ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Екологія. Природокористування. Охорона довкілля → Вплив на людський організм електромагнітного випромінювання.

Реферат з екології

Вплив на людський організм електромагнітного випромінювання.

З часів існування життя на Землі всі організми перебувають під впливом природних електромагнітних полів (ЕМП): електричне поле, що утворюється між іоносферою й земною поверхнею, електричні й магнітні імпульси, що утворюються в моменти блискавок і які розпоширюються в атмосфері на великі відстані, магнітне поле нашої планети зі всіма його коливаннями. Живі істоти в ході еволюції пристосувались до впливу цих хвиль. Але з розвитком техніки, крім природних джерел ЕМП, у великому обсязі з\'являються технічні (штучні): телевізори й електробритви, лампи й холодильники, мікрохвильові печі, радарні станції, постійно зростає число телевізійних та радіостанцій, які випромінюють хвилі від середніх до ультракоротких, виникають мільйони радируючих пунктів управління на дорогах і в автомашинах, застосовуються ВЧ й НВЧ-енергія в різноманітних виробництвах, при будівництві й ремонті доріг; штучні супутники опромінюють нашу планету з космічного простору. Слід додати сюди й радіаційне випромінювання в тих місцях, які найбільше постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Людство живе в так званій \"хвильовій ванні\", інтенсивність полів якої в мільйони разів перевищує інтенсивність природних полів, тому все складнішим стає процес їх кількісної оцінки.

Майже неможливо передбачити наслідки цього електромагнітного впливу на наше здоров\'я. Але оскільки сучасне буття людини неможливе без цих технічних засобів, необхідно шукати шляхів захисту нашого організму від впливу хвильового випромінювання. Органи чуття людини в змозі зі всього електромагнітного спектру реєструвати лише вузький діапазон світлового й теплового випромінювань. Усе інше висковзає від нашого сприйняття й може зумовлювати небезпеку. Чим коротші хвилі будь-якого випромінювання, тим вони більше енергонасичені. Тому нижче певного порогу довжини хвилі вони мають загрозливий характер: можуть іонізувати атоми й молекули в клітинах організму й призводити до хаотичних станів біохімію клітин. Електромагнітні коливання з більшою довжиною хвилі хоча й не створюють іонів, можуть привести в рух молекули в клітинах організму. Внаслідок їх тертя виділяється тепло, організм розігрівається зсередини, а наші температурні датчики-рецептори шкіри не в змозі стати на перешкоді всього цього, бо містяться в поверхневих прошарках шкіри. Крім того, ЕМП викликають перешкоди в біострумах організму.

При оцінці впливу на людський організм електромагнітного випромінювання (ЕМВ) різноманітних частот особливий інтерес викликають високі (ВЧ), ультрависокі (УВЧ) й надвисокі частоти (НВЧ), бо тканини живого організму погано розсіюють високочастотне ЕМВ. Підвищена увага до НВЧ-випромінювання (й особливо до вкрай високочастотного (ВВЧ) випромінювання) пояснюється широким його застосуванням у сучасній радіолокації, промисловості, медицині, проведенні аварійно-рятувальних робіт й т. ін.

До так званої проблеми резонансних біоефектів, за твердженням Ю. Г. Григор\'єва (Роль модуляции в биологическом действии электромагнитного излучения // Радиационная биология. Радиоэкология. – 1996. – Т. 36. – Вып. 5., тісно торкається гіпотеза про можливий інформаційний вплив (чи дію) ЕМВ. Ще в 1964 році А. С. Пресман (Электромагнитные поля и живая природа. – М.: Наука, 1968.) сформулював гіпотезу про так званий інформаційний вплив та інформаційну значущість ЕМВ. Як вважає К. А. Іванов-Муромський (Электромагнитная биология. – К.: Наукова думка, 1977.), біологічну дію й роль ЕМВ й ЕМП в організмі слід розглядати не тільки з позиції енергетичних ефектів, але й з погляду інформаційної взаємодії з біологічними підсистемами.

У дослідженнях з ЕМП міліметрового діапазону були встановлені гострорезонансні ефекти. Ці ефекти слабо змінюються при варіаціях граничних порогів модуляції (ГПМ) в межах кількох порядків величин і виникають при дуже низьких ГПМ, що дає змогу авторам сформулювати гіпотезу про нетепловий вплив на організм міліметрового випромінювання (ВВЧ) (Дев\'ятков Н. Д., Голант М. Б., Бецький О. В. та ін. Нетепловые эффекты миллиметрового излучения / – М.: ИЗЭ АН СССР, 1981.). Автори вважають, що вплив ЕМВ мм-діапазону має інформаційний характер й реалізується через внутрішні системи прийому, обробки й передачі інформації організму. Під керівництвом академіка Н. Д. Дев\'яткова було організовано широкий спектр досліджень ЕМВ мм-діапазону, на основі яких сформульовано ряд, з нашого погляду, важливих висновків: 1) біологічні ефекти ЕМВ практично не залежать від інтенсивності ЕМВ; 2) характерною особливістю ЕМВ, яке діє на живі організми, є його \"резонансний\" характер; 3) відносна ширина активних частотних смуг досить мала – не перевищує одиниць процентів, а частіше становить навіть десяті й соті долі відсотка; 4) спостерігається ефект \"запам\'ятовування\" організмом впливів ЕМВ.

Автори отримали результати, які показують роль модуляції ЕМВ у зміні імунологічного статусу експериментальних тварин. Досить різке збільшення чи зменшення імунної реактивності відбувалось при специфічних частотах амплітудної модуляції. Ці два ефекти, мабуть, є незалежними, бо вони можуть бути результатом взаємодії ЕМВ з певними параметрами модуляції й різними біологічними мішенями.

З огляду на це яскравим прикладом слугують дослідження, які проведені на людях. Як вважає автор цієї праці, мається на увазі група хворих алергіків, у яких може розвинутись гіперчутливість до електричних полів. Такі хворі можуть навіть втратити свідомість під час блискавки чи при русі вздовж або під лініями електропередач. Подальші дослідження (Chey R., Monro J., Smith C. // J. Clinical Ecology. – 1986.) підтведжують наявність гіперчутливості в деяких алергіків уже до міліметрового ЕМВ при низькому ГПМ порядку 1 – 4 мк Вт/см2.

Таким чином, було показано виключно високу сприйнятливість частини людей, які страждають алергією, до електричних та електромагнітних полів у певних режимах модуляції. Цей феномен вимагає особливої уваги, бо він тісно пов\'язаний з механізмами сенсибілізації певних імунокомпетентних структур до ЕМВ й можливістю корекцій патологічних імунологічних станів за допомогою міліметрового ЕМВ, що особливо важливо для тих, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Дослідження А. В. Горбунової, М. М. Расулова, Н. В. Петрової, В. В. Португалова (Расулов М. М. // Пат. физиол. и эксп. терапия. – 1984. – № 3.; Горбунова А. В., Петрова Н. В., Португалов В. В. и др. // Язв. АН СССР. Сер. биолог. – 1981. – № 5.) та інших показали, що міліметрове ЕМВ впливає на досліджуваних тварин, які перебувають у стані емоційного стресу. Можливість впливу на функціональний стан центральної нервової системи (ЦНС) людини після психоемоційного стресу за допомогою модульованого низької інтенсивності ЕМВ мм-діапазону було встановлено у праці Н. Н. Лебедєвої та О. П. Сулімової (Магнитобиология. – 1994. – № 1.).

Отримані дані, які дають змогу В. Н. Ласко, Н. К. Сластеновій, В. П. Чернову (Магнитобиология. – 1994. – № 1.) та іншим стверджувати про можливість відтворення фармакологічних ефектів спазмолітиків на ЦНС тварин при дії модульованого ЕМВ. Автори використовували модуляцію, яка нав\'язується головному мозку за допомогою біоритміки у сігма-і тета-діапазонах. В іншому керованому експерименті були отримані результати, які показують можливість придушення умовних рефлексів у щурів під впливом мм-ЕМВ слабкої інтенсивності (Чернов В. П., Шиврин С. В., Сластенова Н. К. и др. // Магнитобиология. – 1994. – № 1.). У хронічних так званих експериментах Н. Н. Ткаченко, Н. К. Тумасової та Є. Л. Шульги (Магнитобиология. – 1994. – № 1.) на кішках був отриманий ефект полегшення міжзональних відношень між зоровою і соматичною областями кори лівої півкулі головного мозку при комплексному впливі спалахів світла й модульованого мікрохвильового впливу. Цей \"ефект\", на думку авторів, вказує на можливість біотропного впливу мм-ЕМВ.