ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Економіка підприємства → Економіка виробничо-господарських процесів

КУРСОВА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ:

НА ТЕМУ:

Економіка виробничо-господарських процесів

ВИХІДНІ ДАНІ

  1. Види продукції – моделі А і Б.

  2. Обсяги річної програми продукції кожного виду, шт. – А - 6600; Б - 3600.

  3. Сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1 виріб (кожної моделі), тис. грн. на А – 3,65; на Б – 3,7.

  4. Потреба в матеріальних ресурсах (матеріалах і комплектуючих виробах:

   № п/п

   Ресурси

   Норма на виріб, тис. грн.

   Примітка

   Виріб А

   Виріб Б

   1

   Матеріали (М)

   0,748

   0,357

   Без ПДВ

   2

   Комплектуючі вироби (К)

   1,20

   1,310

   Без ПДВ

  5. Нормативна трудомісткість (верстатомісткість) одного виробу кожного виду, тис. нормо годин (тис. верстатогодин) А- 0,437; 0,380, Б – 0,400; 0,340.

  6. Плановий коефіцієнт виконання норм виробітку – 1,15.

  7. Тарифна ставка (середня) основних робітників, грн./год. – 3,1.

  8. Тарифна ставка (середня) допоміжних робітників, грн./год. – 2,55.

  9. Додаткова заробітна плата основних робітників, % від їх основної зарплати – 12.

  10. Додаткова заробітна плата допоміжних працівників, % від їх основної зарплати – 5,1.

  11. Чисельність допоміжних робітників, % від чисельності основних робітників – 16,5.

  12. Чисельність інженерно-технічних працівників (ІТП), % від чисельності всіх робітників – 15,5.

  13. Чисельність службовців, % від чисельності всіх робітників – 7,5.

  14. Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), % від чисельності всіх робітників – 4,5.

  15. Середньомісячний оклад ІТП, грн./особу – 720.

  16. Додаткова зарплата ІТП, % від окладу – 17.

  17. Середньомісячний оклад службовців, грн./особу – 580.

  18. Додаткова зарплата службовців, % від окладу – 11.

  19. Середньомісячний оклад МОП, % від окладу –470.

  20. Додаткова зарплата МОП, % від окладу – 15,5.

  21. Структура основних фондів по групах, %% від сумарних капіталовкладень на річну програму виробів А і Б.

Група І. будови, споруди, їх компоненти, передавальні пристрої, житлові будинки та їх частини – 51;

Група ІІ. Автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні пристрої, інструменти і інше – 8;

Група ІІІ. Інші основні фонди, що не ввійшли в групи І, ІІ, ІV (в т.ч. технологічне обладнання) – 20,5;

Група ІV. Електронно-обчислювальні машини, машини для автоматичної обробки інформації, телефони, мікрофони, рації і інше – 20,5.

  1. Відрахування на соціальні заходи від фонду заробітної плати (основної і додаткової) для кожної ктегорії працівників – 32; 4; 1,5.

  2. Поза виробничі витрати (на збут), % від виробничої собівартості виробів (однаково для А і Б) – 3,3.

  3. Величина прибутку від реалізації одного виробу (від повної собівартості, окремо для кожного виду продукції), % для А – 8; для Б – 10.

  4. Величина сумарного нормативу оборотних коштів, (50% від поз.3,гр.11,табл.1) – 50.

3. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА.

3.1. Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючи вироби (без ПДВ) на річну програму виробів А і Б (з врахуванням 10% витрат на транспортно-вантажні роботи). Результати вводимо в таблицю 1.

Визначаємо витрати на річну програму на паливо та енергію для виробу А.

Сс.м.=0,7486600=4936,8 (тис. грн.);

Ск.=1,206600=7920 (тис. грн.);

Сзат.=4936,8+7920=12856,8 (тис. грн.).

Визначаємо витрати на річну програму на паливо та енергію для виробу Б:

Сс.м.=0,3573600=1285,2 (тис. грн.);

Ск.=1,3103600=4716 (тис. грн.);

Сзат.=1285,2+4716=6001,2 (тис. грн.).

Визначаємо транспортні і заготівельні витрати на матеріали і комплектуючі вироби для виробу А:

Ст.м.=4936,810%100%=493,68 (тис. грн.);

Ст.к.=792010%100%=792 (тис. грн.);

Ст.=493,68+792=1285,68 (тис. грн.).

Визначаємо транспортні і заготівельні витрати на матеріали і комплектуючі вироби для виробу Б:

Ст.м.=1285,210%100%=128,52 (тис. грн.);

Ст.к.=471610%100%=471,6 (тис. грн.);

Ст.=128,52+471,6=600,12 (тис. грн.).

Визначаємо витрати на матеріальні і комплектуючі вироби для виробу А:

См.=4936,8+493,68=5430,48 (тис. грн.);

Сс.к.=7920+792=8721 (тис. грн.);

Сс.=5430,48+8721=14142,48 (тис. грн.).

Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючі вироби для виробу Б:

Сс.м.=1285,2+128,52=1412,72 (тис. грн.);

Сс.к.=1412,72+5187,6=6600,32 (тис. грн.);

Сс.=1412,72+5187,6=6600,32 (тис. грн.).

Визначаємо витрати на матеріали і комплектуючі вироби для виробів А і Б разом:

Ср.м.=Ссм (А) +Ссм(Б);

Ср.м.=5430,48+1472=6843,20 (тис.грн).

Сс.к.=Сск(А) +Сск(Б);

Сс.к.=8712+5187,6=13899,6 (тис. грн.).

Ср.м.+Ср.к.=13899,6+6843,20=20742,8 (тис.грн).

Таблиця 1.

Витрати на матеріальні ресурси.

№ п/п

Ресурси

На один виріб,

тис. грн.

На річну програму, тис. грн.

Транспортні і заготівельні витрати, тис. грн. (10% від витрат на річну програму)

Сумарні витрати,

тис. грн.

Разом на А і Б, тис. грн.

А

Б

А

Б

А

Б

А

Б

А+Б

1

Матеріали (М)

0,748

0,357

4936,8

1285,2

493,68

128,52

5430,48

1412,72

6843,20

2

Комплектуючі вироби (К)

1,20

1,310

7920

4716

792

471,6

8721

5187,6

13899,6

3

Всього:

1,948

1,667

12856,8

6001,2

1285,68

600,12

14151,48

6600,32

20742,8

3.2. Визначаємо сумарні (на річну програму) витрати на енергію та паливо для технологічних і побутових потреб (умовно приймаємо 0,5% від загальних витрат на матеріальні ресурси):

Сеп.= 20742,80,5%100%=103,71 (тис. грн.).

3.3. Визначаємо балансову вартість основних фондів (основного капіталу). Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.

Ксум.=КN,

де Ксум. – сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва річної програми;

К – сумарна величина капіталовкладень для організації виробництва на 1 виріб;

N – обсяг річної програми.