ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Культура Київської Русі → Курсова робота


Слов\'янський державний педагогiчний iнститут

РЕФЕРАТ

з iсторії України

Культура Київської Русі

Студента фізико-математичного

факультета I – курса

Пірко Iгора Сергійовича

Викладач: Саманцова Олена Валентинiвна

Слов\'янськ - 2004

Зміст:

 1. Вступ.

 2. Кирило та Мефодій – просвітники слов\'ян.

 3. Володимир Великий у культурному розвитку.

 4. Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі.

 5. Розвиток писемності. Освіта.

 6. Наука, література, книг описання.

 7. Архітектура та образотворче мистецтво.

 8. Розвиток медичних знань.

 9. Художня культура Київської Русі.

 10. Характерні особливості рукописної книги Київської Русі.

 11. Літературні пам\'ятки Київської Русі.

 12. Музичне мистецтво Київської Русі.

 13. Театральне мистецтво. Музика. Танок.

 14. Образотворче мистецтво: іконопис, фреска, мозаїка, книжкова мініатюра.

 15. Ткацтво, килимарство та вишивка.

 16. Внесок Київської Русі у розвиток культури.

 17. Список лiтератури.

1. Вступ.

Київська Русь — одна з могутніх держав Європи IX—XII ст. Вона відіграла велику роль в історії східних слов\'ян та інших слов\'янських народів. Давньоруська держава сприяла їх суспільно-політичному, економічному та культурному розвитку.

Древня Русь впливала на міжнародне життя Європи, підтримувала і розвивала торговельні, політичні й культурні зв\'язки з багатьма країнами Заходу і Сходу. Вона тісно співпрацювала з Візантією, Німеччиною, Францією, Угорщиною, скандинавськими країнами, а також зі східнослов\'янськими — Польщею і Чехією. Активно розвивалися культурні відносини з південними слов\'янами, особливо з Болгарією; як відомо, південнослов\'янська писемність справила вплив на писемність Русі, а з XI—XII ст. починається зворотний вплив Русі на південнослов\'янську писемність. Це ще раз підтверджує спільність походження, мовну спорідненість східних, західних і південних слов\'ян, близькість їхніх культур та історичної долі.

Руські купці торгували в державах Поволжжя, Волзькій Булгарії, Хозарії, доходили в Середню Азію до Багдада. Не залишалися поза увагою також народи Кавказу і Закавказзя.

Діти київських князів були пошлюблені з більшістю царських родин Європи, що також зайвий раз підтверджує впливовість Київської Русі на політичне життя своїх сусідів.

Спільність мови, території, духовної та матеріальної культури, спільна світоглядна позиція, державно-політичне життя, правові відносини (\"Руська Правда\"), спільна боротьба з ворогами сприяли формуванню в народів Київської Русі свідомого ставлення щодо об\'єднання руських земель в одну державу.

2. Кирило та Мефодій – просвітники слов\'ян.

Святі рівноапостольні просвітники слов\'ян, брати Кирило та Мефодій народилися в грецькому місті Солуні. Мефодій як воїн, напевно, був правителем Болгарського князівства. Згодом, прийнявши чернечий сан, оселився в одному з монастирів на горі Олімп.

Константин (у чернецтві Кирило) здобув освіту у кращих учителів Константинополя, зокрема у Фотія, майбутнього патріарха. За обдарованість та різнобічні знання сучасники назвали Кирила Мудрим. Згодом він перебрався зі столиці Візантії до монастиря, де вже жив Мефодій. Брати взяли на себе важкий послух — нести слово істини людям. Якось тримаючи шлях до хозар, Кирило та Мефодій зупинились у Корсуні, де в \"чудесний спосіб\" сподобили мощі священномученика Климента, а Константин знайшов Євангеліє та Псалтир, писані \"руськими письменами\", а також зустрів русина, який говорив мовою руською, і від нього перейняв її.

Почувши про освіченість і мудрість братів, моравський князь Ростислав запросив їх пропагувати слово Боже мовою слов\'ян. Вони дали згоду.

Разом із братом святим Мефодієм та учнями Гораздом, Климентом, Саввою, Наумом і Ангаляром святий Константин уклав слов\'янську абетку, переклав 863року Євангеліє, Апостола, Псалтир та вибрані Божі книги.

3. Володимир Великий у культурному розвитку.

По смерті Ярополка Володимир (980— 1015) стає повновладним господарем держави, до якої входило майже 20 різних земель — слов\'янських, фінських, тюркських. Спільною для них була княжа влада.

У цих землях постійно спалахували повстання, які Володимир придушував, але військова сила не забезпечувала спокою. Тоді Володимир вирішив змінити внутрішню політику, насамперед щодо війська: відмовився від найманців і сформував власне воїнство, з яким був у приязних стосунках.

Із цього середовища створюється власний кабінет. Історичні хроніки зберегли імена Володимирових соратників: Добрині, Вовчого Хвоста, Блуда та ін. Цю політичну акцію відзначають і билини, де знову зустрічаються Добриня, Альоша Попович, Ілля Муромець, Дюк Степанович. Володимир ліквідував кабінет місцевих \"ясних князів\" і роздав землі своїм дванадцятьом синам. Отже, він створив найбільшу в Європі державу, основою якої стала централізована влада, із сильною економікою, зі сталими торговельними і дипломатичними зв\'язками.

Проте ця могутня імперія не мала єдиної ідеології. Якщо говорити термінами сьогодення, у ній функціонувала неорганізована багатопартійна система. Володимир, силою здобувши золотий стіл і розширивши державу, розумів, що утримати її можна лише з допомогою консолідуючої сили, якою на той час була релігія. Прораховувались усі варіанти — політичний і світоглядний — як самим князем, так і його радниками. Потрібна була програма, що задовольнила б і народ, і владу, і сильного сусіда. Язичництво не влаштовувало. Після довгих вагань та аналізу всіх чинників зупинилися на православному християнстві як найближчому для слов\'янської Русі.

Християнство не було чимось невідомим для русичів, їм імпонували позиції православ\'я, які не мали подвійних трактувань і були досить гуманними порівняно з католицизмом, особливо у викладі Блаженного Августина, де людині відводилася пасивна роль, заздалегідь визначена вищою силою.

Після хрещення Русі Володимир закладає школи, куди набирає дітей із сімей як свого оточення, так і жителів міста з наказом: державі потрібні освічені люди. Вірогідно, одночасно з освітніми школами засновувалися школи для підготовки священиків. Розпочалося зведення успенської церкви, відомої як Десятинна — першого православного храму Київської Русі.

Прийнявши християнство, Володимир заснував школи, в яких готувалися власні кадри, перейняв кращі зразки містобудівництва та архітектури, живопису, науки, філософії, книгописання. Він увів Київську Русь у коло високорозвинених країн Європи.

4. Ярослав Мудрий і культурний розвиток Київської Русі.

Після тривалої міжусобної боротьби на Київський стіл сідає Ярослав (1019— 1054), прозваний Мудрим, який єдино-владно правив 18 років. Великою мірою він упроваджував усе краще, чого досяг Володимир: розширював кордони держави, зміцнював економічні й дипломатичні зв\'язки із західноєвропейськими володарями. Зокрема, він пошлюбив своїх дітей з багатьма королівськими дворами — Польщі, Німеччини, Саксонії, Франції, Скандинавії, Норвегії, Швеції. Про це розповідають скандинавські саги, німецькі хроніки та інші історичні джерела. Скрізь, куди приходили дочки Ярослава, вони несли із собою багатий посаг, міцні моральні засади та високий рівень культури. Історичні хроніки розповідають про шлюб Анни Ярославни з королем Франції Генріхом І. Ще за життя чоловіка вона стала співправительницею Франції. Це підтверджують багато актів погоджувальними записами: \"За згодою дружини моєї ...\" або \"... у присутності королеви Анни\". Після смерті Генріха І Анна була регентшею і досить успішно управляла королівством. Із собою вона привезла слов\'янське Євангеліє, на якому присягали всі наступні правителі під час коронування. На терени Франції Анна принесла найвищі досягнення культури України-Руси і гідно їх продовжила.