ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Технічні науки. Металургія. Машинознавство. Електротехніка → Розробка плану покриття комірковим зв’язком

Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола

Курсовий проект

На тему:

Розробка плану покриття комірковим зв\'язком

Виконав

студ. гр. КІ-31

Львів-2010

ЗМІСТ

 1. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

 2. Завдання

 3. Вихідні дані

 4. ХІД РОБОТИ

 5. ПЛАН ПОКРИТТЯ ЗОНИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОМІРКОВИМ

ЗВЯЗКОМ (М. НОВОЯВОРІВСЬК)

 1. план розподілу частот виділеного діапазону між базовими станціями

 2. Результати розробки плану покриття

 3. вИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Розробка плану покриття комірковим зв\'язком

Метою роботи є оптимізація плану покриття, тобто забезпечення мобільного зв\'язку у заданій зоні з мінімально необхідним використанням апаратних і частотних ресурсів (кількості базових станцій та використаних частотних радіоканалів). Основні обмеження для планування коміркової системи є такими:

- кількість радіочастот, наданих одному оператору

КРЧ<62;

 • кількість радіочастот однієї базової станції КРЧБС< 16;

 • максимальний радіус комірки RM=5 км.

Реальний максимальний радіус комірки становить біля 35 км і значення RM=5 км прийнято як навчальний приклад.

Розрахунки для більшості пунктів роботи кожний студент має виконати для чотирьох варіантів розмір кластера N. Максимальна доступна кількість радіоканалів у кластері та комірці РЧ та КРЧБС) для цих варіантів наведена нижче.

N

3

4

7

12

КРЧ

3..48

4..60

7..56

12..60

КРЧБС

1..16

1..15

1..8

1..5

Обмеження КРЧ ≤ 62 типове для реальних систем С8М-900. Саме це число є верхньою межею кількості наданих кожному оператору частотних каналів із можливих 124.

 1. Завдання

Метою роботи є оптимізація плану покриття, тобто забезпечення мобільного зв\'язку у заданій зоні з мінімально необхідним використанням апаратних і частотних ресурсів (кількості базових станцій та використаних частотних радіоканалів). Основні обмеження для планування коміркової системи є такими:

- кількість радіочастот, наданих одному оператору КРЧ<62;

 • кількість радіочастот однієї базової станції КРЧБС< 16;

 • максимальний радіус комірки RM=5 км.

Реальний максимальний радіус комірки становить біля 35 км і значення RM=5 км прийнято як навчальний приклад.

Розрахунки для більшості пунктів роботи кожний студент має виконати для чотирьох варіантів розмір кластера N. Максимальна доступна кількість радіоканалів у кластері та комірці РЧ та КРЧБС) для цих варіантів наведена нижче.

N

3

4

7

12

КРЧ

3..48

4..60

7..56

12..60

КРЧБС

1..16

1..15

1..8

1..5

Обмеження КРЧ ≤ 62 типове для реальних систем С8М-900. Саме це число є верхньою межею кількості наданих кожному оператору частотних каналів із можливих 124.

Визначити кількість базових станцій та розмір однакових комірок, необхідних для покриття комірковим зв\'язком зони обслуговування заданого розміру, а також частотний план кожної базової станції.

 1. Вихідні дані

- довжина та ширина зони обслуговування, l1,l2;

кількість абонентів у зоні, КАБ;

 • інтенсивність викликів абонента на годину, λ;

 • середня тривалість сеансу зв\'язку, tс;

 • коефіцієнт секторизації антени, GА.

Коефіцієнт сеторізації GАнабуває значень від GА=1 (всеспрямована антена) до GА=3 (антена з шириною діаграми спрямованості 120°).

 1. ХІД РОБОТИ

 1. Згідно із заданою інтенсивністю викликів та середньою тривалістю сеансу визначити питоме навантаження від одного абонента (а):

а = λ tC[Ерл]. (1)

Використовуючи вираз (1) обов\'язково звернути увагу на відповідність одиниць вимірювання часу.

 1. Визначити навантаження від групи абонентів у зоні обслуговування (А):

А=КАБа (2)

Фізичним змістом параметра А є кількість одночасних розмов, які необхідно забезпечити у заданій зоні покриття.

 1. Визначити мінімальну можливу кількість комірок у зоні. Для цього треба розрахувати площу зони покриття

S = l1l2 (3)

та максимальну можливу площу комірки

SБСМАХ=Розробка плану покриття комірковим зв’язком (4)

Мінімальна можлива кількість комірок становитиме

KБСМІN=S/SБСМАХ (5)

 1. Визначити питоме навантаження, яке може забезпечити мінімальна можлива кількість комірок:

CMIN = 8 GA КРЧБСKБСМІN(6)

Розрахунки за (6) та у всіх подальших пунктах слід проводити для 4-х можливих значень N = 3, 4, 7, 12. У (6) КРЧБСслід обрати максимально можливою для кожного значення N, обрати коефіцієнт секторізації GAвідповідно до варіанту, а коефіцієнт 8 - це кількість тактів (таймслотів) у кожному кадрі TDMA системи GSM.

 1. Визначити мінімальну необхідну для покриття зони кількість комірок КБС НЕОБХ . Для цього треба розрахувати місткість (кількість фізичних каналів) комірки (CБС)

СБС = 8 GAKРЧБС, (7)

Звідки

КБС НЕОБХ =А/ СБС = А/(8 GA КРЧБС). (8)

Розрахунки провести для 4-х значень N.

 1. Визначити розрахункову кількість комірок КБС:

KБС =max (KБСМІN, КБС НЕОБХ). (9)