ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Економічна теорія. Економічні відносини → Фірма в системі ринкових відносин

Реферат

на тему:

Фірма в системі ринкових відносин

Фірма, як об\'єкт і суб\'єкт мікроекономічного аналізу в системі ринкових відносин. Фірма – економічний агент, що є споживачем засобів виробництва на ринках засобів, виробником продукції та її продавцем на ринках товарів і послуг. Головною метою діяльності фірми є отримання максимального прибутку, який виступає як різниця між виручкою та вартістю виробництва.

Слово \"фірма\" походить з італійської мови і означає підпис, тобто торгове ім\'я комерсанта. І сьогодні у ФРН, згідно з Торговим кодексом, фірма – це ім\'я юридично самостійного комерсанта, під яким він проводить свою діяльність і яким підписує договори.

Протягом кількасот років фірма була і залишається вагомим інструментом реалізації економічного та соціального прогресу. Вона ефективно функціонує при дотриманні певних умов, а саме тоді, коли існує недоторканість приватної власності та свободи особи. Фірма є місцем прикладання землі, праці, капіталу та підприємницького хисту, вона на практиці реалізує економічні інтереси національного господарства. Додамо також, що фірма розвиває інфраструктуру, створює робочі місця, забезпечує доходи на фактори виробництва, виробляє національне багатство тощо. Враховуючи те, що ресурси суспільства є обмеженими, фірми намагаються задовольнити безмежні потреби людей.

Фірми працюють з різною ефективністю, тому одні з них розвиваються і процвітають, а інші – банкрутують і вмирають.

Відповідно до правових аспектів розрізняють такі типи фірм:

- індивідуальна підприємницька фірма (один власник, який є менеджером);

- партнерство (колективне підприємство; кілька власників, які можуть працювати на фірмі);

- корпорація (багато співвласників-акціонерів, які для управління наймають менеджерів) (рис. 1).

Слід зазначити, що у вітчизняному законодавстві не використовується термін \'\'фірма\'\', а більш поширеним є \"підприємство\". В Україні правові аспекти діяльності підприємств регулюються Законами України \"Про підприємництво\", \"Про власність\" та ін., в яких визначаються поняття підприємства, підприємництва, організаційно-правові форми підприємництва.

Фірма в системі ринкових відносин

Рисунок 1. Основні типи фірм

Зауважимо, що поняття \"фірма\" і \"підприємство\" не завжди збігаються. Відповідно до існуючої теорії, підприємство –це економічна одиниця, в якій поєднуються фактори виробництва. Часто до складу фірми входить одне або кілька підприємств. Якщо фірма має одне підприємство, то поняття фірми і підприємства збігаються. У сучасній економіці більшість фірм мають одне підприємство. Однак існують і такі, які володіють та управляють кількома підприємствами.

Фірма, що володіє кількома підприємствами, які виробляють однакову продукцію є фірмою з горизонтальною структурою. Всі підприємства цієї фірми виконують подібні функції на товарному ринку. Проте фірма може володіти і управляти кількома підприємствами, кожне з яких здійснює свою стадію виробництва на відміну від інших. Фірми. що об\'єднують такі підприємства, називаються фірмами з вертикальною структурою. Крім того, існують фірми-конгломерати. Конгломерат – це фірма, яка виробляє широкий асортимент різних товарів та послуг на ринках. Наприклад, конгломератом можна назвати фірму, яка виробляє запчастини, взуття, цукерки, фарби тощо. В цілому на сучасному ринку існує багато різних фірм. Це і справжні гіганти, які захоплюють більшу частину ринку для реалізації своїх товарів, і дрібні фірми, що виробляють незначний обсяг продукції.

Отже, сучасна фірма – це складний багатогалузевий комплекс промислових, торгових та фінансових підприємств національного та міжнародного рівня. Головне в сьогоднішній фірмі – її кадри: підприємці, менеджери, вчені, інженери, робітники з їх майстерністю, професіоналізмом, компетентністю, інноваційним потенціалом, конкурентною енергією, управлінськими новаціями, що спираються на конкретну матеріально-технічну базу і реальну величину функціонуючого капіталу. Процвітання фірми, її популярність – похідні від таланту і праці її колективу.

Фірма впливає на долі своїх співробітників, життя багатьох людей різних країн. \"Дженерал моторз\", \"Нобель\", \"Грундіг\", \"БМВ\", \"Форд\" уособлюють економічну владу, могутність, економічний вплив. Фірми поповнюють ринок високоякісною продукцією, піднімають на транснаціональну висоту авторитет президентів і прем\'єр-міністрів. На сильні фірми спирається державна політика макроекономічної стабілізації. І під кінець, фірми-лідери, товари яких знають в усіх куточках планети, завойовують не лише ринок, але й симпатії покупців, мають товарний знак, який оцінюється дуже високо. Найвища честь для фірми, коли її назва стає синонімом товару, що виробляється.

Фонди фірми, їх види. Кругообіг і обіг фондів. У будь-якому процесі виробництва, незалежно від його суспільної форми, беруть участь матеріальні і особисті фактори виробництва. Якщо розглядати їх поза конкретною соціальною формою, то вони виступають як звичайні засоби створення корисного продукту, споживної вартості. І в цій якості засоби виробництва, створюючи матеріально-технічну основу виробництва, виступають як його виробничі фонди.

Засоби виробництва складаються з засобів праці (верстати, машини, устаткування тощо) та предметів праці (сировина, електроенергія, паливо та ін). Засоби виробництва і люди відіграють неоднакову роль у створенні національного доходу. Єдине його джерело – праця людини. Засоби виробництва є тими елементами виробництва, без яких сам процес праці в сучасних умовах є неможливим. Вони сприяють створенню національного багатства, однак самі національного доходу не створюють. Тому на підприємствах капіталістичного типу їх називають постійним капіталом. Та частина витрат капіталіста, яка йде на придбання робочої сили, утворює змінний капітал.

Виробництво не відбувається у вакуумі, воно завжди проходить у певній суспільній формі. В умовах капіталістичного способу виробництва, основним економічним законом якого є виробництво додаткової вартості, фактори виробництва набувають форми капіталу (засоби виробництва – постійний капітал, затрати на робочу силу – змінний капітал). Капітал, обслуговуючи всі стадії виробництва, знаходиться в постійному русі. В економічному розумінні цей рух – процес створення, збільшення і реалізації вартості. З точки зору організаційної, рух капіталу – це його кругообіг.

Життєвий шлях капіталу історично і логічно починається з грошової форми. Історично капітал скрізь протистоїть іншим формам багатств, як грошове майно купців і лихварів. Але, як відомо, гроші самі по собі не є капіталом. Щоб перетворити гроші в капітал, їх необхідно авансувати, зробити знаряддям експлуатації найманих працівників і створення додаткової вартості. Тому підприємець із своїм грошовим капіталом спочатку звертається до товарного ринку і ринку праці. Тут він купує засоби виробництва (ЗВ) і робочу силу (РС). Цей акт руху капіталу можна визначити за формулою: