ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Культура Київської Русі → Курсова робота


  1. Книжкова мініатюра

Особливим видом мистецтва Київської Русі була книжкова мініатюра. Це невід\'ємна складова мистецтва рукописної книги: написання тексту, художнього оформлення, виготовлення оправи. Загалом, середньовічна рукописна книга була надзвичайно дорогою річчю. Створення її потребувало багато часу. Відповідно до неї й ставилися, як до святині. Князь Ярослав Мудрий – великий шанувальник книг – заснував при Софіївському соборі в Києві бібліотеку. Найдавнішою рукописною книгою Київської Русі є \"Остромирове євангеліє\", написане в 1056 – 1057 рр. у Києві дияконом Григорієм на замовлення новгородського посадника Остромира. В ній на окремих аркушах вміщено три мініатюри із зображенням євангелістів Іоанна, Марка, Луки. Художникові, який дотримався усіх тогочасних канонів, вдалося створити яскраві психологічні образи, що свідчать по його неординарний хист.

  1. Народна творчість

Поряд із стародавніми писемними традиціями, що продовжували розвиватися в календарній та родинній обрядовості, виникає новий фольклорний жанр – білини , що уславлювали захисників рідної землі, народних героїв. Цей різновид героїчного епосу стає провідним у народній творчості епохи Київської держави, але згодом утворили своєрідний релігійний дуалізм. Наприклад, стали збігатися в часі давні звичаї зустрічати весну з Великоднем, русальні обряди – з християнською Трійцею, свято Купала – з днем Івана Хрестителя, Коляда – з Різдвом Христовим. Про високий рівень музичної культури князів свідчать твори давньоруської літератури, графічні сюжети книжкових мініатюр, фрески, тощо. Імена тогочасних співців Митуси та Ора згадуються в Іпатіївському та Галицько-Волинському літописах, а ім\'я легендарного Бояна – в літературній пам\'ятці культури Київської Русі \"Слово о полку Ігоровім\". Боян співав для київських князів у декламаційно-речитативній манері, акомпануючи собі на гуслях. Особливо шанували на Русі музику дзвонів. Ії колоритний перегук супроводжував християнські свята, збирав народ на віче.

Отже, музична культура Київської держави за короткий історичний проміжок сягнула високого рівня розвитку. Вона розвивалася на поліетичній основі, під впливом досягнень європейської музичної культури, водночас не втрачаючи власної самобутності.

Висновок

Київська Русь, об\'єднавши східних слов\'ян під владою київських князів, успадкувала духовні традиції своїх попередників і мала тісні стосунки з багатьма сусідніми народами.

З офіційним прийняттям християнства, культурний розвиток України-Русі піднявся на новий щабель. Сталися якісні зміни у світогляді русичів, розпочалося їхнє відродження в європейський культурний світ через опанування писемності, розвиток освіти й естетичних традицій візантійської культури, для якої були характерні урочистість, шляхетність, пишність, витонченість. Поряд з народним активно розвивається професійне мистецтво, релігійна і світська література, архітектура й монументальний живопис, іконопис, хорова та інструментальна музика.

Епоха Київської Русі – золотий вік розвитку духовної культури, цілісність якої забезпечували єдина мова, релігія, ментальність.

Ментальність (від лат. Розум, мислення) – сукупність світоглядних і поведінкових настанов індивіда або соціальної групи, що формується на глибинному психологічному рівні.

У часи тривалого занепаду, спричиненого монголо-татарською навалою, традиції Київської Русі зберігались в культурних осередках Галицько-Волинського князівства. Саме воно стало опорою українства тоді, коли Київ втратив минулу велич. Тут утворилося середовище для проникнення нових західноєвропейських ідей, що збагатили візантійську основу культуру русичів. Невід\'ємною частиною розвитку європейської культури середніх віків є вітчизняна культура польсько-литовського періоду, яка була тісно пов\'язана з європейським Відродженням (Ренесансом).

Долучалися до ренесансного процесу й вітчизняна культура. Проте умови для її розвитку склалися не вельми сприятливі: землі України-Русі були поділені між Польщею, Литвою та Угорщиною, зазнавали спустошливих набігів татарських орд.

Високі духовні традиції княжої доби живили патріотичними ідеями середовище русько-української еліти під час Реформації.

Реформація(від лат. Перетворення) – боротьба народів європейських країн проти католицької церкви у XVI ст.

Отже, тривале існування давньої культури України на перетині різних культурних шляхів зумовило її самобутність і розвиток, як складової загальноєвропейської культури

Список використаної літератури:

 1. В.М. Шейко \"Історія української культури\"

 2. І. Крип\'якевич \"Історія української культури\"

 3. Л.М. Масол, С.А. Никало \" Художня культура України\"

 4. О. Субтельний \"Україна\"

ПЛАН

 1. Вступ

 2. Духовний розвиток Київської Русі. Релігія.

 3. Мистецтво:

  1. Архітектура

  2. Монументальний живопис

  3. Іконопис

  4. Книжкова мініатюра

  5. Народна творчість

4. Висновок

Міністерство транспорту та зв\'язку України

Державний департамент з питань зв\'язку та інформації

Одеська національна академія зв\'язку ім. О.С. Попова

Доклад з предмету: Українська та зарубіжна культура.

На тему: \" Культура Київської Русі\"

Виконала: Гудз Олена Володимирівна

Перевірила: Бурцева Лідія Олексіївна

Одеса 2008