ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Економіка (різне) → Просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності як умова його ефективної реалізації

Просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності як умова його ефективної реалізації

План

 1. Характеристика та вибір інвесторів.

 2. Презентація бізнес-плану, як спосіб залучення партнерів інвесторів.

 3. Переговори як початок ділових відносин з майбутніми партнерами.

 1. Характеристика та вибір інвесторів.

Як правило, ініціатори проекту не можуть диктувати свої вимоги для потенційних кредиторів. Вибір потенційних інвесторів здійснюється на підставі адекватності бізнес-плану вимогам, які пред\'являють креддитори до позичальників.

Всі фінансові установи здійснюють систематизовану оцінку позичальника та проекту на відповідність певним вимогам, на основі якої приймається рішення про надання чи відмову в кредиті.

Один з найбільш поширених методів такої оцінки передбачає збір та аналіз інформації за 5 категоріями і має назву \"п\'ятифакторний\" або \"5 с\":

особистість (character)

спроможність виплатити кредит(capacity)

капітал (capital)

забезпечення (collateral)

економічні умови (conditions).

Під поняттям \"особистість\" слід розуміти рівень менеджменту на підприємстві-позичальнику та його ділова репутація. Не менш важливим фактором для одержання кредиту є особистість керівника, його ділові та моральні якості.

Кредитоспроможність позичальника визначається:

 • достатністю попиту на продукцію позичальника та стабільністю цін на неї;

 • чистими грошовими потоками від проекту. При цьому необхідно доказати, що проект має певний запас фінансової стійкості. Наприклад: якщо вияснилось, що проект витримує максимальну ставку дисконту 30 %, а відсоткова ставка за кредит 45%, скоріше всього проект приречений на невдачу. Зовсім інша справа, якщо проект витримує ставку дисконту 45%, а кредит дають під 30%.

 • коефіцієнт покриття боргу = (чистий прибуток + амортизація) / (основна сума боргу + % за кредит). Загальноприйнятим вважається коефіцієнт покриття більше 1,5.

Структура і розмір капіталу та ліквідність позичальника

 • тут особлива увага звертається на співвідношення власного капіталу до суми всієї заборгованості підприємства (30; 70). Власний капітал позичальника є захистом для кредитора якщо ситуація виявиться гіршою, ніж передбачалось.

 • показник поточної ліквідності, як відношення короткострокових активів до короткострокових зобов\'язань (>1.5).

Забезпечення кредиту – це засіб страхування кредитором ризику неповернення клієнтом позички. Згідно з нині діючим законодавством кредити можуть бути забезпеченні:

-заставою

- гарантією банків або третьою особою

- поручительством

- свідоцтвом страхової компанії.

Нині в Україні діє дуже багато кредитні ліній, які займаються стимулуванням розвитку підприємництва у кожного свої вимоги. Після аналізу вимог потенційних інвесторів, ініціатори вибирають тих , які для них найбільш підходять.

Н-Д. 13 кредитних ліній за участю міжнародних інвестиційних компаній

34 інвестиційно консалтингових компаній.

Іноземні інвестори аналізують :

Фінансові умови будь-якої країни характеризують такими параметрами:

-економічна система (ринкова..)

- рівень розвитку підприємницької інфраструктури ( банківська, фінансова)

- рівень розвитку фізичної ринкової інфраструктури (біржі, оптові ринкти).

2. Презентація бізнес- плану , як спосіб залучення партнерів –інвесторів.

Після того як , зроблено вибір потенційних партнерів ,бажано зробити презентацію бізнес-плану

Для всіх потенційних партнерів надсилаються запрошення та копії бізнес- плану. Дана робота повинна бути проведена завчасно для того, щоб потенційні інвестори мали можливість прочитати бізнес- план до початку зустрічі.

Якщо ефективно провести презентацію, то складається враження, що ініціатори проекту можуть ефективно керувати проектом.

Презентація проекту розпочинається із виступу керівника проекту (20-30хв):

-підприємство, його продукція, послуги ,

-ринок (партнери , конкуренти),

-першочергові фінансові завдання,

-команда, яка буде здійснювати проект,

- умови та строки повернення кредитів.

Після виступу ініціатора повинні...

Бути готовими до запитань.

Надалі повинно проходити обговорення б. п., яке бажано провести у формі дружелюбної співбесіди.

Дати висловитись всім потенційним інвесторам, постаратись подивитись на проблему з їх точки зору.

 • Необхідно бути привітливим, ввіячливим та витриманим, але не фамільярним;

 • Бажано використовувати побільше стверджувальних речень;

 • Необхідно бути впевненим у собі, дивитись в очі своїх партнерів, прявляти ініціативу та ентузіазм у співбесіді;

 • Переговори можливи варто провести за круглим столом.

3. Переговори як початок ділових відносин з майбутніми партнерами.

Після того як один чи декілька інвесторів зацікавились проектом з ними проводять переговори.

Переговори проводять з кожним інвестором зокрема.

Мистецтво ділових переговорів є однією з умов успішності майбутнього бізнесу.

До початку переговорів інвестору бажано показати підприємство, звісно ту його частину, яку ви вважаєте за потрібне.

Ситуація полегшується, якщо на переговорах сторони займають дружні, партнерські позиції.

В таких випадках учасники переговорів займаються пошуком таких рішень, які б максимально задовільнили інтереси обох сторін.

Однак зачасту такого небуває і переговори йдуть по принципу „перетягування канату\", „хто кого\".

Реальна практика бізнесу не виключає зустрічі з нашим партнером, який використовує різні прийоми, які можна класифікувати як „грязні\".

 • Завишення початкового рівня своєї позиції;

 • Вимагання (коли сторони вже підійшли до підписання угоди, тут нові вимоги в надії отримати уступки);

 • Застосування ультиматумів (тиск на партнерів);

 • Блеф, або дача завідомо неправдивої інформації;

 • Відмова від своїх попередніх пропозицій (мета затягти переговори).

Найбільш розумна поведінка в даних ситуаціях- не відповідати взаємністю, не переривати переговори.

Бажано в таких випадках спробувати змінити правилагри, показати, що краще для обох сторін відовитись від торгу, а поповнити спільні зусилля на пошук компромісних рішень.

Досить позитивно на якість перегворів впливає постійне підвищення складності питань, що обговорюються.

Бажано поблему розділити на декілька складових і вирішувати її поетапно.

Добре відомий прийом „пакету\", коли декілька проблем об\"єднуються в один пакет і вирішуються разом.

Дає позиивний ефект і такий прийом, як розробка пропозицій які мають спільний інтерес.

Успіх переговорів в значній мірі залежить від кваліфікації ведучого, його знань предмету та навиків, а успішно проведені переговори приносять задоволення всіх учасників.