ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Підприємництво. Підприємницька діяльність. Бізнес → Діагностика і контроль в системі управління промисловим підприємством

Реферат на тему:

Діагностика і контроль в системі управління промисловим підприємством

1. Місце і роль діагностики в системі управління підприємством

Функція \"організація\" в менеджменті розглядає не тільки первинну побудову організаційної структури але і її вдосконалення і в першому, і в другому випадку першим етапом виступає діагностування Діагностика займається оцінкою всіх сторін діяльності підприємства Метою діагностики е виявлення можливостей і ресурсів діяльності підприємства Діагностуванню підлягають наступні сфери діяльності підприємства

1) організаційна структура управління В цьому випадку аналізуються цілі діяльності, стратеги управління, рівні управління, чисельність робітників тощо

При аналізі цілей діяльності необхідно визначити:

 • ринок, на якому буде функціонувати підприємство

 • основних конкурентів

 • продукцію, що буде вироблятись фірмою

 • рівень кваліфікації персоналу

При аналізі рівнів управління необхідно звернути увагу передусім на наступні елементи:

 • чисельність управлінського і промислово-виробничого персоналу

 • вивчення і прогнозування попиту

 • ступінь централізації

 • наукової організації праці

 • кількість структурних підрозділів

 1. функціональна структура При аналізі функціональної структури збирають наступну інформацію:

 • кількість вхідної і вихідної інформації

 • функції структурних підрозділів і робітників апарату управління

Ціль аналізу функціональних структур підрозділів і робітників апарату управління полягає в наступному:

(a) визначення рівня функціональної спеціалізації

(b) виключення дублювання функцій між підрозділами і робітниками

(с) спеціалізація, кооперація і розподіл праці

Для аналізу використовуються положення про відділи, посадові інструкції

(d) перелік технічних засобів, за допомогою яких обробляється інформація

3) управління персоналом Характеризується наступними параметрами:

 • чисельність робітників апарату управління

 • чисельність робітників на підприємстві в цілому

 • співвідношення між управлінцями і технічними спеціалістами

 • рівень кваліфікації робітників

 • плинність кадрів

Діагностування персоналу здійснюється за допомоги наступних показників:

 • характер управлінського мислення

 • рівень технічної грамотності і теоретичних знань по управлінню

 • ступінь працездатності

 • готовність до ризику

 • рівень сприйняття нового

4) система мотивації. Діагностика системи мотивації дозволяє назначити на скільки інтереси робітника пов\'язані з інтересами підприємства Мотивація праці пов\'язана з організацією праці, а організація праці - з організацією управління. Організація управління включає в себе:

 • організацію робочих місць

 • оснащення матеріально-технічними засобами

 • рівень комп\'ютеризації

5) діловодство (організація роботи з документами) Діагностування отримання - передача документу, обробка, облік, реєстрація, контроль, зберігання, підготовка в архів, знищення.

 1. Діагностування процесів управління Характеризується наступними показниками:

 • Кількість процедур управління

 • Кількість форм документів

 • Методи управління

 • Функції управління

 • Технічні засоби управління

 • Створення автоматизованих робочих місць

2. Сутність контролю як способу організації управління підприємством

Контроль - це управлінська діяльність завданням якої є кількісна і якісна оцінка і облік результатів діяльності підприємства. Об\'єктом контролю є саме підприємство та його окремі сторони діяльності:

 • Випуск продукції

 • Якість продукції

 • Фінансовий стан підприємства

 • Ресурси, що використовуються

 • Техніка безпеки

 • Організація управління

 • Грошові засоби

 • Управлінські рішення

 • Норми, плани, нормативи тощо

Перелічені об\'єкти можна певним чином згрупувати, в результаті чого формуються наступні напрямки контролю:

1 фінансовий

2 контроль якості продукції

3 контроль за умовами праці

Принципи контролю:

• всеосяжність - розповсюдження контролю на всі сфери діяльності

• науковість

• економічність

• дієвість - швидка реакція на результати контролю

Контроль як спосіб організації управління забезпечує:

(a) оцінку реальної ситуації

(b) можливість внести необхідні корективи

З цією метою контроль вирішує наступні завдання:

 • виявлення і профілактика порушень в технології виробництва

 • виявлення і профілактика недотримання договірних зобов\'язань

 • попередження збиткової роботи окремих підрозділів

Прийоми організації контролю:

 • формальна перевірка

 • нормативно-правова перевірка

При здійсненні документальної перевірки та здійсненні контролю використовуються наступні закони:

 • \"Про державну податкову службу в Україні\"

 • \"Про державну ревізійну службу контролю\"

 • \"Про підприємництво\"

 • Положення \"Про документи та записи бухобліку підприємств промисловості\" тощо

Види контролю:

 • Попередній

 • Поточний

 • Заключний

3. Сутність, завдання і функції контролінгу

Процес розвитку контролю сформував новий напрямок в системі контролю - контролінг - сукупність всіх форм контрольної діяльності, призваний об\'єктивно і якісно проаналізувати і оцінити роботу організації для її розвитку чи вдосконалення

Види контролінгу:

 • Адміністративний — перевірка процесів і явищ з метою фіксації поточного стану і відхилення від адміністративних значень Технологічний

 • Ревізія - документальна перевірка фін -господарської діяльності організації чи посадової особи з метою визначення правильності та законності їх дій Ревізія може бути планова і непланова

 • Аудит - документальна перевірка даних, що відповідають професійній діяльності, яка встановлює рівень їх відповідності певним стандартам, нормам, критеріям

Контролінг буває активним і пасивним.

Пасивний контролінг (ревізія, аудит) характер-ся періодичними діями по контролю, активний (адміністративний, технологічний) - характер-ся безперервним контрольним процесом.