ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Хімія → Хiмiчнi властивості металів

Лабораторна робота

Хiмiчнi властивості металів

Хiмiчнi властивості металів

Необхідні прилади і реактиви:

штатив з пробірками,

розчини

H2SO4, HNO3 (розведені і концентровані),

КОН (концентрований),

стружка Cu, Zn,

гранули або порошок Al.

Дослід 1. Дія сульфатної (сірчаної) кислоти на метали

В одну з двох пробірок помістіть шматочок міді, в іншу – шматочок цинку і долийте по 1 мл розведеної сульфатної (сірчаної) кислоти. Пробірки з реагентами нагрійте на спиртівці. Подібний дослід виконайте з концентрованою сірчаною кислотою. Визначте можливі продукти відновлення розведеної і концентрованої сірчаної кислоти.

Що спостерігається?

Складіть рівняння реакцій і підберіть коефіцієнти.

Дослід 2. Дія нітратної (азотної) кислоти на метали

Методика проведення досліду аналогічна наведеній у досліді 1. Визначте можливі продукти відновлення нітратної кислоти.

Складіть рівняння реакцій, підберіть коефіцієнти.

Дослід 3. Дія розчину лугу на метали

У пробірку помістіть 1-2 мікрошпателя порошку або 1 гранулу алюмінію і долийте 1 мл концентрованого розчину лугу. Спостерігайте бурхливе виділення газу.

Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються, і відзначте роль лугу в цьому процесі.

Хімічні властивості Хрому

Хiмiчнi властивості металів

Необхідні прилади і реактиви:

штатив з пробірками,

розчини:

Cr2(SO4)3,

NaOH, (КОН)

H2SO4,

Na2CO3,

бромна вода.

Дослід 1. Одержання і властивості гідроксиду Хрому(III)

Виходячи з наявних реактивів, отримайте невелику кількість Cr(OH)3. Складіть рівняння відповідної реакції у молекулярному і іонно-молекулярному вигляді, вкажіть, колір осаду, що утворюється.

Дослідіть відношення Cr(OH)3 до дії лугів (NaOH або KOH) і кислот (H2SO4). Складіть рівняння відповідних реакцій у молекулярному і іонно-молекулярному вигляді. Лужний розчин Cr(OH)3 залиште для досліду 3.

Дослід 2. Гідроліз солей Хрому(III)

До невеликої кількості розчину солі Хрому(III) (декілька крапель) додайте таку ж кількість розчину карбонату Натрію. Поясніть, чому спостерігається утворення осаду. Складіть рівняння відповідних реакцій у молекулярному і іонно-молекулярному вигляді.

Дослід 3. Відновні властивості сполук Хрому(III)

До розчину гідроксохромату(III), який було отримано у досліді 1, додайте декілька крапель бромної води, суміш підігрійте. Як і чому змінюється забарвлення розчину? Складіть рівняння відповідної реакції.

Дослід 4. Рівновага в розчинах хроматів і біхроматів

Проведіть взаємне перетворення хромату в біхромат в кислому і лужному середовищі. Складіть рівняння відповідних реакцій у молекулярному і іонно-молекулярному вигляді. Вкажіть, як змінюється забарвлення розчинів при взаємних переходах хромат - біхромат.

Сімейство Феруму

Хiмiчнi властивості металів

Необхідні прилади і реактиви:

штатив з пробірками,

розчини

NaOH,

H2SO4,

FeSO4, FeCl3, CoCl2, NiSO4,

KMnО4, KI.

Дослід 1. Окисно-відновні властивості гідроксидів Fe(II), Co(II), Ni (II).

Виходячи з наявних реактивів, отримайте невелику кількість Fe(OH)2, Co(OH)2 і Ni(OH)2. Укажіть колір осадів у момент виділення. Як змінюється колір осадів з часом? Складіть рівняння відповідних реакцій і вкажіть, як змінюються окисно-відновні властивості по ряду Fe(OH)2, Co(OH)2, Ni(OH)2.

Дослід 2. Відновні властивості іонів Fe2+.

Помістіть у пробірку кілька крапель розчинів KMnО4 і H2SO4. Додайте до отриманого розчину кілька кристалів залізного купоросу. Як змінюється забарвлення розчину? Напишіть рівняння відповідної реакції.

Дослід 3. Окисні властивості іонів Fe3+.

У пробірку з декількома краплями розчину FeCl3 додайте декілька крапель розчину KI. Що спостерігається? Складіть рівняння відповідної реакції.

Хімічні властивості Мангану

Хiмiчнi властивості металів

Необхідні прилади і реактиви:

штатив з пробірками,

розчини

NaOH,

H2SO4,

Na2SO3,

KMnО4, KBr

бромна вода.

Дослід 1. Отримання і властивості гідроксиду Мангану(II)

Отримайте невелику кількість Mn(OH)2, відзначте колір осаду. Складіть рівняння відповідної реакції в іонно-молекулярному і молекулярному вигляді. Отриманий осад розділіть на дві частини у пробірки. Вміст однієї пробірки перемішайте. В другу пробірку додайте 4 - 5 крапель розчину гідроксиду натрію і 2 краплі бромної води. Як змінився колір осаду в пробірках? Поясніть явища, що спостерігаються, і складіть рівняння відповідних реакцій. Зробіть висновок про окисно-відновні властивості гідроксиду Мангану(II).

Дослід 2. Вплив рН на окисно-властивості перманганату Калію

а) До 2-3 мл нейтрального розчину перманганату Калію додайте розчин броміду Калію. Поясніть, чому не спостерігається виділення вільного брому.

б) У три пробірки налийте по 3-5 капель розчину KMnO4. У першу пробірку додайте 2-3 краплі розчину сірчаної кислоти, у другу - 2-5 крапель розчину гідроксиду Натрію. Потім додайте в кожну пробірку кілька кристаликів сухої солі Na2SO3. Як змінюється забарвлення розчинів у кожній пробірці? Складіть рівняння відповідних реакцій. Зробіть висновок про вплив характеру водного середовища на окисні властивості перманганату Калію.

Хімічні властивості Купруму

Хiмiчнi властивості металів

Необхідні прилади і реактиви:

штатив з пробірками,

розчини NaOH,

H2SO4,

CuSO4,

NH4OH,

Na2S, KI

Дослід 1. Отримання і властивості гідроксиду Купруму(II)

Виходячи з наявних реактивів, отримайте невелику кількість Cu(OH)2. Дослідіть відношення гідроксиду міді (II) до розчинів NaOH(розб.), NaOH(конц.), H2SO4 і NH4OH. Складіть рівняння відповідних реакцій у молекулярному і іонно-молекулярному вигляді. Вкажіть зміну забарвлення і поясніть явища, що спостерігаються.

Дослід 2. Отримання і властивості аміачного комплексу Купруму(II)

З наявних реактивів отримайте аміачний комплекс міді (II). Приведіть рівняння відповідних реакцій у молекулярному і іонно-молекулярному вигляді. Розділіть отриманий розчин на дві частини. До однієї частини додайте розчин NaOH, а до іншої – розчин Na2S. У якому випадку утворюється осад?

Дослід 3. Взаємодія солей Купруму(II) з йодидом Калію

До розчину сульфату міді додайте розчин йодиду Калію. Відзначте колір осаду, що випав. Складіть рівняння відповідної хімічної реакції в молекулярному і іонно-молекулярному вигляді.