ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Вступ

Автоматизація технологічних процесів є важливим засобом підвищення продуктивності праці, скорочення витрат матеріалів та енергії, покращення якості продукції, впровадження прогресивних методів управління виробництвом і підвищення надійності праці. При цьому важливе значення надається впровадження нової техніки. Всі сучасні автоматизовані системи управління побудовані на базі управляючоїт обчислювальної техніки мікропроцесорних засобів (мікропроцесорних контролерів (МПК)) та електронних обчислювальних машин (ЕОМ). Застосування МПК та ЕОМ покращує функціональні можливості обладнання, систем управління, значно підвищує надійність їх роботи і в кінцевому результаті позитивно відображується на якості продукції.

В даному курсовому проекті розроблена система автоматизації дільниці розстоювання та випікання хліба пшеничного на хлібокомбінаті №10 м. Києва на базі мікропроцесорного контролера Реміконт Р-130.

Запропонована система автоматизації дає можливість підвищити ефективність виробництва за рахунок зниження упікання хліба, економії пари та палива, знизити собівартість хліба, покращити якість хліба, його смакові властивості і зовнішній вигляд.

Схема автоматизації та її опис

Регулювання температури в розстойній шафі здійснюється за допомогою термоелектричного перетворювача ТХК-0179 (поз.2а). Природній сигнал від датчика надходить до уніфікованого перетворювача БУТ-20 (поз.2б), що входить до комплекту контролера Р-130. Перетворювач БУТ-20 перетворює природній сигнал термопари в уніфікований сигнал 0...5 мА. За допомогою міліамперметра М-1611 (поз.2в) відображується виміряна температура. Уніфікований сигнал надходить до контролера для програмної обробки. Даний контур має позиційне регулювання, тому з дискретного виходу контролера сигнал надходить до пакетного перемикача SA1, за допомогою якого встановлюється автоматичний чи ручний режим управління. Також в розстійній шафі здійснюється контроль за температурою за допомогою термоелектричного перетворювача ТХК-0179 (поз. 3а) та манометричного термометра ТГП-100 (поз. 1а).

Регулювання температури в пекарних камерах здійснюється зміною подачі газу до топки. Вимірювання температури здійснюється за допомогою термоелектричних перетворювачів ТХК-0179 (поз. 7а, 8а). Природні сигнали від датчиків надходять до уніфікованих перетворювачів БУТ-20 (поз. 7б, 8б), що входять до комплекту контролера Р-130. Перетворювач БУТ-20 перетворює природній сигнал термопари в уніфікований сигнал 0...5 мА. За допомогою міліамперметрів М-1611 (поз. 7в, 8в) відображуються виміряні температури. Уніфіковані сигнали надходять до контролера для програмної обробки. Регулювання витрати газу здійснюється за допомогою виконавчих механізмів МЭО-87Р. Тому з контролера сигнали надходять до блоків управління БУ-21 (поз. 7г, 8г) системи \"Каскад\". За допомогою блоків управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрати палива за допомогою кнопок управління, які розташовані на лицьовій панелі блока управління. З блоків управління сигнал надходить до магнітних пускачів ПМЕ-111 (поз. 7е,8е), а звідти – до виконавчих механізмів МЭО-87Р (поз. 7ж,8ж) та регулюючих органів (поз. 7з, 8з). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчих механізмів знімаються сигнали, що показують положення виконавчих механізмів. Сигнали надходять до показчиків положення ДУП-М (поз. 7д,8д), які розташовані на щиті оператора. Також за допомогою контролера здійснюється аварійна сигналізація за допомогою сигнальних ламп НL1, НL2, НLЗ, НL4.

Температура по зонах печі вимірюється за допомогою манометричних термометрів типу ТГП-100 (поз. 4а, 5а, 6а). Чутливі елементи термометрів розміщені в пекарній камері печі. Показові елементи розташовані біля печі.

Регулювання вологості в розстійній шафі здійснюється зміною витрати пари, що подається до шафи. Вимірювання вологості здійснюється за допомогою автоматичного психрометричного гігрометра АПГ-206 (поз. 18а). За допомогою міліамперметра М-1611 (поз. 18б) відображується виміряна вологість. Уніфікований сигнал надходить до контролера для програмної обробки. Даний контур має аналогове регулювання витрати пари, же здійснюється за допомогою виконавчого механізму МЭО-87Р. Тому з контролера сигнал надходить до блоку управління БУ-21 (поз. 18в) системи \"Каскад\". За допомогою блока управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрату палива за допомогою кнопок управління, які розташовані на лицьовій панелі блока управління. З блока управління сигнал надходить до магнітного пускача ПМЕ-111 (поз. 18д), а звідти - до виконавчого механізму МЭО-87Р (поз. 18е). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчого механізму знімається сигнал, що показує положення виконавчого механізму. Сигнал надходить до покажчика положення ДУП-М (поз. 18г), який розташований на щиті оператора.

Регулювання вологості в зоні зволоження здійснюється зміною витрати пари, що подається до печі. Вимірювання вологості здійснюється за допомогою автоматичного психрометричного гігрометра АПГ-206 (поз. 21а).За допомогою міліамперметра М-1611 (поз. 21б) відображується виміряна вологість. Уніфікований сигнал надходить до контролера для програмної обробки. Даний контур має аналогове регулювання витрати пари, яке здійснюється за допомогою виконавчого механізму МЭО-87Р. Тому з контролера сигнал надходить до блоку управління БУ-21 (поз. 21в) системи \"Каскад\". За допомогою блока управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрату палива за допомогою кнопок управління, які розташовані на. лицьовій панелі блока управління. З блока управління сигнал надходить до магнітного пускача ПМБ-111 (поз. 21д), а звідти - до виконавчого механізму МЭО-87Р (поз. 21е). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчого механізму знімається сигнал, що показує положення виконавчого механізму. Сигнал надходить до покажчика положення ДУП-М (поз. 21г), який розташований на щиті оператора

Регулювання часу випічки здійснюється зміною швидкості поду. Вимірювання швидкості поду здійснюється за допомогою тахометричного датчика ТЭРА-В (поз. 24а). За допомогою міліамперметра М-1611 (поз. 24б) відображується виміряна вологість. Уніфікований сигнал надходить до контролера для програмної обробки. Даний контур має аналогове регулювання виграти пари, яке здійснюється за допомогою виконавчого механізму МЭО-87Р. Тому з контролера сигнал надходить до блоку управління БУ-21 (поз. 24в) системи \"Каскад\". За допомогою блока управління оператор має змогу перевести систему в режим ручного управління і змінювати витрату палива за допомогою кнопок управління, які розташовані на лицьовій панелі блока управління. З блока управління сигнал надходить до магнітного пускача ПМЕ-111 (поз. 24д), а звідти - до виконавчого механізму МЭО-87Р (поз. 24е). Для полегшення процесу регулювання в ручному режимі з виконавчого механізму знімається сигнал, що показує положення виконавчого механізму. Сигнал надходить до показчика положення ДУП-М (поз. 24г), який розташований на щиті оператора Також за допомогою контролера здійснюється аварійна сигналізація за допомогою сигнальної лампи HL15.