ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Архітектура. Будівництво → Сакральна дерев’яна архітектура Покуття

Викликає захоплення церква св. Михайла, побудована з "різаного дерева" в с. Печеніжині, а також передміська печеніжиньська церква Воскресіння. Цінними пам'ятником дерев'яної архітектури XVIII ст. є церква Богородиці у Ворохті, розташована в мальовничій гірській місцевості. Вона відзначається найдосконалішими пропорціями і надзвичайно гармонійними формами. Зовнішнім виглядом вона нагадує церкву в с. Ясиня Рахівського р-н. – з центральним і східним зрубами, які зберігають ще просту чотирискатну форму покуття.

2. Генеза дерев'яних споруд та їх типологія.

Перші відомості про сакральну архітектуру до-християнських часів і часів становлення християнства ми знаходимо в "Книзі Книг" – "Біблії", в старому і новому її завітах.

Першою культовою архітектурою можна вважати жертовники на яких приносили люди жертву цілопалення Господові: " І збудував Ной жертовника Господові. І взяв він із кожного чистого птаства і приніс на жертовнику цілопалення".

Але згодом, як знаходимо в Біблії, в книзі вихід 25, Господь звертається до Мойсея, щоб збудував він із синами ізраїлевими церкву і зробив престол і кивот та інші церковні атрибути. "І нехай збудують Мені святиню, - і перебуватиму серед них. Як усе, що я покажу тобі – будови скинії та будову речей її, і так зробите і зроблять вони ковчега з акаційного дерева, - два лікті і пів довжини його...", "... і покладеш до ковчегу це свідоцтво, що Я тобі дам". Біблія нам подає також ім'я першого майстра, що збудував скинію, тобто церкву; зробив ківот та інші священні речі.

Ім'я його Бецал'їл, син Урієвий, сина Хура Юдиного племини.

Потім знаходимо в другій книзі хронік 2,3 рядки: "І зачав Соломон на горі Морійя...". Саме Соломон постає першою людиною, яка збудувала мурований храм – дім Господа Бога.

В Новому Завіті в описі таємної вечері рядки: "Як Вони споживали Ісус взяв хліб, і поблагословив, поламав і дав, і дав їм і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло Моє!". І взяв він чашу, і, вчинив подяку, подяку їм, - і пили з неї всі. І промовив до них "Це кров моя Нового заповіту, що за багатьох проливається...". По смерті й воскресінню Христа – суть церкви дещо змінилася.

Тепер в ківоті зберігається "тіло" й "кров" Ісуса Христа, яку приймають в жертву Господові за людські гріхи.

3. Художньо – конструктивні ознаки храмових будівель.

Церкви Покуття переважно дерев'яні. Дуже давніх серед них мало. Є церкви, збудовані в 17-18 ст., але більшість – у 19- поч. 20 ст. Як і всі дерев'яні церкви Гуцульщини, наші церкви в переважній більшості одноверхі, рідше зустрічаються три-й п'ятиверхі у плані майже всі вони хрещані й поділяються на п'ять типів. Згідно з цим поділом всі вони в плані утворюють хрест, або ж хрест зі скороченим центральним зрубом. Серед них є й такі, в яких значно видовжений бабинець, але бокові рамена скорочені.

З обстежених понад 50 церков Покуття видно, що чим старша за віком церква, тобто, не пізніше кінця 18 ст., тим менша вона за розміром і в більшості належить до тих церков, що в плані утворюють рівнораменний хрест. Церкви здебільшого поставлені на краю села, рідше – в центрі. У такому випадку церква становить ядро поселення. Більшість церков обнесені дерев'яним, або металевим парканом. У багатьох селах біля церкви розташований цвинтар. Подекуди такий архітектурний ансамбль доповнюється дзвіницею, що стоїть біля церкви. Як покрівельний матеріал, використовується гонта, в новітні часи – бляха. В мурованих церквах, що повстали останніми роками на місці зруйнованих або спалених, можна помітити східний тип церкви, проте з відчутн6ими західними впливами і елементами традиції дерев'яної народної архітектури.

З початку ІІ половини XVIII ст. українське худонє дерево, передовсім іконостасне різьблення формується із зростаючою декоративністю, у напрямі бароко. Ремісні цехи теслярів і різьбярів, котрі пропонували замовлення на спорудження і обставу храмів. Теслярі, будівники володіли також різними техніками різьблення та профілювання.

З XVII ст. нам стають відомі майстри, які були водночас і виконавцями профільних та різьблених частин церков: Ілля Пантелеймон, "Григорій тесля з Дрогобича" – напис на сволоку церкви с. Воскресінці.

У XVIIст. Починає формуватися система зовнішнього оздоблення архітектури Українських Карпат. Виступи балок, так звані "виступи", у місцях зрубів прикрашували профілюванням у вигляді округлих напливів хвилястих форм. А стовпи моделювали ритмічним чергуванням ковбиків, "диньок", валиків, жгутів тощо.

Гзимси, фризи, карнизи – це профільовані дошки іноді відповідно різьблені балки.

Унікальним зразком гармонійної єдності архітектурних форм декоративних частин будівлі є дерев'яна церква св. Миколи із села Живачів Тлумацького р-ну., збудована 1763р., невідомим майстром.

Збереглися скупі дані про майстрів – теслярів XVIII ст.: Василь Колтика, Данило Прокопій, Павло З Битлі, Матей Гилить, Лесь Ковчуків. Майже всі майстри були місцеві, тобто вихідці з Бойківщини та Гуцульщини.

Профільовані стовпи ганків церков у вигляді подвійних балясин і ковбиків ще зустрічаютьємо в селах Балинці, Олешеві, Грушці. Найбільше уваги майстри привертали різьбленню церковних одвірків, карників, сволоків, риглів тощо.

Різблення на архітектурних деталях церков та дзвіниць Українських Карпат майстри – будівниць застосовували не так часто. Ця техніка декорування орієнтована на сприйнятті з близька. У карпатській сакральній архітектурі українців переважає плоску різьблення. Рельєфне різьблення, композиційні елементи якого зображають стилізовану рослинність трапляється вкрай рідко.

Контурне різьблення з вибраним тлом на конструктивних деталях східнокарпатських церков рідкісне явище. Із культових споруд Українських Карпат виявлено на даний час унікальний випадок застосування такого підвиду різьблення. Орнаменти складають поширені на карпатських теренах мотиви: "квадратики", "хвильки", "драбинки", "фасульки", "зубчики".

Плоским виїмчастим різьбленням оздоблені одвірки церкви св. Дмитра с. Луковиця.

Різьблені портами дерев'яних церков увібрали розмаїття мотивів орнаменту, елементів композицій цього виду художнього оздоблення. Своєрідні зразки народного різьблення дають можливість виявити ще одну особливість творчості майстрів будівничих.

На деталях галерей різьблення не було поширеним видом художнього оздоблення, оскільки майстри надавали тут перевагу профільованим формам декору.

Оздоблення різьбленням гзимсів подає у монографії "Українські дерев'яні церкви" М. Драган.