має місце і відомчий фінансовий контроль. Це контроль (міністерств, інших органів державного управління за діяльністю підвідомчих підприємств, установ, організацій. Його здійснюють функціонально самостійні структурні контрольно-ревізійні підрозділи (управління, відділи, групи) міністерств і відомств, підпорядковані безпосередньо керівникам цих органів. Робота контрольно-ревізійних підрозділів перебуває під постійним наглядом Міністерства фінансів України. Не рідше одного разу на рік міністерства та відомства інформують про стан контрольно-ревізійної роботи Кабінет Міністрів України.

Основними завданнями відомчого контролю є: контроль за виконанням державних завдань, економічним витрачанням матеріальних і фінансових ресурсів, зберіганням державної власності, правильністю постановки бухгалтерського обліку, станом контрольно-ревізійної роботи, боротьба з приписками, безгосподарністю, марнотратством та надмірностями.

Основними формами відомчого фінансового контролю є ревізії і перевірки. Ревізії і перевірки фінансово-господарської діяльності призначаються в кожному окремому випадку керівником відповідного органу. Вони здійснюються в комерційних організаціях один раз на рік, в інших організаціях та установах — один раз у два роки. При проведенні ревізій ревізори зобов\'язані спиратися на трудові колективи, брати участь у виробленні пропозицій по усуненню виявлених порушень.

В рамках відомчого контролю здійснюється повсякденний, систематичний внутрішньогосподарський фінансовий контроль, тобто контроль, що здійснюється на конкретних підприємствах, в установах і організаціях їх керівниками та функціональними структурними підрозділами (бухгалтерією, фінансовим або фінансово-плановим відділом, відділами планування та нормування заробітної плати і т.д.).

Використана література

 1. Романів Михайло В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: НІОС, 1998.- 224с.

 2. Стефанюк, Ігор Богданович Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні: Спец.:08.04.01; Автореф. дис. канд. економ. наук.- К., 2002.- 16с.

 3. Германчук Петро Кузьмич, Стефанюк Ігор Богданович, Рубан Наталія Іванівна, Александров Вадим Трохимович, Назарчук Олександр Ілліч Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит.- К.: АВТ, 2004.- 424 с.

 4. Шутов, Микола Іванович Державний фінансовий контроль в Україні (теорія та практика): Монографія/ М.І.Шутов, В.А.Бабенко, Н.М.Стоянова.- Одеса: Юридична література, 2004.- 136с.- 12.00

 5. Фінансовий менеджмент.- К.: ЦУЛ, 2002.- 496с.

 6. Фінансовий аналіз.- К.: А.С.К., 2003.- 240с.

 7. Державний контроль: ревізія та аудит.- К.: АВТ, 2004.-

 8. Фінансовий аналіз.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 110с.

 9. Учет, контроль, анализ.- Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2005.-

 10. Планування, облік, звітність та контроль у бюджетних установах.- : , .-

 11. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія.- К.: КНЕУ, 2000.- 166с.

 12. Фінансовий кредит:від отримання до погашення.- Харків: Изд.дом \"Фактор\", 2003.- 24с..

 13. Усач Богдан Федорович Контроль і ревізія.- К.: Знання-Прес, 2005.-

 14. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К: ЦУЛ, 2002.- 496с.- 25.00

 15. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку.- К.: Слово, 2004.- 296с.

 16. Крамаренко Галина Олександрівна Фінансовий аналіз і планування.- К.: ЦУЛ, 2003.- 224с.

 17. Усач Богдан Федорович Контроль і ревізія.- К.: Знання-Прес, 2002.- 253с.

 18. Усач Богдан Федорович Контроль і ревізія.- К.: Знання-Прес, 2004.- 253с.

 19. Завгородний Виктор Петрович Налоги и налоговый контроль в Украине.- К.: А.С.К., 2001.- 639с.,

 20. Завгородний Виктор Петрович Налоги и налоговый контроль в Украине.- К.: А.С.К., 2003.- 639с.

 21. Алкоголь и табак: лицензированние, реализация, контроль.- Запорожье: Полиграф, 1998.- 124с.

 22. Шелудько Валентина Миколаївна Фінансовий ринок.- К.: Знання-Прес, 2003.- 536с.

 23. Лахтіонова Людмила Анатоліївна Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств.- К.: КНЕУ, 2005.-

 24. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. ВУЗів.- 2-е вид.,перероб. та доп.- К.: ЦУЛ, 2002.- 496с.

 25. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2005.-

 26. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2002.- 784с.

 27. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2000.- 784с.

 28. Пушкар Михайло Семенович Фінансовий облік.- Тернопіль: Вид-во \"Карт-бланш\", 2002.- 628с.

 29. Ткаченко Надія Марківна Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.- К.: А.С.К., 2001.- 784с.