ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Хімія → Лікарські речовини, що містять елементи 2 групи головної підгрупи ПС Д.І.Менделєєва

Рефератна тему:

Лікарські речовини, що містять елементи 2 групи головної підгрупи ПС Д.І.Менделєєва

Лікарські речовини, які містять кальцій.

Са , виходячи з будови атома, належить до неперехідних елементів. Для цих елементів характерна постійність ступеня окислення і утворення іонів із завершеною електронною конфігурацією, подібної до оболонки інертних газів. Са на зовнішньому електронному рівні має два валентні електрони, які він може легко віддавати, перетворюючись в іони з електронною конфігурацією аргону. Са – один з найважливіших біметалів, найпоширеніший серед них у природі його вміст в земній корі становить близько 3.5%. Він міститься в різних мінералах і гірських породах. У природі трапляється у вигляді карбонату СаСО3 ( кальцит, крейда, вапняк, мармур), фосфату Са3(РО4)2 (фосфорити, апатити), сульфату СаSО4 ( гіпс СаSО4*Н2О).

Добування. Са добувають електролізом розплавленої суміші солей хлориду і фториду Са, взятих у співвідношенні 1:3.

СаCl2 + CF2 → Ca + Cl2 + F2 ,

а також із оксиду Са

3 CaO + 2 Al → 3Ca + Al2O3.

Ідентифікація. Для Са властиві наступні хімічні реакції , за якими його визначають в грунтових витяжках, рослинах, сільськогосподарській продукції:

а) Карбонат амонію – осад білий, аморфний, при нагріванні кристалізується Са 2+ + (NH4)2CO3 →

CaCO3 + 2NH4

б) Сірчана кислота ( солі лужних металів) : з концентрованих розчинів дає білий осад

Ca+2 + SO42- → CaSO4

в) Оксалат амонію – основна якісна реакція в агрохімічному аналізі. Дає білий осад, який розчиняється в мінеральних кислотах, але нерозчинний в оцтовій кислоті

Са2+ + (NH4)2C2O4 → CaC2O4 + 2NH4

г) Забарвлення полум\'я. Леткі солі (хлориди або нітрати) забарвлюють полум\'я в цеглисто-червоний колір.

д) Для визначення вмісту разом з Магнієм користуються трилоном Б , з яким ці метали утворюють комплексну сполуку синього кольору.

Сучасні методи дослідження.

  1. Полум\'яна спектрометрія – на спектрофотометрах типа Флафо-4 з фільтром „Са\" – як якісний так і кількісний аналіз. Найякісніший та найшвидший аналіз.

  2. Атомна-абсорбційна спектрометрія.

  3. Фотоколориметрування.

  4. Масс-спектрометрія.

  5. Метод мічених атомів.

Кальцій оксид.

СаО – аморфні тверді кристали білого кольору або білий дрібний порошок, розчинний у воді та неорганічних кислотах.

Добування. Добувають з карбонату кальцію

СаСО3 → СаО + СО2↑

Кальцій гідроксид.

Добування.

СаО + Н2О → Са(ОН)2↓

Кальцій хлорид

Calcii chloridum

CaCl * 6H2O - прозорі кристали без запаху, гірко-соленого смаку. Препарат дуже гігроскопічний, на повітрі вивітрюється. Легко розчинний у воді, викликаючи при цьому сильне охолодження розчину, легко розчинний в 95% спирті.

Добування. Розчиненням крейди у кислоті хлористоводневій з подальшим очищенням та концентруванням:

СаСО3 + 2НСl → CaCl2 + H2O + CO2↑

У природних мінералах містяться домішки іонів магнію та феруму, які при обробці кислотою хлористоводневою переходять у MgCl 2 та FeCl2 . Отриманий розчин насичують хлором (FeCl2 окиснюють до FeCl3 ) , а потім додають надлишок кальцію гідроксиду:

2 FeCl3 + 3 Ca(OH)2 → 2 Fe(OH)3 ↓ + 3CaCl2

MgCl2 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 ↓ + CaCl2

Розчин збагачується кальцію хлоридом , а домішки випадають в осад, який відфільтровують. Надлишок кальцію гідроксиду переводять у кальцію хлорид кислотою хлористоводневою:

Ca(OH)2 + 2 HCl → CaCl2 + 2 H2O

Ідентифікація. Препарат дає характерні реакції на кальцій та хлориди. Кальцій визначають: до 1мл розчину солі кальцію прибавляють 1мл розчину оксалату амонію;утворюється білий осад, нерозчинний в оцтовій кислоті і розчині аміаку, але розчинний в розведених мінеральних кислотах.

Сіль кальцію змочена соляною кислотою і внесена в полум\'я пальника , забарвлює його в цеглово-червоний колір.

Якісна реакція на Са2

Са(ОН)2 + СО2 → СаСО 3 ↓ + Н2О

СаСО3 - каламутний розчин вапняної води, при подальшому пропусканні СО 2 розчин стає прозорим

СаСО3 + СО 2 + Н2О → Са(НСО3)2

розчинна сіль

Випробування на чистоту: 1г препарату розчиняють в 20 мл свіжопрокип \' яченій охолодженій воді, додають 1 каплю розчину метиленового червоного. Забарвлення розчину повинно змінитися від додавання не більше 0.05 мл 0.01 н. розчину їдкого натрію або соляної кислоти.

Кількісне визначення. Близько 0.8 препарату ( точна наважка ) , зважена в закритому бюксі, розчиняють у воді , переносять в мірну колбу ємкістю 100 мл , доводять об\'єм розчину водою до мітки і ретельно перемішують.

До 25 мл приготовленого розчину додають 5 мл аміачно буферного розчину, 0.1 г індикаторної суміші або 7 капель розчину кислотного хром темно-синього і титрують 0.05 м розчину трилону Б до синьо-фіолетового забарвлення.

1 мл 0.05 м розчину трилону Б відповідає 0.01095 г

СаСl2 * 6 Н2О, якого в препараті повинно бути не менше 98.0%.

Комплексонометрія, пряме титрування в присутності натрію гідроксиду, індикатор - кальконкарбонова кислота

Титрують натрію едетатом до переходу фіолетового забарвлення в синє.

Зберігання. В невеликих, добре закупорених скляних банках з пробками, залитих парафіном, в сухому місці.

Застосування. Джерело іонів кальцію; антиалергічний засіб, як засіб , що зменшує проникність судин , як кровоспинний засіб, як антидот при отруєнні солями магнію.

Кальцію сульфат.

СаSO4 * Н2О - білий , дрібний, аморфний порошок білого або злегка сіруватого кольору. Мало розчинний у воді. Водний розчин має нейтральну реакцію. До 5 частин води додають 10 частин препарату і розмішують на протязі 10 хвилин; при цьому не повинен появлятися запах сірководню. Одержана суміш не швидше 4 хвилин і не пізніше 10 хвилин повинна затверднути, утворюючи тверду щільну масу.

Лікарські речовини, які містять магній.

Магній належить до елементів , найбільш широко розповсюджених у природі. Його вміст у земній корі сягає 2%. Маючи високу активність , у природі зустрічається тільки у вигляді сполук : доломіт MgCO3 * CaCO3 , магнезит MgCO3 , тальк 3MgO * 4SiO2 * H2O .

За фізіологічною дією іони магнію - антагоністи іонів кальцію, наркоз та параліч, викликані іонами магнію, знімаються іонами кальцію, і, навпаки, токсична дія солей кальцію знімається введенням солей магнію.

Магній – серебристо-білий порошок або стружка. Нерозчинний у холодній воді , мало розчинний у гарячій воді, легко розчинний в розбавлених кислотах і розчинах солей амонію.