ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Бухгалтерський облік. Податки → Форми бухгалтерської звітності

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни "Бухгалтерський облік"

Форми бухгалтерської звітності

Зміст

  1. Залишки рахунків на початок кварталу

  2. Журнал реєстрації господарських операцій за квартал

  3. Відображення господарських операцій на схемах бухгалтерських рахунків

  4. Оборотна відомість за квартал

  5. Баланс

  6. Звіт про фінансові результати

Список використаної літератури

1. Залишки рахунків станом на 1 січня 2008 р., грн.

№ рахунку

Назва рахунку

Сума, грн.

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

450000

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

5000

12

Нематеріальні активи

25000

131

Знос основних засобів

150000

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

2500

151

Капітальне будівництво

14900

201

Сировина та матеріали

55000

203

Паливо

3600

30

Каса

250

311

Поточні рахунки в національній валюті

165000

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

3500

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

27500

372

Розрахунки з підзвітними особами

350

375

Розрахунки по відшкодуванню збитків

1400

38

Резерв сумнівних боргів

3500

40

Статутний капітал

550000

424

Безкоштовно отримані необоротні активи

13695

441

Прибуток нерозподілений

6000

451

Вилучені акції

15000

46

Неоплачений капітал

28000

473

Забезпечення гарантійних зобов'язань

6880

601

Короткострокові кредити в національній валюті

30000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

16100

641

Розрахунки по податках

2700

651

Розрахунки по пенсійному забезпеченню

960

652

Розрахунки по соціальному страхуванню

120

653

Розрахунки по страхуванню на випадок безробіття

45

661

Розрахунки по заробітній платі

3000

685

Розрахунки з іншими кредиторами

9000

УСЬОГО:

595500

595500

2. Журнал реєстрації господарських операцій за 1 квартал 2008р., грн.

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн..

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Згідно акту прийому-передачі надійшли безкоштовно нові основні засоби по первісній вартості на суму

1500

10

424

2

Згідно з установчим договором в статутний капітал зроблено внесок автомобілем

18900

10

40

3

Отримані безкоштовно основні матеріали по справедливій вартості

2650

201

745

4

Отримані від постачальника й оприбутковані на склад малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)

а) вартість МШП

б) податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

9900

1980

22

641

631

631

5

Перераховано з поточного рахунку у національній валюті:

а) постачальнику за МШП (відповідно до операції 4)

б) банку відсотки за користування кредитом (суму визначити за 1 місяць із розрахунку 42% річних)

11880

415,80

311

631

631

601

311

311

6

Відпущені зі складу МШП:

а) на загально виробничі потреби

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) відділу збуту

1920

64

360

91

23

93

22

22

22

7

Відпущені зі складу матеріали:

а) у виробництво для виготовлення продукції

б) для поточного ремонту виробничих основних засобів

в) для поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення

г) для капітального будівництва

20950

6500

780

840

23

23

91

151

201

201

201

201

8

Відпущене зі складу паливо:

а) на адміністративно-управлінські потреби

б) на потреби відділу збуту

1480

421

92

93

203

203

9

Отримані від постачальника на склад матеріали:

а) вартість матеріалів

б) податковий кредит по ПДВ

21300

4260

201

641

631

631

10

Перераховано з поточного рахунку в національній валюті постачальнику за матеріали (див.операцію 9)

25560

631

311

11

Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи:

а) здані на склад запасні частини для устаткування

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)

296

0

207

301

372

372

12

Зроблено ремонт і модернізація комп'ютера:

а) придбані

- материнська плата

- сканер

б) відображений податковий кредит по ПДВ (суму визначити)

в) поданий рахунок підрядної організації:

- за заміну материнської плати, яка вийшла із ладу

- за установлювання сканера

- ПДВ (суму визначити)

г) прийнятий комп'ютер у експлуатацію

365

838

240,60

90

39

25,80

1203

152

152

641

631

631

641

10

631

631

631

311

311

631

152

13

Нараховано заробітну плату:

а) основна заробітна плата робітникам

б) основна заробітна плата персоналу керування цехами

в) основна зарплата адмін.управлінському персоналу

г) основна заробітна плата працівникам відділу збуту

д) основна заробітна плата працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

є) премія робітникам

ж) премія адміністративно-управлінському персоналу

з) оплата тимчасової непрацездатності

17000

3900

4580

1020

1990

3100

2490

750

23

91

92

93

151

23

92

652

661

661

661

661

661

661

661

661

14

Утримано з заробітної плати:

а) прибутковий податок

б) у Пенсійний фонд

в) на соціальне страхування на випадок безробіття

г) страхові внески

д) аліменти

5500

696,60

174,15

348,30

750

120

661

661

661

661

661

661

641

651

653

652

652

685

15

Згідно до законодавства України, нараховані платежі:

а) Пенсійний фонд

1 - робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

б) фонд соціального страхування

1 – робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

в) фонд соціального страхування на випадок безробіття

1 – робітникам

2 - персоналу керування цехами

3 - адмін.управлінському персоналу

4 - працівникам відділу збуту

5 - працівникам, зайнятим капітальним будівництвом

6673,20

1294,80

2347,24

338,64

660,68

201

39

70,70

10,20

19,90

261,30

50,70

91,91

13,26

25,87

23

91

92

93

151

23

91

92

93

151

23

91

92

93

151

651

651

651

651

651

652

652

652

652

652

653

653

653

653

653

16

Надійшли на поточний рахунок в національній валюті суми:

а) від покупців за відвантажену продукцію

б) пеня за невиконання договірних зобов'язань

20000

820

311

361

361

715

17

Перераховані платежі з поточного рахунку в національній валюті (суми визначити):

а) у Пенсійний фонд

залишок на початок кварталу

б) у фонд соціального страхування

залишок на початок кварталу

в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття

залишок на початок кварталу

г) прибутковий податок

залишок на початок кварталу

д)страхові внески

є) аліменти

12011,16

960

340,80

120

617,19

45

5500

2700

348,30

120

651

651

652

652

653

653

641

641

652

685

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

18

Отримано в касу з поточного рахунку в національній валюті:

а) для виплати зарплати за звітний період (суму визначити)

б) для оплати витрат на відрядження

27240.95

387

30

30

311

311

19

Виплачені з каси суми:

а) заробітна плата

б) менеджеру зі збуту на відрядження

26985

387

661

372

30

30

20

Невиплачена заробітна плата віднесена на депоненти та здана в банк на поточний рахунок (суму визначити)

255.95

661

311

662

661

21

По встановлених нормах нарахована амортизація:

а) основних фондів виробничого призначення

б) основних фондів загальногосподарського призначення

в) основних фондів пов'язаних із збереженням і транспортуванням готової продукції

г) нематеріальних активів загальногосподарського призначення

890

286

125

149

23

91

93

92

131

131

131

131

22

Менеджером зі збуту подано і затверджено авансовий звіт про відрядження:

а) витрати склали

б) залишок авансу зданий у касу (суму визначити)

329

58

93

30

372

372

23

Перераховано з поточного рахунку ремонтній організації за проведений гарантійний ремонт реалізованої продукції

410

631

311

24

Отримано в касу з банку в дол. США для службового відрядження директора (курс НБУ 1$ = 5.43 грн.)

305$

(1656,15)

30

312

25

Інвалюта видана у підзвіт

305$

(1656,15)

372

30

26

Затверджено авансовий звіт про відрядження за кордон:

а) витрати склали (курс НБУ не змінився)

б) залишок авансу зданий у касу і в банк (суму визначити)

302$

(1639,86)

3$

(16,29)

92

30

312

372

372

30

27

Внесена в касу нестача матеріально-відповідальною особою

489

30

375

28

Отримана в касу депонована заробітна плата ( див.операцію 20)

255.95

30

311

29

Всі депоненти по заробітній платі видані працівникам

255.95

662

30

30

Перераховано з поточного рахунку вся заборгованість по короткостроковому кредиту

11880

601

311

31

Наприкінці звітного періоду списуються загально виробничі витрати (суму визначити):

а) що розподіляються

б) нерозподілені

8270,50

0

23

901

91

91

32

Оприбуткована на склад готова продукція (суму визначити, незавершеного виробництва немає)

63910

26

23

33

Вся готова продукція відвантажена покупцю за договірними цінами

121200

361

701

34

Нараховане податкове зобов'язання по ПДВ (суму визначити)

20200

701

641

35

Відображено формування резерву сумнівних боргів

5200

94

38

36

Списується собівартість реалізованої продукції (суму визначити)

63910

901

26

37

Віднесені на рахунок фінансових результатів:

а) доходи діяльності (суму визначити)

б) витрати діяльності (суму визначити)

101000

2650

820

63910

12848,71

2617,10

5200

701

745

715

79

79

79

79

79

79

79

901

92

93

94

38

Нараховано податок на прибуток (суму визначити)

4973,55

98

79

641

98

39

Списаний нерозподілений прибуток (суму визначити)

14920,64

79

441

40

Перераховані платежі в бюджет (суми визначити):

а) податок на додану вартість

б) податок на прибуток

13693,60

4973,55

641

641

311

311

РАЗОМ за квартал (суму визначити)