ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Екологія. Природокористування. Охорона довкілля → Українські народні традиції використання природних факторів здоров’я

Реферат на тему:

Українські народні традиції використання природних факторів здоров\'я

Природні фактори у зв\'язку з екологічними проблемами шкідливо впливають на здоров\'я в наш час, і ці ж природні фактори з давніх часів використовувались нашими предками для зміцнення здоров\'я. Відновлення народних методів оздоровлення сприяє вихованню у молоді національної свідомості, духовності, сприяє формуванню здорового способу життя та зміцненню здоров\'я.

Взаємовідносини людини з навколишнім середовищем – одна з глобальних проблем сучасності. Сьогодні немає жодної дисципліни серед фундаментальних, гуманітарних, прикладних наук, в тому числі і валеології, як б не давали інформацію про взаємодію людини і навколишнього середовища. І цілком закономірно акцентується увага на розвитку екологічної кризи, техногенних впливів та природних катаклізмів, які негативно впливають на здоров\'я.

Усі ці фактори стосуються і України, де існують численні джерела техногенних забруднень як атмосфери та гідросфери, так і ерозія, забруднення та виснаження грунтів. Особливе місце займає ситуація, що пов\'язана з аварією на Чорнобильській АЕС [1,2,3,4,5]. Це викликає закономірну зацікавленість щодо здоров\'я, його відтворення та відновлення. Про це свідчать сотні методик оздоровлення і величезна кількість книг на полицях книжкових крамниць, які висвітлюють цю проблему, іноді з протилежних точок зору. У той же час недостатня увага приділяється національним традиціям виховання та збереження здоров\'я.

У результаті виховних дій мільйонів людей впродовж віків сформувався певний педагогічний досвід, який згодом викристалізувався у велику педагогічну мудрість – народну педагогіку [3, с.5]. Існуючи у природному середовищі, наші предки бачили не тільки шкідливий, але й оздоровчий вплив природних факторів на здоров\'я людини. Багатовікова практика життєдіяльності вилилась у своєрідну українську народну філософію здоров\'я, яка в основному опиралась на природні фактори збереження та зміцнення здоров\'я. Насамперед, як приклад для наслідування, ще із стародавніх часів було виховання м\'язової сили, витривалості, прудкості та гнучкості у підростаючого покоління. Без цих елементів фізичного виховання неможливо було здобувати засоби для життя та оборонятись проти нападників. Ці риси батьки прагнули виховувати у своїх дітей з раннього віку. Такі знання і вміння часто передавались дітям з казками, легендами, бувальщинами, піснями, ритуалами, звичаями.

Сьогодні загальновідомо, що природні фактори здоров\'я стимулюють функції організму за рахунок значних інформаційних потоків. У той же час людина на сучасному етапі в результаті урбанізації значною мірою ізольована від природного середовища. Зокрема, відсутній постійний контакт із свіжим повітрям, чистою і холодною водою, землею. Ми багато в чому втратили здатність сприймати корисні впливи навколишнього середовища, а інколи вони навіть викликають захворювання. Згадаймо хоча б протяги, яких так боїться сучасна людина, яка звикла до малорухомого застійного повітря у житлових, а досить часто – і у виробничих приміщеннях. Перебування на протязі часто асоціюється з небезпекою розвитку простудних захворювань. Створилась парадоксальна ситуація: необхідний для загартування і зміцнення здоров\'я контакт організму із свіжим повітрям досить часто стає у незагартованої людини шкідливим чинником для здоров\'я, викликаючи часто захворювання органів дихання, м\'язової та периферійної нервової системи.

Вкрай шкідливо впливає на органи дихання забруднення повітря пилом, який утворюється при неповному згорянні палива, оксидом вуглецю, азоту, сірки, що попадають в атмосферу насамперед з теплоелектростанцій, металургійних, хімічних, цементних заводів. Патогенний вплив цих речовин посилюється при поєднанні їхньої дії з продуктами вихлопних газів автомобільного транспорту, в умовах підвищеної вологості з утворенням так званого смогу.

Народна педагогіка заохочує до перебування на свіжому повітрі, до застосування так званих природних дихальних вправ – співу, грі на таких народних інструментах, як сопілка, трембіта, використання дітьми свищиків, народних танців. З давніх-давен нашому народу притаманна любов до пісні, яка супроводжувала українця всюди від народження і до самої смерті. Досить згадати такі прислів\'я та вислови:

Найдорожча пісня – пісня, з якою мати колисала;

Де праця, там і пісня;

Хто співає, той журбу проганяє;

Здоров\'я, розум і сопілка – мудра спілка.

Зміцнення здоров\'я методом загартування повітрям, у тому числі і з використанням елементів народної педагогіки , повинно посісти одне з чільних місць у життя сучасної людини.

Життєдіяльність людини знаходиться в тісному зв\'язку з гідросферою. Досить згадати, що організм дорослої людини на 60% складається з води. Без води людина не може прожити більше одного тижня. Одночасно гідросфера у процесі життєдіяльності людини постійно і дедалі у більших масштабах піддається забрудненню біологічними чинниками і ксенобіотиками. Основними забруднювачами води є промисловість та сільське господарство. Особливо шкідливими забруднювачами є нафта і нафтопродукти, виробничі та побутові стічні води, пестициди та гербіциди, неорганічні добрива, що широко застосовуються в сільському господарстві. Ці хімічні речовини, попадаючи в організм людини безпосередньо з водою або з продуктами харчування, викликають отруєння, нерідко є причиною найрізноманітніших недуг, в тому числі злоякісних новоутворень.

Не можна забувати і про такі катастрофічні впливи, як підтоплення грунтовими водами, повені, селі, цунамі, які не лише можуть негативно впливати на здоров\'я, але й забирати сотні, і навіть десятки тисяч життів. Крім цього, біологічне забруднення, тобто попадання зі стічними водами мікроорганізмів, викликає цілу низку шлунково-кишкових захворювань, з чим останніми роками щорічно стикається Україна у літній період року.

З одного боку, вода – це цілюща животворна сила, основа всього живого на землі, з другого, – грізна, руйнівна стихія. Вода завжди була у пошанівку у нашого народу. Згадаймо хоча б низку народних казок про живу і мертву воду, безліч прислів\'їв, приказок, народних повір\'їв, пов\'язаних з водою. Наші прадіди вірили, що оскільки вода має властивість змивати бруд, то з таким же успіхом може очищати людину від хвороби. Воду здавна використовували з лікувально-оздоровчою метою. На Україні з давніх-давен купали дітей у \"літеплі\" ( вода кімнатної температури) з добавлянням різного зілля (любистку, ромашки, чебрецю, полину, дуба та ін.), які мають антисептичну дію. Коли діти підростали, вони купались у місцевих водоймах до настання холодів, бігали під теплим літнім дощем. Парення в лазні і занурення в холодну воду, припарки і компреси, вологі обливання та обтирання рук і ніг, ванни та інші водні процедури використовувались здавна для лікування багатьох захворювань. Вода і тепер є одним із найпоширеніших методів загартування організму , який включає як температурний, так і механічний фактори впливу на організм.